بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم.... پسره واسه دختره رگشو زده بعد تو بیمارستان عاشق پرستار شده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پدره تو روز پدر چیزی غیر از جوراب و شورت کادو گرفته. به این میگن پدر خوش شانس. باور نکردنیه ولی حقیقت داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﮔﺸﻮ ﺯﺩﻩ... . . . ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره پول وچرخونده دورسرش انداخته تو صدقه که قیافه هف ال هشتش چش نخوره ! به تمیزی جورابای تک تک تون قسم.که اگه دروخ بگم بره تو لوزالمعده ی این فیله 4جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مغازه دار نوشابه خانواده به مجرده نداده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده ، شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کرده ! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف با باباش دعوا کرده رفته کولر فروشی زده:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف فکر میکرده تو فازه Love ه ، ولی بعد فهمیده تو فاضلابه :| به همین برکت قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب دید خوشبخت شد...دیگه بیدار نشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم به امید رتبه 1 رفته کنکور داده.... حتی قبول هم نشده.... :/ :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تو وصیت نامش نوشته درایو D کامپیوتر رو ندیده فرمت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف با مخاطب خاصش... رفته مغازۀ اونیکی مخاطب خاصش!! عجب خاص تو خاص شده زمونه. سلامتی همۀ اونایی که نه خاصن نه خاص پرست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم؟؟ . . . مورد رو خودت داشتی که نمیتونستی یجا بند باشی!! آره عمو خیلی ها از بی موردی تنهان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم گوشی دختررو تو خیابون میزنن داد میزنه میگه : وااای لاینم واااای فرندام واااااای لایکام واااااااای داداشام واااااااااای عشقام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقاااا مورد داشتیم پسره دهه ۶۰ ای بوده،به باباش گفته برام لب تاب بخر... باباهه:نه پسرم هنوز برات زوده بذار یه ذره که بزرگتر شدی بعد... قضاوت دیگه با خودتون... U_U

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم عاقد سر سفره عقد گفته: "عروس خانوم وکیلم ؟" عروس گفته بله بله!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم.... پسره واسه دختره رگشو زده بعد تو بیمارستان عاشق پرستار شده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پدره تو روز پدر چیزی غیر از جوراب و شورت کادو گرفته. به این میگن پدر خوش شانس. باور نکردنیه ولی حقیقت داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﮔﺸﻮ ﺯﺩﻩ... . . . ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره پول وچرخونده دورسرش انداخته تو صدقه که قیافه هف ال هشتش چش نخوره ! به تمیزی جورابای تک تک تون قسم.که اگه دروخ بگم بره تو لوزالمعده ی این فیله 4جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مغازه دار نوشابه خانواده به مجرده نداده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده ، شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کرده ! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف با باباش دعوا کرده رفته کولر فروشی زده:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف فکر میکرده تو فازه Love ه ، ولی بعد فهمیده تو فاضلابه :| به همین برکت قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب دید خوشبخت شد...دیگه بیدار نشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم به امید رتبه 1 رفته کنکور داده.... حتی قبول هم نشده.... :/ :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تو وصیت نامش نوشته درایو D کامپیوتر رو ندیده فرمت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف با مخاطب خاصش... رفته مغازۀ اونیکی مخاطب خاصش!! عجب خاص تو خاص شده زمونه. سلامتی همۀ اونایی که نه خاصن نه خاص پرست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم؟؟ . . . مورد رو خودت داشتی که نمیتونستی یجا بند باشی!! آره عمو خیلی ها از بی موردی تنهان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم گوشی دختررو تو خیابون میزنن داد میزنه میگه : وااای لاینم واااای فرندام واااااای لایکام واااااااای داداشام واااااااااای عشقام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقاااا مورد داشتیم پسره دهه ۶۰ ای بوده،به باباش گفته برام لب تاب بخر... باباهه:نه پسرم هنوز برات زوده بذار یه ذره که بزرگتر شدی بعد... قضاوت دیگه با خودتون... U_U

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم عاقد سر سفره عقد گفته: "عروس خانوم وکیلم ؟" عروس گفته بله بله!!