بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم . . . . باباش بيكار شده اما خدا رو شكر كولرشون هنوز وصل نشده كه حرص بخوره فك نكني خودمما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد naـداشتیم تا حالا دم از عشق بزنه ولی پای حرفش وایسه اصلا این 2 مورد دو روی سکه ان با هم نمیان هیچ وقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مود داشتیم داشتیم پسره بعد از برداشتنن ابرو خودش رو نو آینه دیده نشناخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ : ﻏﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ |: ... . . . ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ : ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشـــتیم . برای تقویت چشمش ، عینکش و با آب هویج تمیز میکرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم شب عروسی توتالار عروس برای اینکه به خانواده داماد نشون بده زن زندگیه بعدشام زیرمیزارو جاروکرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم :مخاطب خاص طرف براش آرزوی مرگ کرده با کلی بی احترامی.. اونوقت اومده با افتخار تو فور جک نوشته کلی هم ذوق کرده. من دیگه حرفی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره داشته GTA بازی میکرده پلیس افتاده دنبالش زده بغل پلیس جریمش کنه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یه نفر رفته گوشی فروشی یه گوشی 5اینچی خریده !.. میدونی واسه چی واسه این که pouش جاش بیشتر باشه و چاق تر بشه مدیونید که فکر کنید منمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره زیر کولر خوابیده بوده باباش اومده دیده کولر روشنه اما کولر رو خاموش نکرده !!!!!!))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم تو امتحان زیست نهایی پرده صماخو نوشته پرده صماغ!!! فک کنم کله صبی هوس کباب کرده بوده مدیووووووووووووووووووونی فک کنی من بودما خخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم حوله خریده اسم شرکت سازندش کویره شعار تبلیغاتیشو داشه باشین: دریایتان را کویر میکنیم من دیگه حرفی ندارم:|:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره . . . . . وسط رانندگی یادش میره دنده چنده بعد ماشینو نگه میداره از اول شروع میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو پشت GTAچراغ قرمز ماشینو خاموش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف اســــتاتیـــک رو با نمــره 20 پاس کرده!!!!!!! . . . . . . . .به همین نمودار خمشی برشی قســـــــــم@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻﺷﻮ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯼ ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺎﺍﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ!!! :

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم . . . . باباش بيكار شده اما خدا رو شكر كولرشون هنوز وصل نشده كه حرص بخوره فك نكني خودمما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد naـداشتیم تا حالا دم از عشق بزنه ولی پای حرفش وایسه اصلا این 2 مورد دو روی سکه ان با هم نمیان هیچ وقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مود داشتیم داشتیم پسره بعد از برداشتنن ابرو خودش رو نو آینه دیده نشناخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ : ﻏﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ |: ... . . . ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ : ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشـــتیم . برای تقویت چشمش ، عینکش و با آب هویج تمیز میکرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم شب عروسی توتالار عروس برای اینکه به خانواده داماد نشون بده زن زندگیه بعدشام زیرمیزارو جاروکرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم :مخاطب خاص طرف براش آرزوی مرگ کرده با کلی بی احترامی.. اونوقت اومده با افتخار تو فور جک نوشته کلی هم ذوق کرده. من دیگه حرفی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره داشته GTA بازی میکرده پلیس افتاده دنبالش زده بغل پلیس جریمش کنه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یه نفر رفته گوشی فروشی یه گوشی 5اینچی خریده !.. میدونی واسه چی واسه این که pouش جاش بیشتر باشه و چاق تر بشه مدیونید که فکر کنید منمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره زیر کولر خوابیده بوده باباش اومده دیده کولر روشنه اما کولر رو خاموش نکرده !!!!!!))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم تو امتحان زیست نهایی پرده صماخو نوشته پرده صماغ!!! فک کنم کله صبی هوس کباب کرده بوده مدیووووووووووووووووووونی فک کنی من بودما خخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم حوله خریده اسم شرکت سازندش کویره شعار تبلیغاتیشو داشه باشین: دریایتان را کویر میکنیم من دیگه حرفی ندارم:|:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره . . . . . وسط رانندگی یادش میره دنده چنده بعد ماشینو نگه میداره از اول شروع میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو پشت GTAچراغ قرمز ماشینو خاموش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف اســــتاتیـــک رو با نمــره 20 پاس کرده!!!!!!! . . . . . . . .به همین نمودار خمشی برشی قســـــــــم@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻﺷﻮ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯼ ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺎﺍﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ!!! :