بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلـبـم واقـعـا" درد مـی گـیـره وقـتـی مـی بـیـنـم.... "خـیـانـت" واسـه بـعـضـیـا عـیـن تـفـریــحـه!!! لـایـک:مـتـاسـفـانـه کـم نـیـسـتـن ایـن بـعـضـیـا!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میدانم رد همین خاطرهای مرامیگیری وبه قبرمن خواهی رسیدوازسکوت قبرمن گوشهای توکرخواهدشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...ب من نفهمی عطا کن...خسته شدم از بس فهمیدم و خودمو ب نفهمی زدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــادی کـــنــــیم از امـــوات...مـخـصــــوصـا اونـــایـی کـه زنـــده ان امــا بـــرامــون مــُـــردن...! لایک=ما هم مرده متحرکیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عرض کوچه را آنقدر قدم زدم که یادم رفت کدام سمت کوچه بن بست بود..... حالا از هر سو که بیایی "غریبه ای "!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایت را با دنیایم عوض میکنی؟ فقط برای چند ساعت..... میخواهم بدانم تو که همه دنیای منی , من در دنیایت چگونه ام ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش.. ساده راه برو.... امادر برخورد با دیگران ساده نباش!!! سادگی ات را نشانه میگیرند برای در هم شکستن غرورت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کسی رو عاشقانه دوست داشته باشی اما از احساس اون نسبت به خودت هیچی ندونی... واسه یه دختر خیلی سخته...چون اگه دخترا ابراز علاقه کنن،هزار عیب روشون میذارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ترسم از این است که یک شب هم که بخواهی به خوابم بیایی... من بیدار نشسته باشم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست یادت از سقف دلم چکه میکند...! اگر این باران بند بیاید...! از این خانه میروم... و میروم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تقدیر غم انگیزی صدایی بر نمی خیزد به غیر از خش خش برگان پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنهام کار و بار زندگیم و بزارم برای فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــمه ی بــهـــــانــه هـایـــم از نــبـــــودن تــــــوست...اگــــر بــاشی...از هـــزار و یــــک بــلا هــَـــم بــهــــانـه نـمـــیــگـیـــــــرم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهایی هست که نمیدانی.! مثل عمقِ دلتنگی ام که هر روز بیشتر ازقبل درونش فرو میروم بی آنکه انتها داشته باشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم میلرزد از زخمهایی که خورده ام..من از دست رفتم..شکستم.. میفهمی‏?‏‏?‏ به انتهای بودنم رسیدم.. اما.. اشک نمیریزم..پنهان شده ام پشت لبخندی که دردمیکند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش می خواهد کفش هاش را دربیاورد، یواشکی نوک پا نوک پا از خودش دور شود، بعد بزند به چاک، فرار کند از تنهایی اش….. بیشتر: اس ام اس های تنهایی و غمگین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلـبـم واقـعـا" درد مـی گـیـره وقـتـی مـی بـیـنـم.... "خـیـانـت" واسـه بـعـضـیـا عـیـن تـفـریــحـه!!! لـایـک:مـتـاسـفـانـه کـم نـیـسـتـن ایـن بـعـضـیـا!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میدانم رد همین خاطرهای مرامیگیری وبه قبرمن خواهی رسیدوازسکوت قبرمن گوشهای توکرخواهدشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...ب من نفهمی عطا کن...خسته شدم از بس فهمیدم و خودمو ب نفهمی زدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــادی کـــنــــیم از امـــوات...مـخـصــــوصـا اونـــایـی کـه زنـــده ان امــا بـــرامــون مــُـــردن...! لایک=ما هم مرده متحرکیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عرض کوچه را آنقدر قدم زدم که یادم رفت کدام سمت کوچه بن بست بود..... حالا از هر سو که بیایی "غریبه ای "!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایت را با دنیایم عوض میکنی؟ فقط برای چند ساعت..... میخواهم بدانم تو که همه دنیای منی , من در دنیایت چگونه ام ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش.. ساده راه برو.... امادر برخورد با دیگران ساده نباش!!! سادگی ات را نشانه میگیرند برای در هم شکستن غرورت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کسی رو عاشقانه دوست داشته باشی اما از احساس اون نسبت به خودت هیچی ندونی... واسه یه دختر خیلی سخته...چون اگه دخترا ابراز علاقه کنن،هزار عیب روشون میذارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ترسم از این است که یک شب هم که بخواهی به خوابم بیایی... من بیدار نشسته باشم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست یادت از سقف دلم چکه میکند...! اگر این باران بند بیاید...! از این خانه میروم... و میروم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تقدیر غم انگیزی صدایی بر نمی خیزد به غیر از خش خش برگان پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنهام کار و بار زندگیم و بزارم برای فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــمه ی بــهـــــانــه هـایـــم از نــبـــــودن تــــــوست...اگــــر بــاشی...از هـــزار و یــــک بــلا هــَـــم بــهــــانـه نـمـــیــگـیـــــــرم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهایی هست که نمیدانی.! مثل عمقِ دلتنگی ام که هر روز بیشتر ازقبل درونش فرو میروم بی آنکه انتها داشته باشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم میلرزد از زخمهایی که خورده ام..من از دست رفتم..شکستم.. میفهمی‏?‏‏?‏ به انتهای بودنم رسیدم.. اما.. اشک نمیریزم..پنهان شده ام پشت لبخندی که دردمیکند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش می خواهد کفش هاش را دربیاورد، یواشکی نوک پا نوک پا از خودش دور شود، بعد بزند به چاک، فرار کند از تنهایی اش….. بیشتر: اس ام اس های تنهایی و غمگین