بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم بعد عید با لباس جدید که خریده اومده و از همه نظرشون رو میپرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم طرف آخر نوشتن خاطره هاش مينوشته اين بود انشاى من!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو تو کانون گرم خانواده ذوب شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دلش گرفته بود دوستاش بهش تخلیه چاه معرفی کرده بودن ینی حس همدردیشون صاف تو لوزالمعده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف عاشق بوی شیشه پاکن بوده موقع عید وقتی خونه اقوام میرفته به جا ی ادکلن از اون استفاده میکرده... اصن یه وعضی بوداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره ابرو بر میداره خواهرش غیرتی میشه میزنه زیر گوشش اصن یه وضیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیــم..... طرف رفتــه تیـکه بندازه به صاحب خونه ........ (...)پـاچه خواریــی کرده برگشتــه .... مورد داشتیم دیدم که میگم ...... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف سیزده بدر تو بیابونای اطراف شهر پوستش سوخته ،بعد میگه ما تعطیلات رفته بودیم دبی آفتاب گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف کلاه قرمزیو نیگا نمیکرده:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره از سوسک نترسیده تحقیق کردن فهمیدن پسره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته ستایش ۲!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف داشته توالت میساخته، آجر کم میاره اپن( (open میسازه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم و داریم پسره شرطش واسه ازدواج با دختره این بوده که: دختره کاربر4جوک باشه و پستش 1000به بالا لایک بخوره.. فکر نکنین خودمو گفتم ولی میگن ثواب لایک واسه ازدواج اصن قابل شمارش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره همیشه با آرایش پیشه دوست پسرش میرفته یه روز وخت نکرده آرایش کنه،دوست پسرش نشناختتش!!!!!!!! اصن یه وضییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم به خاطر عیدی کفش پوشیدنش20دقیقه طول کشیده:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم کلاس 50 نفره که 30 نفر تو کلاس بودن 45 نفر حاضر خوردن!!! بزن به سلامتی همه رفقای با مرام.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم بعد عید با لباس جدید که خریده اومده و از همه نظرشون رو میپرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم طرف آخر نوشتن خاطره هاش مينوشته اين بود انشاى من!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو تو کانون گرم خانواده ذوب شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دلش گرفته بود دوستاش بهش تخلیه چاه معرفی کرده بودن ینی حس همدردیشون صاف تو لوزالمعده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف عاشق بوی شیشه پاکن بوده موقع عید وقتی خونه اقوام میرفته به جا ی ادکلن از اون استفاده میکرده... اصن یه وعضی بوداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره ابرو بر میداره خواهرش غیرتی میشه میزنه زیر گوشش اصن یه وضیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیــم..... طرف رفتــه تیـکه بندازه به صاحب خونه ........ (...)پـاچه خواریــی کرده برگشتــه .... مورد داشتیم دیدم که میگم ...... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف سیزده بدر تو بیابونای اطراف شهر پوستش سوخته ،بعد میگه ما تعطیلات رفته بودیم دبی آفتاب گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف کلاه قرمزیو نیگا نمیکرده:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره از سوسک نترسیده تحقیق کردن فهمیدن پسره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته ستایش ۲!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف داشته توالت میساخته، آجر کم میاره اپن( (open میسازه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم و داریم پسره شرطش واسه ازدواج با دختره این بوده که: دختره کاربر4جوک باشه و پستش 1000به بالا لایک بخوره.. فکر نکنین خودمو گفتم ولی میگن ثواب لایک واسه ازدواج اصن قابل شمارش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره همیشه با آرایش پیشه دوست پسرش میرفته یه روز وخت نکرده آرایش کنه،دوست پسرش نشناختتش!!!!!!!! اصن یه وضییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم به خاطر عیدی کفش پوشیدنش20دقیقه طول کشیده:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم کلاس 50 نفره که 30 نفر تو کلاس بودن 45 نفر حاضر خوردن!!! بزن به سلامتی همه رفقای با مرام.