بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــورد داشتیـــــــــم ........ دختـــــــره رو بـــــــرعکـــــس کــــــردن ازش معــــرفــتــــ چیکــــه کـــرده ...... !!! ........... بــه شلـــغم قــســـم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف واسه اینکه مطمعن شه مخاطب خاصش قبلا با کسی نبوده... تقاضای ویدعو چک کرده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پرستاره میخواسته به بچه یک ساله ای که اسهال بوده امپول بزنه کهنه بچه رو زیادی پایین کشیده هیکلش قهوه ای روشن شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف زنگ زده "یارانه کمک" پرسیده . ﭼﺮﺍ ﻣـــﻮﺱ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﻣﯿﺭﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ... ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ بره ؟ :| من خودمم نمیدونم ^_^ واقعا چرا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورد داشتیم دختره دویست هزار تومان واسه ارایش، صد هزار تومان واسه آتلیه میده و یک هفته هم طول میکشه تا عکسش آماده بشه و بعد عکسش رو مزارع تو فیسبوک و زیرش می نویسه همینطور! !!یهویی؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم آقاهه به خانومش اس ام اس داده: 30مین صبر کن، الان میام. هیچی دیگه... الان سه ماهه خانمش گیر داده بهش که سیمین کیه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مــــورد داشتیــــم :.... پســر واســـه خــــودش مََــــردی شــــــده...!! ....بــاورش واســه منـــــم سخــتــ بـــود تـــا اینکـــه دیــدم آفتـــابــه .. دستــش بــود رفـتـ تـویِ دستـــویــی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشــــــــــــتیم... دختره تو خیابون خورد ب پــــــــــــسره.... گفت:ببخشید............ پسره هم حول شد ندونس چی بگه..... گفت: مـــــــــــــــــــرسی..........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــورد داشتيــم پســره رفتــه شلــوار بخــره فــروشــنده ازش پرسيــده: ببخشيــد سايــز كمــر شوهــرتــون چنــده به جان جان كري و شركا قسم *^_^*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره 50 تومن پول داده رفته شال خریده ..... اونوخ 500 تومنشم رو سرش نیس... ما ازین موردا داریم دورو برمون!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم احسان عیخانی گفته جندتا بچه بودین طرف گفته 5تا علیخانی هم گفته 5تا بچه پشت سرهم طرفم گفته نه یکی در میون!!! خدایا شکرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پا لپ تاپش نشسته بوده زلزله میاد همه فرار می کنن،اون می مونه اول صفحه مرورگرو می بنده یعد فرار می کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم.... طرف داشته با مخاطب خاصش تلفنی حرف میزده بعد یهو قطع میشه(مدیونی اگه فکر کنی خودش عمدی قطع کرده) بعد طرف به مخاطب خاصش اس میده:ببخشید شارژم تموم شد! مخاطب خاصش :0000 طرف :) شارژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که: یک نفــر با 5تا سیم با 5تا اسم با یک نفــر دوست بوده.. تازشم تو هر 5تاهم مخاطب خاص طرف بوده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که: یک نفــر با 5تا سیم با 5تا اسم با یک نفــر دوست بوده.. . تازشم تو هر 5تاهم مخاطب خاص طرف بوده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـورد داشـتـیـم دخـتـره بـه خـواسـتـگار فـلـجـش جـواب مـثـبـت داده... . . تـا بـبـرنـش بـرنـامـه مـاه عـسـل احـسـان عـلـی خـانـی رو از نـزدیـک بـبـیـنـه !!! ^_^

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــورد داشتیـــــــــم ........ دختـــــــره رو بـــــــرعکـــــس کــــــردن ازش معــــرفــتــــ چیکــــه کـــرده ...... !!! ........... بــه شلـــغم قــســـم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف واسه اینکه مطمعن شه مخاطب خاصش قبلا با کسی نبوده... تقاضای ویدعو چک کرده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پرستاره میخواسته به بچه یک ساله ای که اسهال بوده امپول بزنه کهنه بچه رو زیادی پایین کشیده هیکلش قهوه ای روشن شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف زنگ زده "یارانه کمک" پرسیده . ﭼﺮﺍ ﻣـــﻮﺱ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﻣﯿﺭﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ... ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ بره ؟ :| من خودمم نمیدونم ^_^ واقعا چرا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورد داشتیم دختره دویست هزار تومان واسه ارایش، صد هزار تومان واسه آتلیه میده و یک هفته هم طول میکشه تا عکسش آماده بشه و بعد عکسش رو مزارع تو فیسبوک و زیرش می نویسه همینطور! !!یهویی؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم آقاهه به خانومش اس ام اس داده: 30مین صبر کن، الان میام. هیچی دیگه... الان سه ماهه خانمش گیر داده بهش که سیمین کیه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مــــورد داشتیــــم :.... پســر واســـه خــــودش مََــــردی شــــــده...!! ....بــاورش واســه منـــــم سخــتــ بـــود تـــا اینکـــه دیــدم آفتـــابــه .. دستــش بــود رفـتـ تـویِ دستـــویــی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشــــــــــــتیم... دختره تو خیابون خورد ب پــــــــــــسره.... گفت:ببخشید............ پسره هم حول شد ندونس چی بگه..... گفت: مـــــــــــــــــــرسی..........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــورد داشتيــم پســره رفتــه شلــوار بخــره فــروشــنده ازش پرسيــده: ببخشيــد سايــز كمــر شوهــرتــون چنــده به جان جان كري و شركا قسم *^_^*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره 50 تومن پول داده رفته شال خریده ..... اونوخ 500 تومنشم رو سرش نیس... ما ازین موردا داریم دورو برمون!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم احسان عیخانی گفته جندتا بچه بودین طرف گفته 5تا علیخانی هم گفته 5تا بچه پشت سرهم طرفم گفته نه یکی در میون!!! خدایا شکرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پا لپ تاپش نشسته بوده زلزله میاد همه فرار می کنن،اون می مونه اول صفحه مرورگرو می بنده یعد فرار می کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم.... طرف داشته با مخاطب خاصش تلفنی حرف میزده بعد یهو قطع میشه(مدیونی اگه فکر کنی خودش عمدی قطع کرده) بعد طرف به مخاطب خاصش اس میده:ببخشید شارژم تموم شد! مخاطب خاصش :0000 طرف :) شارژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که: یک نفــر با 5تا سیم با 5تا اسم با یک نفــر دوست بوده.. تازشم تو هر 5تاهم مخاطب خاص طرف بوده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که: یک نفــر با 5تا سیم با 5تا اسم با یک نفــر دوست بوده.. . تازشم تو هر 5تاهم مخاطب خاص طرف بوده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـورد داشـتـیـم دخـتـره بـه خـواسـتـگار فـلـجـش جـواب مـثـبـت داده... . . تـا بـبـرنـش بـرنـامـه مـاه عـسـل احـسـان عـلـی خـانـی رو از نـزدیـک بـبـیـنـه !!! ^_^