بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم مگذار‏!‏‏!‏‏!میسوزنی...داغ خیلی چیزها بر دلم مانده است.,.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان می شوی از رها کردنم همچون کودکی که در شلوغی بازار دست مادرش را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ ” ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ ” ﻧــﮑــﻦ … ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ ” ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ ” ﮐـــﺮﺩ ﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بعضیا فقط آلودگی صوتیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که چقدر فاصله ی ما دور است! فکر میکنم هیچ وقت نرسی و من در این دنیا تنها بمانم و تو همیشششششه منظره ی من باشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم افتاده بود که امشب حتماخوابت را می بینم...انقدر خوشحال بودم که تا صبح خابم نبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بانو... از قلمرو ات دفاع كن... دارند فتح ام ميكنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند عاشق تو باشم یا رنگین کمان؟؟ هر دو هفت خطید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته...عاشقش باشی ولی حتی اسمشم ندونی...لعنتی من به عشق دیدن تو این خیابون تکراری رو هر روز متر میکنم آخه تو کجایی؟ دلم تنگته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت دلم سر شار از  نا گفته های  دلم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیها ست که باعث میشه ادما دلتنگ بشن. به خاطر همه خوبیهات یه عالمه دلتنگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــــــدونم ؛ مــــــــال من نیستــــــــی ! امــــــــا .... ! دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... ! بــــه خــــدا نمیفــــــهمه.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین جای کار اینه که تظاهر کنی هیچی نشده … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی  برای گذر از  دوســـتت دارم به دوســـتت داشــتم  چه زجری باید بکشم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ترک ، دارو نیاز نیست ! گاهی سنگینی حرفی تلخی نگاهی خوب ترکت می دهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريايي را ديده اي كه اندازه يك فنجان چاي شده باشد!!؟ نه محال است ديده باشي.... و براي همين هيچگاه حال و روز دل تنگ مرا درك نكردي............!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم مگذار‏!‏‏!‏‏!میسوزنی...داغ خیلی چیزها بر دلم مانده است.,.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان می شوی از رها کردنم همچون کودکی که در شلوغی بازار دست مادرش را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ ” ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ ” ﻧــﮑــﻦ … ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ ” ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ ” ﮐـــﺮﺩ ﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بعضیا فقط آلودگی صوتیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که چقدر فاصله ی ما دور است! فکر میکنم هیچ وقت نرسی و من در این دنیا تنها بمانم و تو همیشششششه منظره ی من باشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم افتاده بود که امشب حتماخوابت را می بینم...انقدر خوشحال بودم که تا صبح خابم نبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بانو... از قلمرو ات دفاع كن... دارند فتح ام ميكنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند عاشق تو باشم یا رنگین کمان؟؟ هر دو هفت خطید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته...عاشقش باشی ولی حتی اسمشم ندونی...لعنتی من به عشق دیدن تو این خیابون تکراری رو هر روز متر میکنم آخه تو کجایی؟ دلم تنگته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت دلم سر شار از  نا گفته های  دلم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیها ست که باعث میشه ادما دلتنگ بشن. به خاطر همه خوبیهات یه عالمه دلتنگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــــــدونم ؛ مــــــــال من نیستــــــــی ! امــــــــا .... ! دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... ! بــــه خــــدا نمیفــــــهمه.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین جای کار اینه که تظاهر کنی هیچی نشده … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی  برای گذر از  دوســـتت دارم به دوســـتت داشــتم  چه زجری باید بکشم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ترک ، دارو نیاز نیست ! گاهی سنگینی حرفی تلخی نگاهی خوب ترکت می دهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريايي را ديده اي كه اندازه يك فنجان چاي شده باشد!!؟ نه محال است ديده باشي.... و براي همين هيچگاه حال و روز دل تنگ مرا درك نكردي............!