بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف سرجلسه کنکور پاسخنامشو شکل حروف انگلیسی پر کرده پزشکی آورده...بعد چند ماه نتونسته ادامه بده انصراف داده؛بعد پز میده پزشکی رو دوس ندارم آخه چی بگم. چی؟پسر؟!ن بابا نمیگم پسر بوده یا ن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم.. دختره ميخواسته تو امتحان رانندگي دنده عقب بره به جاي اينكه دستشو بندازه پشت صندلي انداخته گردن افسره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم... دختره ميخواسته تو امتحان رانندگي دنده عقب بره به جاي اينكه دستشو بندازه پشت صندلي انداخته گردن افسره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف از کارش انصراف داده بشینه شدیدا واسه امتحانات دانشگاه درس بخونه شاگرد اول بشه از 30٪ تخفیف شهریه بهره مند بشه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.مورد داشتیم  دختره موقعِ امتحان رانـنـدگـــی گفـتـه : مــن بــا یــه افســر زیرِ یـه سقف , تنها , اونم کنار دستش نمیشینم. . افسرِ هم پیاده شده بنده خدا ,  دختره معلوم نیست مآشیــن رو کجا برده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــورد داشتیــــم  دختــــره میخــــواستـــه پــارکِ دوبـــل بگیــــره , سـَــر از خـــونــه همســایــه در آورده , تـــازه چنــــد تـــا درخــت رو هــم شکــستــه. اصـــن یــه وضعـــی هــا..^ـ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم شبا از 12 به بعد ميرفته رو پشت بوم قالي و پتو مي شسته !!!! تا جلو همسايه ها و فاميل آبروش نره بگن زن ذليله . . . . خدايا هم اكنون مار رو بكش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم زنه رفته اداره مرده 10 روز براش مرخصي گرفته بارا تميزكاري قبل عيد و شستن فرشو پتو و ...... . . . بيچاره خودش بيكار نبوده ميرفته كلاس بازيگري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم . . به تَپلِت گفته گوشی اندازه دَریِ قابلمه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف به دوستش ایمیل زده توش نوشته: فلانی آدرس ایمیلتو بده میخوام برات ایمیل بفرستم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته دکتربعدددددددددددددددد! بیمار :آقای دکتر وقتی دستم رو تکون میدم درد میگیره دکتر :خوب مگه مریضی تکون نده D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مخاطب خاصش تا دیروز بش میگفته <<خانومم>> اما امروز بش میگه <<آبجــــــی>> مدیونین اگه فک کنین خودمو میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم روی در مغازه عسل فروشی به جای (عسل اصل ) نوشته : اسل عثل موجود است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻟﭙﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﮔﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮊﻻﺗﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو رستوران روش نشده بقیه نوشابه شو ببره، میذاره تو کلیپسش میبره....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره عاشق یه پسری میشه... پسره :بابا بی خیال من شو.. خوب دقت کن، من جای خواهرتم!! :))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف سرجلسه کنکور پاسخنامشو شکل حروف انگلیسی پر کرده پزشکی آورده...بعد چند ماه نتونسته ادامه بده انصراف داده؛بعد پز میده پزشکی رو دوس ندارم آخه چی بگم. چی؟پسر؟!ن بابا نمیگم پسر بوده یا ن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم.. دختره ميخواسته تو امتحان رانندگي دنده عقب بره به جاي اينكه دستشو بندازه پشت صندلي انداخته گردن افسره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم... دختره ميخواسته تو امتحان رانندگي دنده عقب بره به جاي اينكه دستشو بندازه پشت صندلي انداخته گردن افسره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف از کارش انصراف داده بشینه شدیدا واسه امتحانات دانشگاه درس بخونه شاگرد اول بشه از 30٪ تخفیف شهریه بهره مند بشه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.مورد داشتیم  دختره موقعِ امتحان رانـنـدگـــی گفـتـه : مــن بــا یــه افســر زیرِ یـه سقف , تنها , اونم کنار دستش نمیشینم. . افسرِ هم پیاده شده بنده خدا ,  دختره معلوم نیست مآشیــن رو کجا برده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــورد داشتیــــم  دختــــره میخــــواستـــه پــارکِ دوبـــل بگیــــره , سـَــر از خـــونــه همســایــه در آورده , تـــازه چنــــد تـــا درخــت رو هــم شکــستــه. اصـــن یــه وضعـــی هــا..^ـ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم شبا از 12 به بعد ميرفته رو پشت بوم قالي و پتو مي شسته !!!! تا جلو همسايه ها و فاميل آبروش نره بگن زن ذليله . . . . خدايا هم اكنون مار رو بكش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم زنه رفته اداره مرده 10 روز براش مرخصي گرفته بارا تميزكاري قبل عيد و شستن فرشو پتو و ...... . . . بيچاره خودش بيكار نبوده ميرفته كلاس بازيگري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم . . به تَپلِت گفته گوشی اندازه دَریِ قابلمه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف به دوستش ایمیل زده توش نوشته: فلانی آدرس ایمیلتو بده میخوام برات ایمیل بفرستم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته دکتربعدددددددددددددددد! بیمار :آقای دکتر وقتی دستم رو تکون میدم درد میگیره دکتر :خوب مگه مریضی تکون نده D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مخاطب خاصش تا دیروز بش میگفته <<خانومم>> اما امروز بش میگه <<آبجــــــی>> مدیونین اگه فک کنین خودمو میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم روی در مغازه عسل فروشی به جای (عسل اصل ) نوشته : اسل عثل موجود است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻟﭙﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﮔﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮊﻻﺗﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو رستوران روش نشده بقیه نوشابه شو ببره، میذاره تو کلیپسش میبره....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره عاشق یه پسری میشه... پسره :بابا بی خیال من شو.. خوب دقت کن، من جای خواهرتم!! :))