بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم کلیپس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره از آرایشگاه اومده خونه مامان باباش نشناختنش راش ندادن تو خونه مجبور شده بره صورتشو بشوره بعد بیاد که شناسایی بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با کیلیپس رفته بیرون شهرداری ازش عوارض گرفته گفته طبقه دوم بدون مجوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره ضربه مغزی شده خانوادش کلیپساشو اهدا کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره بالای عکسش نوشته بدون آرایش چطورم؟ بعد قریب به ۱۰۰درصد نفرات آنفرندش کردن یه تعدادی هم به کل بلاکش کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره عکس گذاشته نوشته : من بدون کلیپس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو می خواسته زبان فیسبوکشو تغییر بده دستش یهو خورده به زبان پاکستانی منفجر شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم رفتن خواستگاری داماد برادر عروسو با خود عروس اشتباه گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو کلاس خواسته حرفای استاد و با سر تایید کنه که کلیپسش خورده تو سر استاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ورودی ۹۲ التماس می کرده به مسئول آموزش که بره اون کلاسی که دوستش هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخواسته کلیپس بزنه به موهاش دستش نمی رسیده چهارپایه گذاشته زیر پاهاش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم کلیپس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره از آرایشگاه اومده خونه مامان باباش نشناختنش راش ندادن تو خونه مجبور شده بره صورتشو بشوره بعد بیاد که شناسایی بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره با کیلیپس رفته بیرون شهرداری ازش عوارض گرفته گفته طبقه دوم بدون مجوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره ضربه مغزی شده خانوادش کلیپساشو اهدا کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره بالای عکسش نوشته بدون آرایش چطورم؟ بعد قریب به ۱۰۰درصد نفرات آنفرندش کردن یه تعدادی هم به کل بلاکش کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره عکس گذاشته نوشته : من بدون کلیپس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم یارو می خواسته زبان فیسبوکشو تغییر بده دستش یهو خورده به زبان پاکستانی منفجر شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم رفتن خواستگاری داماد برادر عروسو با خود عروس اشتباه گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره تو کلاس خواسته حرفای استاد و با سر تایید کنه که کلیپسش خورده تو سر استاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ورودی ۹۲ التماس می کرده به مسئول آموزش که بره اون کلاسی که دوستش هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخواسته کلیپس بزنه به موهاش دستش نمی رسیده چهارپایه گذاشته زیر پاهاش