بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره به علت برودت هوا زیر ساپورتش شلوار گرم کن پوشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که تو عروسی رفیق دوماد یهوووووو داد زده: داماد چقدر انتره ، ایشالا مبارکش باد! عروس ازون بدتره ، ایشالا مبارکش باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭل رﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ , ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺯﻳﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺵ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که از دختره پرسیدن قدت چنده؟ گفته با کلیپس یا بی کلیپس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که رفته خونه دختره ویندوز عوض کرده دختره گفته اگه میشه مای کامپیوتر رو هم نصب کنید ! اونم گفته اونجوری هزینتون بیشتر میشه ها دختره گفته :چاره ای نیس،نصب کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری بابای عروس با لپ تاپ اومده میگه جوان، من اهل تحقیقات محلی و اینا نیستم، یوزر پسورد فیسبوکت رو بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ پسره ﺗﻮ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻓﺎﺭسی ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺗﺮ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره ماشینش پنچر شده،رفته کاپوتو داده بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم: دختره رفته مهمونی , تا اومده از تو چکمش بیاد بیرون مهمونی تموم شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم توو پروفایلش جلوی ورزش نوشته : حکم ۴ نفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتیِ دانشگاش نوشته بوده : عاقبت شوهر نکردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره رفته خرید دست رو هرچی گذاشته فروشنده گفته جنسش خیلی عالیه خودم از همین جنس برای خواهرم برداشتم خیلی هم راضیه ! •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روم به دیوار ولی مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰روز به ابروهاش دست نزده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یه کلیپس سرشو از پنجره اتوبوس بیرون آورده کلا مرکز ثقل رو تغییر داده اتوبوس چپ کرده !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره به علت برودت هوا زیر ساپورتش شلوار گرم کن پوشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که تو عروسی رفیق دوماد یهوووووو داد زده: داماد چقدر انتره ، ایشالا مبارکش باد! عروس ازون بدتره ، ایشالا مبارکش باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭل رﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ , ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺯﻳﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺵ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که از دختره پرسیدن قدت چنده؟ گفته با کلیپس یا بی کلیپس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که رفته خونه دختره ویندوز عوض کرده دختره گفته اگه میشه مای کامپیوتر رو هم نصب کنید ! اونم گفته اونجوری هزینتون بیشتر میشه ها دختره گفته :چاره ای نیس،نصب کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری بابای عروس با لپ تاپ اومده میگه جوان، من اهل تحقیقات محلی و اینا نیستم، یوزر پسورد فیسبوکت رو بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ پسره ﺗﻮ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻓﺎﺭسی ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺗﺮ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره ماشینش پنچر شده،رفته کاپوتو داده بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم: دختره رفته مهمونی , تا اومده از تو چکمش بیاد بیرون مهمونی تموم شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم توو پروفایلش جلوی ورزش نوشته : حکم ۴ نفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتیِ دانشگاش نوشته بوده : عاقبت شوهر نکردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره رفته خرید دست رو هرچی گذاشته فروشنده گفته جنسش خیلی عالیه خودم از همین جنس برای خواهرم برداشتم خیلی هم راضیه ! •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روم به دیوار ولی مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰روز به ابروهاش دست نزده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یه کلیپس سرشو از پنجره اتوبوس بیرون آورده کلا مرکز ثقل رو تغییر داده اتوبوس چپ کرده !