بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ نیستی ببینی چه دردی دارد وانکه دل تنگ است چه دردی میکشد....... لایک:خیلی دل تنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستت... آروم بکش کنار! غم انگیزه اگه تورو نخواد... مسخرس اگه نفهمی؛ احمقانس اگه اصرارکنی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي خوانده ام ما آدمها به دنيا مي آييم كه كسي دوستمان داشته باشد سوالي برايم بيش آمده... من براي جه زنده ام؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني ميدوني دوست نداره ها ولي با تمام وجود ميبرستيش...عشق قشنكه ولي يه طرفش كم كم زجر كشت ميكنه... لايك:خدايا عاشقارو به عشقشون برسون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم هر جا که باشی دستات تو دست هر کی که باشه یادم می افتی دوباره یادم می افتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه حرفاتو گفتیو دیگه نمونده بینمون حرف خاصی آخر همه حرفات این بودن که دوست نداری ی لحظه واسی ولی این رسمش نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه می شکنی دیگر نمیخواهم بگویم دوستت دارم فقط میخوام این رو خوب بدونی برو ولی بدون عشقت رو از جونم میگری ولی بازم با تمام وجودم میگویم دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر تو دور است. از حالا تا ابدیت  حالا که حرکت کنم  کی به ابدت میرسم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او...جواب همه دوستت دارم ها...مرسی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســـودم... حتي فكر داشتنت را هم به كسي مي دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی من ازینهمه عاشقی دست نمیکشم ...انقدر عاشقی میکنم که خود خدا هم خسته بشه و بیاد بهم بگه بیا اینم همون که میخواستی... به دستت میارم ایمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به میدان مینی می مانم که سالها پس از جنگ هنوز قربانی می گیرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته اگر آزارم داد اما گذشت... امروز هم هرجوری که باشد میگذرد... آرزویی برای فردا ندارم شایدبه فردا نرسم و این واقعیت زندگی ماست. بعضی سختی ها آدم رو قوی نمی کنن، پیر می کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاكي خاكي ام .... انكه دنيـــــــــــــــــــــــــــــايم بود چنان زمينم زدكه  تا اخر عمر بايد خودم را بتكانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت هستم و از سایه ی وجودت برای قلبم سایبانی ساختم و چشمانم در انتظار دیدارت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم خداهم عاشق شود وبه عشقش نرسد... تابداند ما چه می کشیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ نیستی ببینی چه دردی دارد وانکه دل تنگ است چه دردی میکشد....... لایک:خیلی دل تنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستت... آروم بکش کنار! غم انگیزه اگه تورو نخواد... مسخرس اگه نفهمی؛ احمقانس اگه اصرارکنی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي خوانده ام ما آدمها به دنيا مي آييم كه كسي دوستمان داشته باشد سوالي برايم بيش آمده... من براي جه زنده ام؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني ميدوني دوست نداره ها ولي با تمام وجود ميبرستيش...عشق قشنكه ولي يه طرفش كم كم زجر كشت ميكنه... لايك:خدايا عاشقارو به عشقشون برسون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم هر جا که باشی دستات تو دست هر کی که باشه یادم می افتی دوباره یادم می افتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه حرفاتو گفتیو دیگه نمونده بینمون حرف خاصی آخر همه حرفات این بودن که دوست نداری ی لحظه واسی ولی این رسمش نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه می شکنی دیگر نمیخواهم بگویم دوستت دارم فقط میخوام این رو خوب بدونی برو ولی بدون عشقت رو از جونم میگری ولی بازم با تمام وجودم میگویم دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر تو دور است. از حالا تا ابدیت  حالا که حرکت کنم  کی به ابدت میرسم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او...جواب همه دوستت دارم ها...مرسی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســـودم... حتي فكر داشتنت را هم به كسي مي دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی من ازینهمه عاشقی دست نمیکشم ...انقدر عاشقی میکنم که خود خدا هم خسته بشه و بیاد بهم بگه بیا اینم همون که میخواستی... به دستت میارم ایمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به میدان مینی می مانم که سالها پس از جنگ هنوز قربانی می گیرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته اگر آزارم داد اما گذشت... امروز هم هرجوری که باشد میگذرد... آرزویی برای فردا ندارم شایدبه فردا نرسم و این واقعیت زندگی ماست. بعضی سختی ها آدم رو قوی نمی کنن، پیر می کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاكي خاكي ام .... انكه دنيـــــــــــــــــــــــــــــايم بود چنان زمينم زدكه  تا اخر عمر بايد خودم را بتكانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت هستم و از سایه ی وجودت برای قلبم سایبانی ساختم و چشمانم در انتظار دیدارت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم خداهم عاشق شود وبه عشقش نرسد... تابداند ما چه می کشیم