بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است ... هر کسی را میتواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنش خیلی سخته اما ازت ممنونم  تمام پیشرفتمو به رفتنت مدیونم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاييز. .... . . . باران. ... . . . ي كافه ي دنج. .. . . . يمیز یک نفره..... . . . با دو تا قهوه ی تلخ..... . . . و اون یکی که همیشه دست نخورده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاك كن خاطرات بيهوده جان ميكند.... ياد تو اين سوي شيشه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی ......خلوت تنهایی ات از اسمان پاییزی ابری تر باشد ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بچگی میخواهد... جلوی کدام مغازه پای بکوبم تا برایم ارامش بخرند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم ، باران را میگویم ، به شانه ام زد و گفت : خسته شدی ، امروز تو استراحت کن ، من به جایت می بارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم!!! برای کسی که مدت هاست بی ان که باشد حر لحظه زندگی اش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گذشتم خدا جون توهم بگذر ازش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!! چه کسی تو را در آغوش میگیرد که اینقدر آرامی...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! صبرم با دردم نمی خواند صبری که دادی تمام شد اما...دردم باقیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون لحظه که یکی ازت میپرسه:حالت چطوره؟ و تو جواب میدی:خوبم!! کسی باشه که تو گوشت بگه:میدونم خوب نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم! برای اونه, برای منه قبل از او! چقدرقشنگ بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو چه دیدی.....!؟ شاید یک روزی "درد" هم قیمت پیدا کرد  و ما  ثروتمند شدیم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــــــــانت کرده...؟؟؟ ناراحت نباش... یه روز تو تنها آرزوی زندگیش می شی این بدترین انتقامــــــــــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر وقت دلت واسه اونیکه دوسش داری تنگ شد ، نگاش کن. اگه پیشت نبود صداش کن. اگه نشنید دعاش کن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است ... هر کسی را میتواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنش خیلی سخته اما ازت ممنونم  تمام پیشرفتمو به رفتنت مدیونم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاييز. .... . . . باران. ... . . . ي كافه ي دنج. .. . . . يمیز یک نفره..... . . . با دو تا قهوه ی تلخ..... . . . و اون یکی که همیشه دست نخورده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاك كن خاطرات بيهوده جان ميكند.... ياد تو اين سوي شيشه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی ......خلوت تنهایی ات از اسمان پاییزی ابری تر باشد ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بچگی میخواهد... جلوی کدام مغازه پای بکوبم تا برایم ارامش بخرند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم ، باران را میگویم ، به شانه ام زد و گفت : خسته شدی ، امروز تو استراحت کن ، من به جایت می بارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم!!! برای کسی که مدت هاست بی ان که باشد حر لحظه زندگی اش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گذشتم خدا جون توهم بگذر ازش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!! چه کسی تو را در آغوش میگیرد که اینقدر آرامی...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! صبرم با دردم نمی خواند صبری که دادی تمام شد اما...دردم باقیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون لحظه که یکی ازت میپرسه:حالت چطوره؟ و تو جواب میدی:خوبم!! کسی باشه که تو گوشت بگه:میدونم خوب نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم! برای اونه, برای منه قبل از او! چقدرقشنگ بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو چه دیدی.....!؟ شاید یک روزی "درد" هم قیمت پیدا کرد  و ما  ثروتمند شدیم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــــــــانت کرده...؟؟؟ ناراحت نباش... یه روز تو تنها آرزوی زندگیش می شی این بدترین انتقامــــــــــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر وقت دلت واسه اونیکه دوسش داری تنگ شد ، نگاش کن. اگه پیشت نبود صداش کن. اگه نشنید دعاش کن...