بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران شده ای... یک لحظه میباری و من... یک هفته بیمارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه روزایی تنگ شده که بابغضی حرفا میشد تو رو نذاشت بر ی ولی من انگار لال شدم و نگفتم...دلم واسه اون لحظه هایی که میشد بگم و نگفتم تنگ شده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلم میگیرد که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم...آرام و آسوده...  مثل ماهی حوضمان که چند روزی است روی آب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تبهای من بهانه است... شاید لحظه ای دستت را بر پیشانی ام بگذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت ! ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم بمان... اگه نباشی دلم که هیچ دنیا هم تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندونستی شاخه گلها تو رو یاد من میاره دردو دل با قاب عکست منو تنها نمیذاره عکستو ازم گرفتی دیگه امیدی ندارم یادمه می گفتی هرگز تو رو تنها نمی ذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم... بوی تشنگی میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنکت شده ام!!!حجمش را میخواهی....؟؟؟؟!! خدا را تصور کن....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب میشینم و همه یِ sms هاشو میخونم،بعدش یه کم آروم میشم . . . دلتنگی،همینه دیگه،نه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــسته راه نفسم بـُغض و دِلم شُعله وَر است ! چــون یتیـمی که بِ او ؛ فـُحـش پدر داده کـسی ... | مـهدی اخوان ثــالث |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـزی نیسـت کـه مـرا سـر شـوق بیـاورد جــز تـو کـه تـو هـم نیستـی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عطر تنت رو بخواهم به باد هم التماس میکنم، خدا که جای خود رو دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــَـم سیــاه اســــــت هماننـــــــد.. چشـــــــم هایـــــش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد راستی آسمان از چه دلگیر است؟؟ از یک خاطره بغض آلود یا آرزویی محال!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرها و آهنگ ها بیرحم ترین عناصر زمینند! بی آنکه بخواهی میبرندت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران شده ای... یک لحظه میباری و من... یک هفته بیمارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه روزایی تنگ شده که بابغضی حرفا میشد تو رو نذاشت بر ی ولی من انگار لال شدم و نگفتم...دلم واسه اون لحظه هایی که میشد بگم و نگفتم تنگ شده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلم میگیرد که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم...آرام و آسوده...  مثل ماهی حوضمان که چند روزی است روی آب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تبهای من بهانه است... شاید لحظه ای دستت را بر پیشانی ام بگذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت ! ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم بمان... اگه نباشی دلم که هیچ دنیا هم تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندونستی شاخه گلها تو رو یاد من میاره دردو دل با قاب عکست منو تنها نمیذاره عکستو ازم گرفتی دیگه امیدی ندارم یادمه می گفتی هرگز تو رو تنها نمی ذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم... بوی تشنگی میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنکت شده ام!!!حجمش را میخواهی....؟؟؟؟!! خدا را تصور کن....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب میشینم و همه یِ sms هاشو میخونم،بعدش یه کم آروم میشم . . . دلتنگی،همینه دیگه،نه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــسته راه نفسم بـُغض و دِلم شُعله وَر است ! چــون یتیـمی که بِ او ؛ فـُحـش پدر داده کـسی ... | مـهدی اخوان ثــالث |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـزی نیسـت کـه مـرا سـر شـوق بیـاورد جــز تـو کـه تـو هـم نیستـی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عطر تنت رو بخواهم به باد هم التماس میکنم، خدا که جای خود رو دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــَـم سیــاه اســــــت هماننـــــــد.. چشـــــــم هایـــــش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد راستی آسمان از چه دلگیر است؟؟ از یک خاطره بغض آلود یا آرزویی محال!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرها و آهنگ ها بیرحم ترین عناصر زمینند! بی آنکه بخواهی میبرندت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی...