بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیدار بی کسی بارها دلم شک ب یاد کسی ک هرگز یادم نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم تلخ بودي! تلخ! درست مثل قطره هاي فلج اطفال كه دركودكي به خوردم مي دادنند غافل ازاينكه اين بارتلخي تو دلم را فلج كرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف دلی که به پای تو سوخت حیف اون اشکایی که ب یاد توریخت.. هرجای دنیایی خوش باشی.. دیگه خوشیتم برام مهم نیست  تاوان دلی که شکستی یه روزی یه جایی میدی...صبرکن:‏)‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، آسمونت رو ابری نکن... بهش بگو نباره... خیلـــی ها توی این هوا باطرفشون خاطره داشتن خیلی ها هم میخواستن داشته باشن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه رابطه هايي مثل ريك كفش مي مونه ،اولش سعي ميكني قلش بدي ته كفشت وباهاش كناربياي ولي آخرش مجبوري بندازيش بيرون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــ ــتــ ـنــگــ ــم مانند نقطه چین هایی که هیچ وقت به هم نمی رسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــنوز هـم دلـم تـنـگ مـیـشود !!! بـرای مـحـض حـرف زدنـت ... و برای تکه کلام هایت که نمیدانستی که فقط کلام تو نبود مــن هــم بــه آنـهـا تـکـیـه داده بـودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب كجاست ببيند عشق ديگر صداي تپش قلب ها نيست‎!‎صداي فنر تخت هاست‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... هر تنهایی رو انقدر تنها نکن ... که به هر بی لیاقتی بگه عشقم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی تو شاهزاده بودنه تو شک نداشت...قصه از اونجا خراب شد که من سیندرلا نبودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین دردتوزندگی اینه که.....تودنیابه این بزرگی....میون این همه آدم...فقط اونی بتونه آرومت کنه که...برای همیشه <<تنهات>> گذاشته....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان جالبی است...هر وقت بیشتر به وجودت نیاز پیدا می کنم.... بیشتر ازت فاصله می گیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم منتظرم!!!! پنجره را که باز میکنم برایم دست تکان دهی و لبخند بزنی و در جواب چشمانم بگویی آمده ام که بمانم  فقط همین یکبار را .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بدجوری گرفته تازه فهمیدم زیر سقفی که دلخوشی نباشه ،حالا هرچقدرم که بزرگ باشه باز اشک میاد سراغمونو جایی برای فرار نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کوله بارمون پر از غمه ، کمی شادی بفرست کمکمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ دنیا عجب گرون فروشی هربار از جلوی ویترین زندگی گذشتم قیمت آرامش سر به فلک کشیده! چرا فقط حسرتش به ما رسیده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیدار بی کسی بارها دلم شک ب یاد کسی ک هرگز یادم نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم تلخ بودي! تلخ! درست مثل قطره هاي فلج اطفال كه دركودكي به خوردم مي دادنند غافل ازاينكه اين بارتلخي تو دلم را فلج كرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف دلی که به پای تو سوخت حیف اون اشکایی که ب یاد توریخت.. هرجای دنیایی خوش باشی.. دیگه خوشیتم برام مهم نیست  تاوان دلی که شکستی یه روزی یه جایی میدی...صبرکن:‏)‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، آسمونت رو ابری نکن... بهش بگو نباره... خیلـــی ها توی این هوا باطرفشون خاطره داشتن خیلی ها هم میخواستن داشته باشن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه رابطه هايي مثل ريك كفش مي مونه ،اولش سعي ميكني قلش بدي ته كفشت وباهاش كناربياي ولي آخرش مجبوري بندازيش بيرون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــ ــتــ ـنــگــ ــم مانند نقطه چین هایی که هیچ وقت به هم نمی رسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــنوز هـم دلـم تـنـگ مـیـشود !!! بـرای مـحـض حـرف زدنـت ... و برای تکه کلام هایت که نمیدانستی که فقط کلام تو نبود مــن هــم بــه آنـهـا تـکـیـه داده بـودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب كجاست ببيند عشق ديگر صداي تپش قلب ها نيست‎!‎صداي فنر تخت هاست‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... هر تنهایی رو انقدر تنها نکن ... که به هر بی لیاقتی بگه عشقم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی تو شاهزاده بودنه تو شک نداشت...قصه از اونجا خراب شد که من سیندرلا نبودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین دردتوزندگی اینه که.....تودنیابه این بزرگی....میون این همه آدم...فقط اونی بتونه آرومت کنه که...برای همیشه <<تنهات>> گذاشته....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان جالبی است...هر وقت بیشتر به وجودت نیاز پیدا می کنم.... بیشتر ازت فاصله می گیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم منتظرم!!!! پنجره را که باز میکنم برایم دست تکان دهی و لبخند بزنی و در جواب چشمانم بگویی آمده ام که بمانم  فقط همین یکبار را .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بدجوری گرفته تازه فهمیدم زیر سقفی که دلخوشی نباشه ،حالا هرچقدرم که بزرگ باشه باز اشک میاد سراغمونو جایی برای فرار نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کوله بارمون پر از غمه ، کمی شادی بفرست کمکمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ دنیا عجب گرون فروشی هربار از جلوی ویترین زندگی گذشتم قیمت آرامش سر به فلک کشیده! چرا فقط حسرتش به ما رسیده