بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف توی عروسی دخترش به جای اینکه ارکستر دعوت کنه، تلویزیون رو روشن کرده، صداشو زیاد کرده، زده اون کانالی که تبلیغات نامی نو پخش میکرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن واقعا مورد داشتیم تا حالا به هنگام خوردن میوه وقتی به پدر گرامی تعارف میزنی فقط واسه یه بارم که شده دست رد بزنه.... واقعا اگه شده بگینا....ما که عارزوش به دلمون موند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تو وصیت نامش نوشته درایو C کامپیوتر رو ندیده دیلیت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم دختره اينقدر عاشق لواشك بوده كه با چايي هم لواشك خورده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره مهریشو زده کلیپس به ارتفاع سال تولدش ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتین دختره سر اینکه مامانو باباش براش جشن تکلیف نگرفتن با امروز دو روزه قهر کرده و فقط با عروسکش میحرفه بعد اومده پست گذاشته ::: هنوز بوی تنت را روی تختم حس میکنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف میخواسته فارغ تحصیل از دانشگاه هاروارد بشه ، با مامانش رفته مدرکشو بگیره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف میخواسته فارغ تحصیل از دانشگاه هاروارد بشه ، با مامانش رفته مدرکشو بگیره .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره زبونش نمیچرخید بگه استاد هی میگفت اوستا :دی والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم : . . . . . . تازهه مو greenهم داشتیم مو blue هم داریم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرود داشتیم کلیپسه دختررو تو 7 عجایبه دنیا ثبت کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی موردم داشتیم واسه خط دوستم شارژ فرستادم نیم ساعت بعد گفت دوباره واسم شارژ بفرست گفتم چرا؟؟؟؟گف آخه سیممو انداختم تو ی گوشی دیگه شارژه مونده تو اون یکی گوشییییییییی... اصن موردی بود واسه خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف کنترل جلو چشم نبوده رو گوگل سرچ کرده کنترل تی وی مون کجاست :|:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم شهرداری دختره رو بخاطر کلیپسش که بدون مجوز روی سرش طبقه دوم ساخته جریمه کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم عکس خودش و کنار هایده فوتوشاپ کرده زیرشم نوشته لندن 2014

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم يه "مرد" تو صف سبد كالا مرده....... تبريك به اين ملت با فرهنگ چندهزارسالش..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف توی عروسی دخترش به جای اینکه ارکستر دعوت کنه، تلویزیون رو روشن کرده، صداشو زیاد کرده، زده اون کانالی که تبلیغات نامی نو پخش میکرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن واقعا مورد داشتیم تا حالا به هنگام خوردن میوه وقتی به پدر گرامی تعارف میزنی فقط واسه یه بارم که شده دست رد بزنه.... واقعا اگه شده بگینا....ما که عارزوش به دلمون موند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تو وصیت نامش نوشته درایو C کامپیوتر رو ندیده دیلیت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم دختره اينقدر عاشق لواشك بوده كه با چايي هم لواشك خورده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره مهریشو زده کلیپس به ارتفاع سال تولدش ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتین دختره سر اینکه مامانو باباش براش جشن تکلیف نگرفتن با امروز دو روزه قهر کرده و فقط با عروسکش میحرفه بعد اومده پست گذاشته ::: هنوز بوی تنت را روی تختم حس میکنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف میخواسته فارغ تحصیل از دانشگاه هاروارد بشه ، با مامانش رفته مدرکشو بگیره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف میخواسته فارغ تحصیل از دانشگاه هاروارد بشه ، با مامانش رفته مدرکشو بگیره .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره زبونش نمیچرخید بگه استاد هی میگفت اوستا :دی والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم : . . . . . . تازهه مو greenهم داشتیم مو blue هم داریم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرود داشتیم کلیپسه دختررو تو 7 عجایبه دنیا ثبت کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی موردم داشتیم واسه خط دوستم شارژ فرستادم نیم ساعت بعد گفت دوباره واسم شارژ بفرست گفتم چرا؟؟؟؟گف آخه سیممو انداختم تو ی گوشی دیگه شارژه مونده تو اون یکی گوشییییییییی... اصن موردی بود واسه خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف کنترل جلو چشم نبوده رو گوگل سرچ کرده کنترل تی وی مون کجاست :|:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم شهرداری دختره رو بخاطر کلیپسش که بدون مجوز روی سرش طبقه دوم ساخته جریمه کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم عکس خودش و کنار هایده فوتوشاپ کرده زیرشم نوشته لندن 2014

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم يه "مرد" تو صف سبد كالا مرده....... تبريك به اين ملت با فرهنگ چندهزارسالش..