بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره نمیدونسته چی بپوشه....تازه دنبال گوشواره شبرنگم بوده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مرده از سر کار برگشته خانمش با هزار عشق و علاقه اومده پیشش و پریده بغلش میگه:عشقم خسته نباشی. بعد اقا هم برگشته گفته:با تنتاک خستگی معنا نداره!!! یعنی خانمشو شسته گذاشته رو بند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـورد دآشـــتیـم غــذآی مـورد علــآقـه ی طــرف کَـتـه بـوده ،ازش پــرســیدن چـرآ؟؟؟؟!!! گـفتـه چــون نـمیـخوآد بــجویــش درسـته قــورتــشـم بــدی نـیــآزی ب آب نــی ک بخـوآی خفـه شــی ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره ابروهاشو نخ کرده ولی پیوند وسطشونو دست نزده. یعنی میخواسته بگه مجرده و هنوز شوهر نکرده...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خانمه بدون اینکه به کسی بزنه پارک کرده، ازش تست دوپینگ گرفتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف بیست میلیون واسه یه اسب داده بود . . . اسبه سر دنیا اومدن کره مرده چقد حاله یارو گرفته شد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تو دعوا پشت دختره قایم شده:||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تو دعوا پشت دختره قایم شده:||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره یکی یه دونه، داشته از خواهرش گله میکرده.. بهش میگن تو که خواهر نداشتی.!!... میگه خب آآآرررره ..سگمو میجم دیجه....ناژژیییییی مدیونید اگه فک کنید من همچین دوستایی دارم....:-))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم . . ... . . . .. . الان نداریم دیگه تموم کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خودش ازدواج موفقی نداشته بعد حالا جالب یکی رو می بینه که ازدواج نکرده میگه ببین چوب خدا صدا نداره بدبخت شانس نداشته بتونه شوهر پیدا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خودش ازدواج موفقی نداشته بعد حالا جالب یکی رو می بینه که ازدواج نکرده میگه ببین چوب خدا صدا نداره بدبخت شانس نداشته بتونه شوهر پیدا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره واسه ثابت کردن هویت جنسیش کارت شناسایش همیشه دنبالش بوده حتی تو خونه... 0_0 خب مجبوری ....؟ ! ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف خونشو عوض کرده نزدیکای دانشگاه علم و صنعت خونه خریده تا بتونه از اینترنت رایگان اتوبوس مسیر شهید برادی - (پایانه علم و صنعت) استفاده کنه! مدیونین اگه فکر کنین دایی من بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ترم یکی روز اول دانشگاه گوشیشو گذاشته تو جورابش از حراست رد شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره نمی دونسته نرم افزاره به چه درد میخوره ؛ فقط برای آیکون قشنگش نصبش کرده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره نمیدونسته چی بپوشه....تازه دنبال گوشواره شبرنگم بوده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم مرده از سر کار برگشته خانمش با هزار عشق و علاقه اومده پیشش و پریده بغلش میگه:عشقم خسته نباشی. بعد اقا هم برگشته گفته:با تنتاک خستگی معنا نداره!!! یعنی خانمشو شسته گذاشته رو بند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـورد دآشـــتیـم غــذآی مـورد علــآقـه ی طــرف کَـتـه بـوده ،ازش پــرســیدن چـرآ؟؟؟؟!!! گـفتـه چــون نـمیـخوآد بــجویــش درسـته قــورتــشـم بــدی نـیــآزی ب آب نــی ک بخـوآی خفـه شــی ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره ابروهاشو نخ کرده ولی پیوند وسطشونو دست نزده. یعنی میخواسته بگه مجرده و هنوز شوهر نکرده...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خانمه بدون اینکه به کسی بزنه پارک کرده، ازش تست دوپینگ گرفتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف بیست میلیون واسه یه اسب داده بود . . . اسبه سر دنیا اومدن کره مرده چقد حاله یارو گرفته شد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تو دعوا پشت دختره قایم شده:||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره تو دعوا پشت دختره قایم شده:||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره یکی یه دونه، داشته از خواهرش گله میکرده.. بهش میگن تو که خواهر نداشتی.!!... میگه خب آآآرررره ..سگمو میجم دیجه....ناژژیییییی مدیونید اگه فک کنید من همچین دوستایی دارم....:-))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم . . ... . . . .. . الان نداریم دیگه تموم کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خودش ازدواج موفقی نداشته بعد حالا جالب یکی رو می بینه که ازدواج نکرده میگه ببین چوب خدا صدا نداره بدبخت شانس نداشته بتونه شوهر پیدا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خودش ازدواج موفقی نداشته بعد حالا جالب یکی رو می بینه که ازدواج نکرده میگه ببین چوب خدا صدا نداره بدبخت شانس نداشته بتونه شوهر پیدا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره واسه ثابت کردن هویت جنسیش کارت شناسایش همیشه دنبالش بوده حتی تو خونه... 0_0 خب مجبوری ....؟ ! ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف خونشو عوض کرده نزدیکای دانشگاه علم و صنعت خونه خریده تا بتونه از اینترنت رایگان اتوبوس مسیر شهید برادی - (پایانه علم و صنعت) استفاده کنه! مدیونین اگه فکر کنین دایی من بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ترم یکی روز اول دانشگاه گوشیشو گذاشته تو جورابش از حراست رد شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره نمی دونسته نرم افزاره به چه درد میخوره ؛ فقط برای آیکون قشنگش نصبش کرده