بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقاموردداشتیم طرف اسم خودشوگذاشته مردتایه ماه بحران شخصیتی داشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خالم ازم پرسید چطور از باقی مانده حجم اینترنت رایتلم با خبر شم میگم view internet رو به 2020 ارسال کن میفهمی باور کنید ازم پرسید به همراه اول یا رایتلم بفرستم مامان من زن نمیخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم راننده بخواطر بزرگیه بینیه زنش نتونسته آیینه بغلوببینه،تصادف شده خودشو،زنشو،یه عده دیگرو فرستاده بیمارستان ببین یه موردساده حجم دماغ چه جور میتونه بی مورد، یه عده رو روونه بیمارستان کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم برای قطع آبریزش بینی، 3 روز آب نخورده!!!!! هیچی دیگه، بدبخت الان تُف هم نداره چه برسه به آبریزش بینی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم.... خانمه پشت فرمون نشسته بود یادش میره دنده چنده میزنه بغل خیابون از دنده 1شروع میکنه دوباره . . . . . مدیونه ی اگه فک کنید مامان من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری . . . بابای دختره جورابایی که چند وقت دنبالش میگشت رو پای پسره دیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره یدفه سه کیلو کم کرده! تعجب نداره که!!!!!! چهار حالت داره به نظر شما کدومه؟ . . . 1- دماغشو عمل کرده 2- کلیپسشو درآورده 3- از پوتینش پیاده شده 4- صورتشو اصلاح کرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف ماه عسل اومده تهران دیگه برنگشته شهرشون . . .خب عزیز من کمبود آب و ترافیک و آلودگی رو بیخیال، حداقل ی تماس بگیر خانوادتون رو از دلشوره در بیارین....!!!! والا با این نوناتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره ناخون کوچیکش میشکنه یه روز کامل میره تو دپ!!! یه موردم یه جا دیگه داشتیم مادره میره پسره رو واس شام صدا کنه.می بینه پسره داره ناخوناشو سوهان میکشه!!!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو رفته حموم. خواسته بیاد بیرون با برق خودشو خشک کرده. مدیونید اگه فکر کنید....... لایک کنید!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ،انقده مورد داشته بهش میگفتن همه ی موارد:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره به دوست دخترش گفته من میخوام آخر هفته بیام خواستگاریت . . . . . . . آخر هفته پسره با دسته گل رفته سر قبر دختره(آخه ذوق مرگ شده طفلی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم رفته توالت فرنگی،پاش لیز خورده اومده بیرون تا سرش شکسته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم داداشم جورابشو انداخته تو حموم سوسکای تو حموم خفه شدن بدبختا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف میخواسته دم در از مهموناش خداحافظی کنه گفته :بازم مزاحم بشین خوشحال میشیم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره واسه دست انداز، بوق زده بره کنار دست انداز از خنده صاف شده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقاموردداشتیم طرف اسم خودشوگذاشته مردتایه ماه بحران شخصیتی داشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خالم ازم پرسید چطور از باقی مانده حجم اینترنت رایتلم با خبر شم میگم view internet رو به 2020 ارسال کن میفهمی باور کنید ازم پرسید به همراه اول یا رایتلم بفرستم مامان من زن نمیخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم راننده بخواطر بزرگیه بینیه زنش نتونسته آیینه بغلوببینه،تصادف شده خودشو،زنشو،یه عده دیگرو فرستاده بیمارستان ببین یه موردساده حجم دماغ چه جور میتونه بی مورد، یه عده رو روونه بیمارستان کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم برای قطع آبریزش بینی، 3 روز آب نخورده!!!!! هیچی دیگه، بدبخت الان تُف هم نداره چه برسه به آبریزش بینی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم.... خانمه پشت فرمون نشسته بود یادش میره دنده چنده میزنه بغل خیابون از دنده 1شروع میکنه دوباره . . . . . مدیونه ی اگه فک کنید مامان من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری . . . بابای دختره جورابایی که چند وقت دنبالش میگشت رو پای پسره دیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره یدفه سه کیلو کم کرده! تعجب نداره که!!!!!! چهار حالت داره به نظر شما کدومه؟ . . . 1- دماغشو عمل کرده 2- کلیپسشو درآورده 3- از پوتینش پیاده شده 4- صورتشو اصلاح کرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف ماه عسل اومده تهران دیگه برنگشته شهرشون . . .خب عزیز من کمبود آب و ترافیک و آلودگی رو بیخیال، حداقل ی تماس بگیر خانوادتون رو از دلشوره در بیارین....!!!! والا با این نوناتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره ناخون کوچیکش میشکنه یه روز کامل میره تو دپ!!! یه موردم یه جا دیگه داشتیم مادره میره پسره رو واس شام صدا کنه.می بینه پسره داره ناخوناشو سوهان میکشه!!!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو رفته حموم. خواسته بیاد بیرون با برق خودشو خشک کرده. مدیونید اگه فکر کنید....... لایک کنید!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ،انقده مورد داشته بهش میگفتن همه ی موارد:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره به دوست دخترش گفته من میخوام آخر هفته بیام خواستگاریت . . . . . . . آخر هفته پسره با دسته گل رفته سر قبر دختره(آخه ذوق مرگ شده طفلی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم رفته توالت فرنگی،پاش لیز خورده اومده بیرون تا سرش شکسته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم داداشم جورابشو انداخته تو حموم سوسکای تو حموم خفه شدن بدبختا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف میخواسته دم در از مهموناش خداحافظی کنه گفته :بازم مزاحم بشین خوشحال میشیم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره واسه دست انداز، بوق زده بره کنار دست انداز از خنده صاف شده