بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره روز اول دانشگاه رفته ب مسئول آموزش گفته...! . . . . . من می خوام مسئول آبخوری باشم...! نخند عاغا؛ حس مسئولیت داره؛ مسئولیت؛ میفهمی...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره روز اول دانشگاه رفته ب مسئول آموزش گفته...! . . . . . . من می خوام مسئول آبخوری باشم...! نخند عاغا؛ حس مسئولیت داره؛ مسئولیت؛ میفهمی...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دکتره تا پنبه ی الکلی رو زده بیمار از هوش رفته مدیونین اگه فک کنید خودم بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دکتره تا پنبه ی الکلی رو زده بیمار از هوش رفته مدیونین اگه فک کنید خودم بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با دختره تو خیابون بوده بابای دختره دیدشون گفته : . . . دخترم ! چرا دوستت حجابشو رعایت نمیکنه ! مگه نگفتم با اینجور دخترا نگرد ؟ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره داشته رانندگی میکرده میبینه تابلو زده قبل از ورود به تونل چراغ ها را روشن کنید ... میگه یا خدا من از کجا بدونم چراغای تونل از کجا روشن میشه ..... داعـش بیا منو بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف کنترل جلو چشمش نبوده تو گوگل سرچ کرده کنترل تی وی مون کجاست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخاسته مخاطب خاص مدیر فور جوک بشه اونم بهش گفته بیشتر تلاش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا گول این افق های چینی رو نخورین! مورد داشتیم رفته تو افق چین محو شه، پر رنگ شده؛.. جدیدا شبها هم شبرنگ میشه! حالا خود دانین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طف شب ماشینشو تو کوچه پارک کرده و برای اینکه دزد نزنه ماشینو چراغاشو روشن گذاشته تا دزده فکر کنه یکی تو ماشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم یکی ازدانشجویای ترم یک وسط کلاس پدرش درزده ازاستاددرخواست دفترنمره کرده بعدپسرش ازخجالت اب شده رفته توزمین هنوزم ازش خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم یکی ازدانشجویای ترم یک وسط کلاس پدرش درزده ازاستاددرخواست دفترنمره کرده بعدپسرش ازخجالت اب شده رفته توزمین هنوزم ازش خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف به این امید امروزشو فردا می کرده که پست خودشو تو 4جوک لایک کنه :(مدیونید فک کنید طرف منما):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف و 5 دیقه نیس اکسپت کردم پی ام داده سلام خوبی؟؟چه خبر؟؟ اخه دی.....وس چه خبری میتونم بهت داشته باشم؟؟ |: :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩﻡ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﮐﻼﺱ ﺧﻂ . . . . . . ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺴﺮﺍ ﺍﺯﺵ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﮕﯿﺮﻥ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا كه پنهون نيس … از شما چ پنهون دختراي دانشگاه ما جزوه نمي نويسن كه هيچ … از بعضي پسرا جزوه هم مي گيرن …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره روز اول دانشگاه رفته ب مسئول آموزش گفته...! . . . . . من می خوام مسئول آبخوری باشم...! نخند عاغا؛ حس مسئولیت داره؛ مسئولیت؛ میفهمی...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره روز اول دانشگاه رفته ب مسئول آموزش گفته...! . . . . . . من می خوام مسئول آبخوری باشم...! نخند عاغا؛ حس مسئولیت داره؛ مسئولیت؛ میفهمی...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دکتره تا پنبه ی الکلی رو زده بیمار از هوش رفته مدیونین اگه فک کنید خودم بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دکتره تا پنبه ی الکلی رو زده بیمار از هوش رفته مدیونین اگه فک کنید خودم بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با دختره تو خیابون بوده بابای دختره دیدشون گفته : . . . دخترم ! چرا دوستت حجابشو رعایت نمیکنه ! مگه نگفتم با اینجور دخترا نگرد ؟ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره داشته رانندگی میکرده میبینه تابلو زده قبل از ورود به تونل چراغ ها را روشن کنید ... میگه یا خدا من از کجا بدونم چراغای تونل از کجا روشن میشه ..... داعـش بیا منو بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف کنترل جلو چشمش نبوده تو گوگل سرچ کرده کنترل تی وی مون کجاست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخاسته مخاطب خاص مدیر فور جوک بشه اونم بهش گفته بیشتر تلاش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا گول این افق های چینی رو نخورین! مورد داشتیم رفته تو افق چین محو شه، پر رنگ شده؛.. جدیدا شبها هم شبرنگ میشه! حالا خود دانین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طف شب ماشینشو تو کوچه پارک کرده و برای اینکه دزد نزنه ماشینو چراغاشو روشن گذاشته تا دزده فکر کنه یکی تو ماشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم یکی ازدانشجویای ترم یک وسط کلاس پدرش درزده ازاستاددرخواست دفترنمره کرده بعدپسرش ازخجالت اب شده رفته توزمین هنوزم ازش خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم یکی ازدانشجویای ترم یک وسط کلاس پدرش درزده ازاستاددرخواست دفترنمره کرده بعدپسرش ازخجالت اب شده رفته توزمین هنوزم ازش خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف به این امید امروزشو فردا می کرده که پست خودشو تو 4جوک لایک کنه :(مدیونید فک کنید طرف منما):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف و 5 دیقه نیس اکسپت کردم پی ام داده سلام خوبی؟؟چه خبر؟؟ اخه دی.....وس چه خبری میتونم بهت داشته باشم؟؟ |: :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩﻡ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﮐﻼﺱ ﺧﻂ . . . . . . ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺴﺮﺍ ﺍﺯﺵ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﮕﯿﺮﻥ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا كه پنهون نيس … از شما چ پنهون دختراي دانشگاه ما جزوه نمي نويسن كه هيچ … از بعضي پسرا جزوه هم مي گيرن …