بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس من باور دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که زمان زیادى طول مى*کشد تا من همان آدم بشوم که مى*خواهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که ما مى*توانیم در یک لحظه کارى کنیم که براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتى در دورترین فاصله*ها. عشق واقعى نیز همین طور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که هر چقدر دوستمان خوب و صمیمى باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد و ما باید بدین خاطر او را ببخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که دعوا و جرّ و بحث دو نفر با هم به معنى این که آن*ها همدیگر را دوست ندارند نیست. و دعوا نکردن دو نفر با هم نیز به معنى این که آن*ها همدیگر را دوست دارند نمى*باشد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس من باور دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که زمان زیادى طول مى*کشد تا من همان آدم بشوم که مى*خواهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که ما مى*توانیم در یک لحظه کارى کنیم که براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتى در دورترین فاصله*ها. عشق واقعى نیز همین طور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که هر چقدر دوستمان خوب و صمیمى باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد و ما باید بدین خاطر او را ببخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که دعوا و جرّ و بحث دو نفر با هم به معنى این که آن*ها همدیگر را دوست ندارند نیست. و دعوا نکردن دو نفر با هم نیز به معنى این که آن*ها همدیگر را دوست دارند نمى*باشد.