بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مهر و مدرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز به معیاری سنجیده شود لیکن من درد و محبت را معیار نمی بینم ژرفای محبت را در کار چو طی کردم بهتر ز تو شاگردم من یار نمی بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه تو مدرسه ياد ميدن 1 سال 12 ماه - - - 1 ماه 4 هفتش - - - 1 هفته 7 روز - - - 1 روز 24 ساعت - - - 1 ساعت 60 دقيقس - - - ...ولي کسي بهم نگفت 1 دقيقه بدون تو بدون مثل 1000 ساله ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آمد بوی ماه مدرسه / بوي دختر بازي هاي راه مدرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند... از فرصت ارتباط من کم کردند... هر وقت به هم عشق تعارف کردیم... از نمره ی انضباط ما کم کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی شباهت معلم با دماسنج چیه؟ : : هر دوشون وقتی صفر رو نشون میدن ، آدم می لرزه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول دبستان خواندید آن مرد آمد سالها گذشت و ترشیده شدید و آن مرتیکه هنوز نیامده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه زندگی در کلاس دنیا ، سر زنگ املا ، یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق => سرکاری محبت =>تظاهر مهربونی => مسخرست وفا =>مرده احد و پیمون =>دلخوشی عاطفه=> تموم شده مهر =>مدرسه‌ها باز میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مهر و شروع شدن حکم فرمایی شما را در مدرسه تبریک میگوییم ، از طرف جمعی از بچه ها واسه شما مدیر عزیزمـــون !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو مدرسه عادت داشتم همکلاسی هامو بشمرم تا ببینم کدوم پاراگراف برای خوندن به من می افته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر؛ در به در دنبال یکی میگشتیم کتابامونو جلد کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون هست بزرگترین خلاف ما زمان مدرسه داشتن حل المساعل بود از اختلاص هم جرمش بیشتر بود ! وقتی جوابا رو میخوندیم همه جوابا مثل هم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مهر و مدرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز به معیاری سنجیده شود لیکن من درد و محبت را معیار نمی بینم ژرفای محبت را در کار چو طی کردم بهتر ز تو شاگردم من یار نمی بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه تو مدرسه ياد ميدن 1 سال 12 ماه - - - 1 ماه 4 هفتش - - - 1 هفته 7 روز - - - 1 روز 24 ساعت - - - 1 ساعت 60 دقيقس - - - ...ولي کسي بهم نگفت 1 دقيقه بدون تو بدون مثل 1000 ساله ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آمد بوی ماه مدرسه / بوي دختر بازي هاي راه مدرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند... از فرصت ارتباط من کم کردند... هر وقت به هم عشق تعارف کردیم... از نمره ی انضباط ما کم کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی شباهت معلم با دماسنج چیه؟ : : هر دوشون وقتی صفر رو نشون میدن ، آدم می لرزه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول دبستان خواندید آن مرد آمد سالها گذشت و ترشیده شدید و آن مرتیکه هنوز نیامده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه زندگی در کلاس دنیا ، سر زنگ املا ، یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق => سرکاری محبت =>تظاهر مهربونی => مسخرست وفا =>مرده احد و پیمون =>دلخوشی عاطفه=> تموم شده مهر =>مدرسه‌ها باز میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مهر و شروع شدن حکم فرمایی شما را در مدرسه تبریک میگوییم ، از طرف جمعی از بچه ها واسه شما مدیر عزیزمـــون !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو مدرسه عادت داشتم همکلاسی هامو بشمرم تا ببینم کدوم پاراگراف برای خوندن به من می افته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر؛ در به در دنبال یکی میگشتیم کتابامونو جلد کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون هست بزرگترین خلاف ما زمان مدرسه داشتن حل المساعل بود از اختلاص هم جرمش بیشتر بود ! وقتی جوابا رو میخوندیم همه جوابا مثل هم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه