بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی راه رفتن سخت نیست ولی... وقتی ما این همه راه رو با هم رفتیم... تنهایی برگشتن سخته... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها این حقیقت و فراموش کردن... اما تو نباید فراموشش کنی...  تو تا زنده ای نسبت به چیزی که اهلی کردی مسعولی...!  (شازده کوچولو_ آنتوان دوسنت اگزوپری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد اوج احتراممون به یه درس این بود که دفتر صد برگ واسش انتخاب می کردیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَشتي غـَمـِت چيـِه ؟ آدَم با حـَرف ِ...[راسـت داغون شــــِه]... بـِهتـَر اَز ايـنه با ...[دروغ آروم شــــِه]...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپاردر يادت ،در اين شبها به وقت بارش اشكت، نگاهت گر به آن بالاست و در وقت دعا قلبت مثال بيد ميلرزد ؛ دعايم كن كه من محتاج محتاجم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آخرین توسل چشم تر علیست دیگر تمام شد سحر آخر علیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مولايم  در همسايگي كوفه سرزمينيست كه براي قدم هايت جان ميدهند دلت كجاي كوفه اسير بود كه تركش نكردي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دانه ز تسبیح سحرت را آرام ب نیت من محتاج بینداز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نشنیدن صدایت بهانه است . فریاد نزن نزدیک تر بیا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــــــــبــــــ قـــــدر 
شـــــب بـیـــــدارشــــــدن اســت نــه فــقــط بــیــــدارمــانــدن... 
دعـــاکــنـیم بــیــــدارشـــویـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم جــمـاعـتــــی گـــــرم کــه اگـــــه 362 روز بـــدی کــردن، تـو ایـن 3 شب دنــبـــال حـلالیـت بـــودن.. نــه اونــایـی کــه حـتـی تـو ایـن 3 شب هـم آدم نــبـــودن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از عشق علی دم میزنی بر یتیمان علی سر میزنی؟ (کمک فقط پولی نیست ها!!!دختر 15 ساله ایی رو دیدم که مو هاشو داده بود به سرطانی ها...یکم فکر کنید فقط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از على آموز اخلاص علم* على از تقديرش باخبر بود ولى عاشقانه تر از هميشه به درگاه خدا سجده زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده تعطيل  هیــــــــــ‌س✘  صــــداي گـــــــریہ مي آیـ‌د⇄ گمـــانــــم گریــــہ ی بَچــــہ هـــاي ⇄ ‌⇦عَلےاسٺ⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وضـــــو آمد ... به قصدِ ليله الفَرقَت ، علـــــي ابن ملجم ... در شبِ احياء چه قرآني گشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیار کلنجار رفت ... اول با مرغابی‌ها ؛ بعد با میخ در ... هرکدام می‌پرسیدند : چرا؟  آرام در گوشی می‌گفت: دلتنگ فاطمه‌ام !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی راه رفتن سخت نیست ولی... وقتی ما این همه راه رو با هم رفتیم... تنهایی برگشتن سخته... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها این حقیقت و فراموش کردن... اما تو نباید فراموشش کنی...  تو تا زنده ای نسبت به چیزی که اهلی کردی مسعولی...!  (شازده کوچولو_ آنتوان دوسنت اگزوپری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد اوج احتراممون به یه درس این بود که دفتر صد برگ واسش انتخاب می کردیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَشتي غـَمـِت چيـِه ؟ آدَم با حـَرف ِ...[راسـت داغون شــــِه]... بـِهتـَر اَز ايـنه با ...[دروغ آروم شــــِه]...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپاردر يادت ،در اين شبها به وقت بارش اشكت، نگاهت گر به آن بالاست و در وقت دعا قلبت مثال بيد ميلرزد ؛ دعايم كن كه من محتاج محتاجم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آخرین توسل چشم تر علیست دیگر تمام شد سحر آخر علیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مولايم  در همسايگي كوفه سرزمينيست كه براي قدم هايت جان ميدهند دلت كجاي كوفه اسير بود كه تركش نكردي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دانه ز تسبیح سحرت را آرام ب نیت من محتاج بینداز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نشنیدن صدایت بهانه است . فریاد نزن نزدیک تر بیا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــــــــبــــــ قـــــدر 
شـــــب بـیـــــدارشــــــدن اســت نــه فــقــط بــیــــدارمــانــدن... 
دعـــاکــنـیم بــیــــدارشـــویـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم جــمـاعـتــــی گـــــرم کــه اگـــــه 362 روز بـــدی کــردن، تـو ایـن 3 شب دنــبـــال حـلالیـت بـــودن.. نــه اونــایـی کــه حـتـی تـو ایـن 3 شب هـم آدم نــبـــودن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از عشق علی دم میزنی بر یتیمان علی سر میزنی؟ (کمک فقط پولی نیست ها!!!دختر 15 ساله ایی رو دیدم که مو هاشو داده بود به سرطانی ها...یکم فکر کنید فقط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از على آموز اخلاص علم* على از تقديرش باخبر بود ولى عاشقانه تر از هميشه به درگاه خدا سجده زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده تعطيل  هیــــــــــ‌س✘  صــــداي گـــــــریہ مي آیـ‌د⇄ گمـــانــــم گریــــہ ی بَچــــہ هـــاي ⇄ ‌⇦عَلےاسٺ⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وضـــــو آمد ... به قصدِ ليله الفَرقَت ، علـــــي ابن ملجم ... در شبِ احياء چه قرآني گشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیار کلنجار رفت ... اول با مرغابی‌ها ؛ بعد با میخ در ... هرکدام می‌پرسیدند : چرا؟  آرام در گوشی می‌گفت: دلتنگ فاطمه‌ام !