بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم زنگ زده بوده تلویزیون گفته سریال آنچه گذشتو دوباره پخش کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم براقهرمانی میجنگیدن . . . . . . سهمیه آسیاروهم نتونستن بگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مادره روز مادر بی خانمان شده.... جوک نیست ولی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم از عيد به بعد هر جمعه صبح زود ميره سيزده به در (بدر - بهدر و .. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فامیلمون مورد داشتیم وسط عروسی جو گرفتتش رفته وسط برقصه بلد نبوده پشتک میزده حالا فهمیدید ژیملاستیک کار بوده :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم پسره طلاهاى خودشو فروخته تا براى مخاطب خاصش پاستیل بخره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر میشناسم وقتی واسش خواستگار میاد فیسبوک دی اکتیو میکنه، وقتی میره باز اکتیو میکنه. یه چیزی شبیه توقف غنی سازی اورانیوم در برابر بازرسان آژانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره باکلیپس دیده نشوده...رفته باچکمه اومده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره گفته تا امیر تتلو تو فیسبوک شب بخیر نگه نمی خوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم به بادمجون میگن خیار !!! به خیار میگن خیارسبز!!! به اینترو12تاF کیبوردمون قسم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف میره اتاقش میبینه باباش پشت کامپیوترش نشسته و داره به دسکت تاب کامپیوتر خیره شده در روایات آمده که طرف بعد از دیدن این صحنه محل را ترک نموده و با سرعت نور به سمت افق رفته بعله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تو بازی کامپیوری هم با ماشین واسه دخترا کنار خیابون بوق میده که سوارشون کنه.......... . . خرطوم فیله تو حلقم اگه دروغ بگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره قدش بدون کلیپس 10 سانت از بقیه لبند تر بوده جستجو کردن دیدن دختره کفشش 4 برابر کلیپس افزایش قد میداده ..جونه خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف ان چنان غرق تقلب بوده که نام و نام و خانوادگی رو هم از بغل دستیش نوشته. منظور به شخص خاصی نیست مخصوصا بغل دستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو صدای پیام موبایلشو میشنوه میره که ببینه که کی بهش پیام داده در عین ناباوری میبینه ایرانسل نیست چه جالب!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که باچشمای خودم دیدم یه پسره بود............ ابرو که برنداشته بود هیچ تازه سیببببببببیللللللللللللل هم داشت می دونید که چی میگم (><)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم زنگ زده بوده تلویزیون گفته سریال آنچه گذشتو دوباره پخش کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم براقهرمانی میجنگیدن . . . . . . سهمیه آسیاروهم نتونستن بگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مادره روز مادر بی خانمان شده.... جوک نیست ولی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم از عيد به بعد هر جمعه صبح زود ميره سيزده به در (بدر - بهدر و .. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فامیلمون مورد داشتیم وسط عروسی جو گرفتتش رفته وسط برقصه بلد نبوده پشتک میزده حالا فهمیدید ژیملاستیک کار بوده :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم پسره طلاهاى خودشو فروخته تا براى مخاطب خاصش پاستیل بخره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر میشناسم وقتی واسش خواستگار میاد فیسبوک دی اکتیو میکنه، وقتی میره باز اکتیو میکنه. یه چیزی شبیه توقف غنی سازی اورانیوم در برابر بازرسان آژانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره باکلیپس دیده نشوده...رفته باچکمه اومده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره گفته تا امیر تتلو تو فیسبوک شب بخیر نگه نمی خوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم به بادمجون میگن خیار !!! به خیار میگن خیارسبز!!! به اینترو12تاF کیبوردمون قسم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف میره اتاقش میبینه باباش پشت کامپیوترش نشسته و داره به دسکت تاب کامپیوتر خیره شده در روایات آمده که طرف بعد از دیدن این صحنه محل را ترک نموده و با سرعت نور به سمت افق رفته بعله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تو بازی کامپیوری هم با ماشین واسه دخترا کنار خیابون بوق میده که سوارشون کنه.......... . . خرطوم فیله تو حلقم اگه دروغ بگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره قدش بدون کلیپس 10 سانت از بقیه لبند تر بوده جستجو کردن دیدن دختره کفشش 4 برابر کلیپس افزایش قد میداده ..جونه خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف ان چنان غرق تقلب بوده که نام و نام و خانوادگی رو هم از بغل دستیش نوشته. منظور به شخص خاصی نیست مخصوصا بغل دستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو صدای پیام موبایلشو میشنوه میره که ببینه که کی بهش پیام داده در عین ناباوری میبینه ایرانسل نیست چه جالب!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم که باچشمای خودم دیدم یه پسره بود............ ابرو که برنداشته بود هیچ تازه سیببببببببیللللللللللللل هم داشت می دونید که چی میگم (><)