بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ♥ متولدین ماه مــهــــر♥ از يک چيـــــــز مشترک رنج مي برند …. و آن عدم درک درونيـــات وجـــودی آنها از طرف ديگران است ! … کمتـــــر کسي ميتوانــــد بفهمـــد در درون آنهــــا چه ميگــــذرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ما مهر ماهیا کامل و بی نقص نباشیم اما مهم اینه که همیشه خودمون هستیم… بی نقاب و بی دوز و کلک !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص بودن خاصیت توست. تو همیشه خاص میمونی چون تو یک مهر ماهی هستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــهـــر مــاهیست دیگر .. فرمانروای احساسات … خلاصه ی همه ی دنیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

( میم – ه – ر ) وخداوند مهر ماهی را افرید تا خلقت کامل شود … زندگی با یه مهری یه تجربه فوق العاده هس که البته لیاقت میخواد … مهر ماهی ها جذاب ، تو دل برو ، اصن رفیق باس مهر ماهی باشه ……بععله ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر ماهی که باشی غم هایت برای خودت است وقتی شب قبل از خواب ساعت ها به آن ها فکر می کنی و بقیه فقط خنده هایت را می بینند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک مهر ماهی هستم…..با همه صمیمی نیستم…..تو بزار پای غرورم…..من میزارم پای شعورم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ♥ متولدین ماه مــهــــر♥ از يک چيـــــــز مشترک رنج مي برند …. و آن عدم درک درونيـــات وجـــودی آنها از طرف ديگران است ! … کمتـــــر کسي ميتوانــــد بفهمـــد در درون آنهــــا چه ميگــــذرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ما مهر ماهیا کامل و بی نقص نباشیم اما مهم اینه که همیشه خودمون هستیم… بی نقاب و بی دوز و کلک !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص بودن خاصیت توست. تو همیشه خاص میمونی چون تو یک مهر ماهی هستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــهـــر مــاهیست دیگر .. فرمانروای احساسات … خلاصه ی همه ی دنیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

( میم – ه – ر ) وخداوند مهر ماهی را افرید تا خلقت کامل شود … زندگی با یه مهری یه تجربه فوق العاده هس که البته لیاقت میخواد … مهر ماهی ها جذاب ، تو دل برو ، اصن رفیق باس مهر ماهی باشه ……بععله ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر ماهی که باشی غم هایت برای خودت است وقتی شب قبل از خواب ساعت ها به آن ها فکر می کنی و بقیه فقط خنده هایت را می بینند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک مهر ماهی هستم…..با همه صمیمی نیستم…..تو بزار پای غرورم…..من میزارم پای شعورم…