بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته ها رفتو دیگه فردا نیومد مدت زیادی چشماتو ندیدم ماهو سالشم گذشت تو فکر فردا بی تو یک عمره که انتظار کشیدم "علی اصحابی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه يك بهانه براى درد دل هست
هيچوقت دلى بى بهانه نميتپد نميدانم بهانه ها دلگيرن
يادلها بهانه گير؟
وچه قشنگ است بهانه دلتنگى .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني.. خلوت ِ تنهائی ات از آسمان ِ پائیز ابری تر باشد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني وقتي دلتنكي بهت فشار مياره و داره لهت ميكنه فقط يه هندزفري و آهنكايي كه باهاش هزار تا خاطره داري بشه درمون دردت... "كي مال من ميشي ايمانم؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها با هم " جفت " هستن ولی "جور " نیستن..........الکی حسرتشونو نخوری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای بزرگی شده...! تا چشم کار میکند... "جای تو خالیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار کلمه [ر] اضافه است...! به هرکی گفتم درکـــم کن... دکـــــم کرد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از تازگیه زخم دلم تازه تری دائم از قصه ی دلتنگی من با خبری مثل مهتاب که از خاطر شب میگذرد هر شب آهسته از خاطر من میگذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگــــم را بخاطــرش زدم... از کنـــارم رد شدو گفت :. . . . فـــقر چــه کارهـــا که نمیــ کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که تاج سر من خاک کف پایش بود از خدا می طلبم تا به سرم باز آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر با دلتنگی اجین شده است بند بند وجودم سالهاست که از لمس نگاهت دور مانده ام برگرد تا این بیماری مزمن نابودم نکرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه دلتنگی سربازای بی مرخصی زندونیای بی ملاقاتی قناریای تو قفس مریضای بی نفس دلای بی کس دلم برات تنگ شده نفس.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم ،حتی اگر دنیا با تمام ناخوشی هایش بخواهد سرگرمم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشـبــَخــت شــُــدم . . . وقتــی لــَــحظـه ای دَر خواب مـــال " مــَـــــــــن " شـــُدی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسـهـ مــا ایــن زنــدگــی نــیــســتـــ . . .  مـثـهـ جــون کــنــدنــهـ . . . مــثــهـ تــو صــبــح زنــده شــدن و شــبـــ مــردنــهـ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عينک سياهت را بردار دنيا پر از زيبايست عينک را برداشتم وحشت کردم از هياهوي رنگها عينکم را بدهيد ميخواهم به دنيايي يکرنگم پناه ببرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته ها رفتو دیگه فردا نیومد مدت زیادی چشماتو ندیدم ماهو سالشم گذشت تو فکر فردا بی تو یک عمره که انتظار کشیدم "علی اصحابی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه يك بهانه براى درد دل هست
هيچوقت دلى بى بهانه نميتپد نميدانم بهانه ها دلگيرن
يادلها بهانه گير؟
وچه قشنگ است بهانه دلتنگى .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني.. خلوت ِ تنهائی ات از آسمان ِ پائیز ابری تر باشد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني وقتي دلتنكي بهت فشار مياره و داره لهت ميكنه فقط يه هندزفري و آهنكايي كه باهاش هزار تا خاطره داري بشه درمون دردت... "كي مال من ميشي ايمانم؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها با هم " جفت " هستن ولی "جور " نیستن..........الکی حسرتشونو نخوری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای بزرگی شده...! تا چشم کار میکند... "جای تو خالیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار کلمه [ر] اضافه است...! به هرکی گفتم درکـــم کن... دکـــــم کرد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از تازگیه زخم دلم تازه تری دائم از قصه ی دلتنگی من با خبری مثل مهتاب که از خاطر شب میگذرد هر شب آهسته از خاطر من میگذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگــــم را بخاطــرش زدم... از کنـــارم رد شدو گفت :. . . . فـــقر چــه کارهـــا که نمیــ کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که تاج سر من خاک کف پایش بود از خدا می طلبم تا به سرم باز آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر با دلتنگی اجین شده است بند بند وجودم سالهاست که از لمس نگاهت دور مانده ام برگرد تا این بیماری مزمن نابودم نکرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه دلتنگی سربازای بی مرخصی زندونیای بی ملاقاتی قناریای تو قفس مریضای بی نفس دلای بی کس دلم برات تنگ شده نفس.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم ،حتی اگر دنیا با تمام ناخوشی هایش بخواهد سرگرمم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشـبــَخــت شــُــدم . . . وقتــی لــَــحظـه ای دَر خواب مـــال " مــَـــــــــن " شـــُدی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسـهـ مــا ایــن زنــدگــی نــیــســتـــ . . .  مـثـهـ جــون کــنــدنــهـ . . . مــثــهـ تــو صــبــح زنــده شــدن و شــبـــ مــردنــهـ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عينک سياهت را بردار دنيا پر از زيبايست عينک را برداشتم وحشت کردم از هياهوي رنگها عينکم را بدهيد ميخواهم به دنيايي يکرنگم پناه ببرم