بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره سوار ون شده کارت نزده .راننده گفته کارت بزن گفته ن پولدارم ن کارت دارم راننده هم گفته پس برای چی سوار شدی؟؟میدونید چی گفته گفته چون پیاده بودم به همین قبله راننده قانع شد راه افتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم در یک حمله برای نشتن رو صندلی آخر مینی بوس53زن وکودک زخمی وکشته شدند(00

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم... . . . . هیچی دیگه رامون ندادن گفتن شما مورد دارین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره.... . . . . . . . اخ شوهر کرد رفت الان دیگه موردی ازش نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره.... . . . . . . اخ شوهر کرد رفت الان دیگه موردی ازش نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم(دوست صمیمیم نبوده ها) همیشه واسش سوال بوده وقتی گلوله رو نو دهن شلیک میکنن مستقیم خارج میشه یا مثل غذا وارد مری میشه؟ من اون یکی دوستم خو من چیکارمیتونم بکنم غیر از جویدن درو دیوار؟خداا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم معلمه به پدر دانش آموزش زنگ زده بیاد مدرسه.بعد از یک ساعت نصیحت دانش آموز جلوی پدرش ،پدرش میگه:والا معلمت راست میگه.درس بخون لااقل مث معلمت یه .......بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختر متولد 78 پست گذاشته:نمیدونم امشب کدوم رو بکشم ;ماشه یا سیگار رو!!!!! یکی بگه عروسک این بچه رو کی برداشته???.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف برای کنکور کتاب های خیلی سبز خونده اما نتیجه اش به صورت قهوه ای اومده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا چه خبره این همه مورد داشتیم کافیه دیگه یه بارم بگیم مورد نداشتیم بلکه به چند نفر بربخوره دیگه از این مورد ها نداشته باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم چوپان با گوسفنداش لج میکنه میبره چمن مصنوعی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم سر کلاس برا معلم اس ام اس اومد یکی از بچه ها گفت هیچ کس تنها نیست ! معلممون خیلی ریلکس جواب داد : حتی عمت ! هیچی دیگه کلاس ترکید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم عروس یه ساعت پشت در آرایشگاه مردونه منتظربوده تا کار ابروی داماد تموم بشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره ضربه مغزی شده خانوادش کلیپساشو اهدا کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو رو با مگس کش میزدی از چهار جک نمی رفت!!! ولی به نازم به حلول ایام امتحانات که شرش رو از سر ما کم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با موچین سیبیلاشو تمیز می کنه!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره سوار ون شده کارت نزده .راننده گفته کارت بزن گفته ن پولدارم ن کارت دارم راننده هم گفته پس برای چی سوار شدی؟؟میدونید چی گفته گفته چون پیاده بودم به همین قبله راننده قانع شد راه افتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم در یک حمله برای نشتن رو صندلی آخر مینی بوس53زن وکودک زخمی وکشته شدند(00

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم... . . . . هیچی دیگه رامون ندادن گفتن شما مورد دارین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره.... . . . . . . . اخ شوهر کرد رفت الان دیگه موردی ازش نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره.... . . . . . . اخ شوهر کرد رفت الان دیگه موردی ازش نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم(دوست صمیمیم نبوده ها) همیشه واسش سوال بوده وقتی گلوله رو نو دهن شلیک میکنن مستقیم خارج میشه یا مثل غذا وارد مری میشه؟ من اون یکی دوستم خو من چیکارمیتونم بکنم غیر از جویدن درو دیوار؟خداا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم معلمه به پدر دانش آموزش زنگ زده بیاد مدرسه.بعد از یک ساعت نصیحت دانش آموز جلوی پدرش ،پدرش میگه:والا معلمت راست میگه.درس بخون لااقل مث معلمت یه .......بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختر متولد 78 پست گذاشته:نمیدونم امشب کدوم رو بکشم ;ماشه یا سیگار رو!!!!! یکی بگه عروسک این بچه رو کی برداشته???.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف برای کنکور کتاب های خیلی سبز خونده اما نتیجه اش به صورت قهوه ای اومده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا چه خبره این همه مورد داشتیم کافیه دیگه یه بارم بگیم مورد نداشتیم بلکه به چند نفر بربخوره دیگه از این مورد ها نداشته باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم چوپان با گوسفنداش لج میکنه میبره چمن مصنوعی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم سر کلاس برا معلم اس ام اس اومد یکی از بچه ها گفت هیچ کس تنها نیست ! معلممون خیلی ریلکس جواب داد : حتی عمت ! هیچی دیگه کلاس ترکید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم عروس یه ساعت پشت در آرایشگاه مردونه منتظربوده تا کار ابروی داماد تموم بشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره ضربه مغزی شده خانوادش کلیپساشو اهدا کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو رو با مگس کش میزدی از چهار جک نمی رفت!!! ولی به نازم به حلول ایام امتحانات که شرش رو از سر ما کم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با موچین سیبیلاشو تمیز می کنه!!!