بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم تو خوابگاه ،دخترا گرمشون شده بود، در یخچالو باز گذاشتن تا خنک شن چون اجازه ی کولر روشن کردن نداشتن...... و بی نهایت مدیونید اگه فک کنید شخص بنده و دوستان بودیمااااا..... -:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو یه ترم رفته دانشگاه بعد همه جا اول اسمش مینویسه مهندس!!! خو بگو لامصب تو این زمونه الان خرس قهوه ای هم مهندسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف هروخت حساب کتاب تاریخ روزا از دستش در میره میاد فورجک ی سری به کنترل پنلش میزنه میره ..... . . . چیه مگه ب نظر من که خیلیم خوبه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــورد داشــتیم وقتی کارش با ما تــموم شــد..! . پیــاده شدو گـــفت ایول عــجـــب خــری بــود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره کیلییییییپپپپپپپپسسسس زده بعد ازسایه خودش ترسیده ی سکته قلبی رو ردکرد!!!!!!!!!هنوز ازحالش خبری یه دستمون نرسیده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره انقد عکسشو با فتوشاپ تغییر داده که باباش نشناخته زیرش نوشته :چه جیگری..... پلیز اد می:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره کلیپس نداشته...... اصلا" داریم...... جلل خلایق..... منم باورم نمیشد ولی عکسشو دیدم فک کنم عکسش فتوشاپ بوده نه!!!!! امکانش هست نه!؟ من هنوزم تو انپاسم خیلیم شیک و مجلسی^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف از بس درس میخونده خانوادش شاکی شدن مام کتاباشو آتیش زدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تو گوگل سرچ کرده غذا با تخم مرغ گوگل جواب داده خاک تو سر تنبلت^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو می خواسته خانمش رو سورپرایز کنه..... آخرش از هم جداشدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه کار از جیغ کشیدن وسطه دعوا هم گذشت.... . . . . . . مورد داشتیم تو گشته کیفای مدرسه پسرونه چند عدد موچین یافت شده :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره پارک دوبل کرده ازش تست دوپینگ گرفتن...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخواسته وارد اتاق بشه کلیپسش گیر کرده به چارچوب در ضربه مغزی شده.... به همون کلیپس پرپر شده قسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم سر جلسه امتحان کل جوابارو از رو دست بغلیش مینویسه تازه هی غرغر بغلیش میکنه که بدخط ننویس و خط مال نکن و درشت بنویس و...... به این قبله قسم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم سر جلسه امتحان کل جوابارو از رو دست بغلیش مینویسه تازه هی غرغر بغلیش میکنه که بدخط ننویس و خط مال نکن و درشت بنویس و...... به این قبله قسم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم...................لحظه ی تولدش یادشهههههههههه!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم تو خوابگاه ،دخترا گرمشون شده بود، در یخچالو باز گذاشتن تا خنک شن چون اجازه ی کولر روشن کردن نداشتن...... و بی نهایت مدیونید اگه فک کنید شخص بنده و دوستان بودیمااااا..... -:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو یه ترم رفته دانشگاه بعد همه جا اول اسمش مینویسه مهندس!!! خو بگو لامصب تو این زمونه الان خرس قهوه ای هم مهندسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف هروخت حساب کتاب تاریخ روزا از دستش در میره میاد فورجک ی سری به کنترل پنلش میزنه میره ..... . . . چیه مگه ب نظر من که خیلیم خوبه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــورد داشــتیم وقتی کارش با ما تــموم شــد..! . پیــاده شدو گـــفت ایول عــجـــب خــری بــود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره کیلییییییپپپپپپپپسسسس زده بعد ازسایه خودش ترسیده ی سکته قلبی رو ردکرد!!!!!!!!!هنوز ازحالش خبری یه دستمون نرسیده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره انقد عکسشو با فتوشاپ تغییر داده که باباش نشناخته زیرش نوشته :چه جیگری..... پلیز اد می:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره کلیپس نداشته...... اصلا" داریم...... جلل خلایق..... منم باورم نمیشد ولی عکسشو دیدم فک کنم عکسش فتوشاپ بوده نه!!!!! امکانش هست نه!؟ من هنوزم تو انپاسم خیلیم شیک و مجلسی^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف از بس درس میخونده خانوادش شاکی شدن مام کتاباشو آتیش زدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تو گوگل سرچ کرده غذا با تخم مرغ گوگل جواب داده خاک تو سر تنبلت^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو می خواسته خانمش رو سورپرایز کنه..... آخرش از هم جداشدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه کار از جیغ کشیدن وسطه دعوا هم گذشت.... . . . . . . مورد داشتیم تو گشته کیفای مدرسه پسرونه چند عدد موچین یافت شده :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره پارک دوبل کرده ازش تست دوپینگ گرفتن...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخواسته وارد اتاق بشه کلیپسش گیر کرده به چارچوب در ضربه مغزی شده.... به همون کلیپس پرپر شده قسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم سر جلسه امتحان کل جوابارو از رو دست بغلیش مینویسه تازه هی غرغر بغلیش میکنه که بدخط ننویس و خط مال نکن و درشت بنویس و...... به این قبله قسم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم سر جلسه امتحان کل جوابارو از رو دست بغلیش مینویسه تازه هی غرغر بغلیش میکنه که بدخط ننویس و خط مال نکن و درشت بنویس و...... به این قبله قسم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم...................لحظه ی تولدش یادشهههههههههه!!!!!!!