بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف خرید اینترنتی می کرده دوساعت با فروشنده چونه می زده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم عیدیاشو باباش از دستش میگرفت.......... مدیونین فک کنین خودما میگمااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم به طرف گفتن از آرزوهات بگو شروع کرده از ما حرف زدن ! بهله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره دستش را کرده تو چکمه اش تا گردنش را بخارونه.... اون با فرهنگ ها بکوبند لایکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دانشجو همه ی واحداش و اولین دفعه پاس کرده ، حتی یک ترمم مشروط نشده ، تازه یه جلسه هم غیبت نکرده ! آخه به اینم میگن دانشجو ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با قیافه بدون آرایش رفته پلیس ۱۰+ برای گواهینامش ، بردنش سربازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم تیمه اومده بود واسه قهرمانی سهمیه اسیا رو که نگرفت هییییچ پنجمم شده, . . . . زشته بخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره کار با موچین و بلد نبوده!!! عجب مگه داریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا ما یه مورد استثنایی داریم هنوز که هنوزه آهنگه خوشگلا باید برقصن رو میذاره و خودش پامیشه میرقصه!! اصلا اگه اعتماد بنفس اینو من داشتم الان دخمله شایسته سالی بودم واسه خودم هـی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا مورد داشتیم دختره دیر رسیده بود مدرسه معلمش گفت برگه بگیر بعد بیا تو میگه چند تا خوب بی چاره کلاس اول بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم : دختره از رو آگهی همشهری مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره باماشینش زده ماشین دویست میلیونی پسره رو داغون کرده و اونوقت اومده پاییم به پسره میگه آقا من قصد ازدواج ندارم میخوام ادامه تحصیل بدم... اصن یه وضیه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم رفتیم مهمونی. گودزیلای ما با گودزیلای صاب خونه دعواش شده. بعدش گودزیلای اونا به باباش گفت بابا بهشون اهمیت نده پاشن برن اصن یه وعض داغونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یه هفته در به در دنبال تاسیساتی بودن که بیاد یخچال اتاقشون رو درست کنه وقتی جناب محترم اومده فقط یخچالو زده به برق!!! مدیونید اگه فک نکنید هم اتاقیای من بودن:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف یه جا از بدن خارش داشته هرچی میگشته پیداش نمیکرده. . . . مدیونی اگه فکر کنی الان خودم درگیرم :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف خرید اینترنتی می کرده دوساعت با فروشنده چونه می زده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم عیدیاشو باباش از دستش میگرفت.......... مدیونین فک کنین خودما میگمااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتيم به طرف گفتن از آرزوهات بگو شروع کرده از ما حرف زدن ! بهله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره دستش را کرده تو چکمه اش تا گردنش را بخارونه.... اون با فرهنگ ها بکوبند لایکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دانشجو همه ی واحداش و اولین دفعه پاس کرده ، حتی یک ترمم مشروط نشده ، تازه یه جلسه هم غیبت نکرده ! آخه به اینم میگن دانشجو ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با قیافه بدون آرایش رفته پلیس ۱۰+ برای گواهینامش ، بردنش سربازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم تیمه اومده بود واسه قهرمانی سهمیه اسیا رو که نگرفت هییییچ پنجمم شده, . . . . زشته بخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره کار با موچین و بلد نبوده!!! عجب مگه داریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا ما یه مورد استثنایی داریم هنوز که هنوزه آهنگه خوشگلا باید برقصن رو میذاره و خودش پامیشه میرقصه!! اصلا اگه اعتماد بنفس اینو من داشتم الان دخمله شایسته سالی بودم واسه خودم هـی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا مورد داشتیم دختره دیر رسیده بود مدرسه معلمش گفت برگه بگیر بعد بیا تو میگه چند تا خوب بی چاره کلاس اول بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم : دختره از رو آگهی همشهری مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره باماشینش زده ماشین دویست میلیونی پسره رو داغون کرده و اونوقت اومده پاییم به پسره میگه آقا من قصد ازدواج ندارم میخوام ادامه تحصیل بدم... اصن یه وضیه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم رفتیم مهمونی. گودزیلای ما با گودزیلای صاب خونه دعواش شده. بعدش گودزیلای اونا به باباش گفت بابا بهشون اهمیت نده پاشن برن اصن یه وعض داغونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یه هفته در به در دنبال تاسیساتی بودن که بیاد یخچال اتاقشون رو درست کنه وقتی جناب محترم اومده فقط یخچالو زده به برق!!! مدیونید اگه فک نکنید هم اتاقیای من بودن:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف یه جا از بدن خارش داشته هرچی میگشته پیداش نمیکرده. . . . مدیونی اگه فکر کنی الان خودم درگیرم :|