بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره زمونه پسرا اینقدر دیر ازدواج میکنن که مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری دیده مادر زنش زید قبلیش بوده؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف ترم اولی بوده جلسه اول بلند شده بدها،خوب ها نوشته. . . . . . مدیونی اگه فکر کنی بقیه بچه ها باهاش همکاری کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم پسره عكس داده به دختره بعد تند تند پي ام داده كه عكسمو پخش نكني بدبخت شم؟؟؟ من:( آخه اسكول قيافتو ديدي انگار ماهيتابه خورده تو صورتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف نمی دونسته کشتی چیه ولی بعد تماشایه مسابقات اینچوان و دیدن زنان کره ای تو خیابون همه رو فن کمر میزنه دعاکنین رسول خادم دعوتش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم از كلیپس دختره به عنوان چنگك برای برداشتن اشیاء به وزن1000 تن به بالا استفاده شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یه ترم بوقی از یه ترم بوقی دیگه روز اول دانشگاه پرسیده: "راستی اسم خانم شما چی بود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف دانشجوی کارشناسیه تازه فهمیده ماجرای چالش اب یخ چیه ی وقت فکر نکنین خودم بودما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف دانشجوی کارشناسیه تازه فهمیده ماجرای چالش اب یخ چیه؛ی وقت فکر نکنین خودم بودما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یکی واسه اولین بار جوکش تو4جوک تایید شده گوشیشو برداشته ب تموم مخاطباش زنگ زده ک برن لایکش کنن .. مدیونید اگه فکر کنین خودم بودم اگه توهم مثه منی بکوب لایکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که دخدره خواب دیده حنا بندونشه صبح پا شده دیده هی ریده هی مالیده به سرو صورت خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با باباش قهر کرده رفته کولر فروشی زده.......!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو پشت وانتش نوشته : " از مرگ نمی ترسم ولی از راننده زن می ترسم ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم … دختره یک جفت جوراب داخل جهیزیش بوده برای روز مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مودداشتیم پسره رفته خواستاری خواسته سرصحبتوبابابای عروس باز کنه . . . . . گفته هنوزشیرحمومتون چکه میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره داخل مطب میخواسته شماره بده بعد همون موقع برق میره اینم اشتباهی شماره را میده به مامان دختره!!! هیجی دیگه پسره الان تو افقه هنوز محو نشده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا مورد داشتیم دختره واسه اینکه شیشه ماشین زودتر بره بالا بیشتر گاز می داده!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره زمونه پسرا اینقدر دیر ازدواج میکنن که مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری دیده مادر زنش زید قبلیش بوده؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف ترم اولی بوده جلسه اول بلند شده بدها،خوب ها نوشته. . . . . . مدیونی اگه فکر کنی بقیه بچه ها باهاش همکاری کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم پسره عكس داده به دختره بعد تند تند پي ام داده كه عكسمو پخش نكني بدبخت شم؟؟؟ من:( آخه اسكول قيافتو ديدي انگار ماهيتابه خورده تو صورتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف نمی دونسته کشتی چیه ولی بعد تماشایه مسابقات اینچوان و دیدن زنان کره ای تو خیابون همه رو فن کمر میزنه دعاکنین رسول خادم دعوتش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم از كلیپس دختره به عنوان چنگك برای برداشتن اشیاء به وزن1000 تن به بالا استفاده شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یه ترم بوقی از یه ترم بوقی دیگه روز اول دانشگاه پرسیده: "راستی اسم خانم شما چی بود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف دانشجوی کارشناسیه تازه فهمیده ماجرای چالش اب یخ چیه ی وقت فکر نکنین خودم بودما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف دانشجوی کارشناسیه تازه فهمیده ماجرای چالش اب یخ چیه؛ی وقت فکر نکنین خودم بودما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یکی واسه اولین بار جوکش تو4جوک تایید شده گوشیشو برداشته ب تموم مخاطباش زنگ زده ک برن لایکش کنن .. مدیونید اگه فکر کنین خودم بودم اگه توهم مثه منی بکوب لایکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که دخدره خواب دیده حنا بندونشه صبح پا شده دیده هی ریده هی مالیده به سرو صورت خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با باباش قهر کرده رفته کولر فروشی زده.......!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو پشت وانتش نوشته : " از مرگ نمی ترسم ولی از راننده زن می ترسم ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم … دختره یک جفت جوراب داخل جهیزیش بوده برای روز مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مودداشتیم پسره رفته خواستاری خواسته سرصحبتوبابابای عروس باز کنه . . . . . گفته هنوزشیرحمومتون چکه میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره داخل مطب میخواسته شماره بده بعد همون موقع برق میره اینم اشتباهی شماره را میده به مامان دختره!!! هیجی دیگه پسره الان تو افقه هنوز محو نشده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا مورد داشتیم دختره واسه اینکه شیشه ماشین زودتر بره بالا بیشتر گاز می داده!!!!