بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که اول اس ام اس می داده بعد زنگ می زده می گفته اس ام اسم رسید خدایا این شادی هارد از ما نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره داشته میدویده یهو بوم میخوره زمین مردم میان جم میشن که ببینن چی شده بلاخره بعد دو روز تحقیق میفهمن که داشته میدویده وقتی که میخواسته از زیر پل هوایی رد بشه کلیپسش خورده به پل!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم از کلیپس دختره اینقدر بلند بوده از رو کره ما دیده شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم اهنگ یاس رو میخوندم بعد بابام اومده تو اتاقم میگه این چرت و پرتا چیه میخونی؟ بعد دیدم خودش تو حموم میخونه :سرت رو با چی میشوری با شامپو گلرنگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف یه نرم افزاردرباره ی سرطان رو گوشیش نصب کرده بعد ازدیدن علایم چند سرطان توخودش برنامه رولغو کرده !!خیلی هم طبیعی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قديم گفتن دل به دل راه داره ولي خب دختر خوب قرار نيس كه از دل من راهي به دل دور و بري هام بزني كه!!! انقدر از دل من به دل اين و اون رفتن لامصب دلم شاهراه شده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره بعد از ولنتاین مغازه عروسک فروشی زده......به جون تو اگه دروغ بگم.....مغازشم همین سر کوچس تازه نمایندگی فعال در سراسر کشور هم میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف برا ساختمونش آجر کم میاره از ساقه طلایی تو ساختمونش استفاده میکنه طبق گزارشات مسولین در هفته اخیر این ساختمون از زلزله ای به قدرت 12000 ریشتر جان سالم بدر برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره قفل گوشیشو گذاشته رو شناساییه چهره ! بعدش رفت حموم برگشت دیگه گوشیش نشناختتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف واسه ولنتاین یه پراید واسه زنش خریده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم به رولت خامه ایی میگفته کیک حلقه ایی خدایا اینو کجای دلم بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره با ۱۲۰کیلو وزن توی قسمت علایق زده :ورزشهای رزمی! یاد پاندای کونگ فو کار افتادم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم اينقدر عاشق بوده كه ديونه شده به هر كي نگاه ميكرده عشقشو ميديده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشیتم کارت ملی دختره عکس کلیپس بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم تو بارون زنجير چرخ بسته جالبشم اينجاست كه بسكوات هم ميكرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف با خودش دفترچه یادداشت میبرده دستشویی تا وقتی جوک یادش اومد بنویسه یادش نره یعنی مدیونینن فکر کنین خودمو گفتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که اول اس ام اس می داده بعد زنگ می زده می گفته اس ام اسم رسید خدایا این شادی هارد از ما نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره داشته میدویده یهو بوم میخوره زمین مردم میان جم میشن که ببینن چی شده بلاخره بعد دو روز تحقیق میفهمن که داشته میدویده وقتی که میخواسته از زیر پل هوایی رد بشه کلیپسش خورده به پل!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم از کلیپس دختره اینقدر بلند بوده از رو کره ما دیده شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم اهنگ یاس رو میخوندم بعد بابام اومده تو اتاقم میگه این چرت و پرتا چیه میخونی؟ بعد دیدم خودش تو حموم میخونه :سرت رو با چی میشوری با شامپو گلرنگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف یه نرم افزاردرباره ی سرطان رو گوشیش نصب کرده بعد ازدیدن علایم چند سرطان توخودش برنامه رولغو کرده !!خیلی هم طبیعی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قديم گفتن دل به دل راه داره ولي خب دختر خوب قرار نيس كه از دل من راهي به دل دور و بري هام بزني كه!!! انقدر از دل من به دل اين و اون رفتن لامصب دلم شاهراه شده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره بعد از ولنتاین مغازه عروسک فروشی زده......به جون تو اگه دروغ بگم.....مغازشم همین سر کوچس تازه نمایندگی فعال در سراسر کشور هم میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف برا ساختمونش آجر کم میاره از ساقه طلایی تو ساختمونش استفاده میکنه طبق گزارشات مسولین در هفته اخیر این ساختمون از زلزله ای به قدرت 12000 ریشتر جان سالم بدر برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره قفل گوشیشو گذاشته رو شناساییه چهره ! بعدش رفت حموم برگشت دیگه گوشیش نشناختتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف واسه ولنتاین یه پراید واسه زنش خریده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم به رولت خامه ایی میگفته کیک حلقه ایی خدایا اینو کجای دلم بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره با ۱۲۰کیلو وزن توی قسمت علایق زده :ورزشهای رزمی! یاد پاندای کونگ فو کار افتادم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم اينقدر عاشق بوده كه ديونه شده به هر كي نگاه ميكرده عشقشو ميديده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشیتم کارت ملی دختره عکس کلیپس بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم تو بارون زنجير چرخ بسته جالبشم اينجاست كه بسكوات هم ميكرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف با خودش دفترچه یادداشت میبرده دستشویی تا وقتی جوک یادش اومد بنویسه یادش نره یعنی مدیونینن فکر کنین خودمو گفتم