بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـورد داشـتـیـم دخـتـره مـخـاطـب خـاصـشـو بـا لـواشـک عـوض کـرده!!! خـیـلـیـم کـار خـوبـی کـرده... الـکی کـه نـیـست لـواشـکـه لـواااااشـک :-))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم همسایه شون به یه آقای مستحق بی احترامی کرده .. اینم خوشش اومده گذاشته 4 جوک .. تازه انتظار لایکم داره ! ***کاش یکم به شخصیت اطرافیانمون احترام میذاشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره قیافش شبیه خربزه تیپش شبیه معتادای محلمون اون وقت اسم خودشو گذاشته علی مانکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو به زنش گفته همسرم همدلم همزبونم همپام همدستم همش درد میکنه دکتر خوب سراغ نداری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورد داشتیم دختره از بس کدبانو بوده حتی به گل مصنوعی روی میز هم اب داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره واسه عروسی خواهرش انقد به خودش رسیده ، واسش خاستگار پیدا شده.با خواهر عروس اشتباهش گرفتن... تازه گفته میخواد درس بخونه..... به همین زولبیا بامیه ها قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره جوری رژ لب زده که دیگه نمیشد بهش گفت رژلب باس می گفتی رژلب و حومه خخخخخخخخخخخخخ البته بلا نسبت بعضیااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تو pes2015 مربع و مثلث رو همزمان گرفته ، لوئیز سوارز بازیکن حریف رو گاز گرفته...!!!! .. .. به همین ویدئوچک قسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده نحوه ی دم کردن چای گوگل تا چند لحظه هنگ کرده بعدم بهش گفته لابد منتظری خواستگارهم واست پیداشه؟ ب همین قوری قسم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف لقمه ی آخر سحری رو اینقدر نزدیک اذان صبح خورده که فرشته ها از خدا تقاضا ویدئو چک کردن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پشه هه اونقد سریع نشسته ب خون خوری و پریده طرف تقاضای ویدئوچک کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره از بس خوب بوده، گذاشتن توی الکل تا ماندگار باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره سر اینکه چند نفر به دوست پسرش تیکه انداختن رفته دعوا کرده تازشم بعدش مامورا اومدن بردنش کلانتری به موچین همون پسره قسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره یادش رفته کلیپس بزنه یه پلاستیک باد کرده زده به سرش :))))))))) داشتیم که میگما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم از طرف پرسیدند بازی آلمان و برزیل چند چنده؟ گفته الان یا الان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم واسه دختره خواستگار اومده رفیقاش درخواست ویدیو چک دادن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـورد داشـتـیـم دخـتـره مـخـاطـب خـاصـشـو بـا لـواشـک عـوض کـرده!!! خـیـلـیـم کـار خـوبـی کـرده... الـکی کـه نـیـست لـواشـکـه لـواااااشـک :-))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم همسایه شون به یه آقای مستحق بی احترامی کرده .. اینم خوشش اومده گذاشته 4 جوک .. تازه انتظار لایکم داره ! ***کاش یکم به شخصیت اطرافیانمون احترام میذاشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره قیافش شبیه خربزه تیپش شبیه معتادای محلمون اون وقت اسم خودشو گذاشته علی مانکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو به زنش گفته همسرم همدلم همزبونم همپام همدستم همش درد میکنه دکتر خوب سراغ نداری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورد داشتیم دختره از بس کدبانو بوده حتی به گل مصنوعی روی میز هم اب داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره واسه عروسی خواهرش انقد به خودش رسیده ، واسش خاستگار پیدا شده.با خواهر عروس اشتباهش گرفتن... تازه گفته میخواد درس بخونه..... به همین زولبیا بامیه ها قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره جوری رژ لب زده که دیگه نمیشد بهش گفت رژلب باس می گفتی رژلب و حومه خخخخخخخخخخخخخ البته بلا نسبت بعضیااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تو pes2015 مربع و مثلث رو همزمان گرفته ، لوئیز سوارز بازیکن حریف رو گاز گرفته...!!!! .. .. به همین ویدئوچک قسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده نحوه ی دم کردن چای گوگل تا چند لحظه هنگ کرده بعدم بهش گفته لابد منتظری خواستگارهم واست پیداشه؟ ب همین قوری قسم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف لقمه ی آخر سحری رو اینقدر نزدیک اذان صبح خورده که فرشته ها از خدا تقاضا ویدئو چک کردن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پشه هه اونقد سریع نشسته ب خون خوری و پریده طرف تقاضای ویدئوچک کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره از بس خوب بوده، گذاشتن توی الکل تا ماندگار باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره سر اینکه چند نفر به دوست پسرش تیکه انداختن رفته دعوا کرده تازشم بعدش مامورا اومدن بردنش کلانتری به موچین همون پسره قسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره یادش رفته کلیپس بزنه یه پلاستیک باد کرده زده به سرش :))))))))) داشتیم که میگما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم از طرف پرسیدند بازی آلمان و برزیل چند چنده؟ گفته الان یا الان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم واسه دختره خواستگار اومده رفیقاش درخواست ویدیو چک دادن