بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مهربانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود / تک سوار مهربانی تک نبود کاش بر لوحی که بر جان و دل است / واژه تلخ خیانت حک نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی رسد به پایت ز محبت و صفایت / به خدا ز مهربانی در جهان یگانه هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم مهربانی صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونیات زیاده که هنوز خوب و صبوری / مثل یک حس قشنگی حتی وقتی خیلی دوری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را رنگ آبی زدم، دوست داشتن را قرمز، نامردی را سیاه، دروغ را سفید، ولی نمی دانم چرا به تو که میرسم نمی دانم مهربانی چه رنگی است . . .؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تزئین لحظه هاست برای مهربانیت جوابی جز دوست داشتن ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی زبانی است که : برای کور دیدنی ، برای  کر شنیدنی ، و برای لال  گفتنی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بر جدایی خشم کرد / شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد کاش میشد خانه ای از مهر ساخت / مهربانی را در آن سرمشق کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی کن وفایت میکنند با وفا باشی خیانت میکنند مهربانی گر چه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت میکنند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مهربانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود / تک سوار مهربانی تک نبود کاش بر لوحی که بر جان و دل است / واژه تلخ خیانت حک نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی رسد به پایت ز محبت و صفایت / به خدا ز مهربانی در جهان یگانه هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم مهربانی صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونیات زیاده که هنوز خوب و صبوری / مثل یک حس قشنگی حتی وقتی خیلی دوری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را رنگ آبی زدم، دوست داشتن را قرمز، نامردی را سیاه، دروغ را سفید، ولی نمی دانم چرا به تو که میرسم نمی دانم مهربانی چه رنگی است . . .؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تزئین لحظه هاست برای مهربانیت جوابی جز دوست داشتن ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی زبانی است که : برای کور دیدنی ، برای  کر شنیدنی ، و برای لال  گفتنی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بر جدایی خشم کرد / شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد کاش میشد خانه ای از مهر ساخت / مهربانی را در آن سرمشق کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی کن وفایت میکنند با وفا باشی خیانت میکنند مهربانی گر چه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت میکنند . . .