بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تازه ای ندارم … فقط خزان در راه است … کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند ، شاید یادت بیافتد جیب هایت را وقتی دست هایم مهمانشان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی عشقش رو تازه فهمیدم!!!  تازگیا یه نفر عجیب منو میخواد  اصلا برام میمیره  از همه لحاظم ایده آله  ولی... دلم عشق هیچ کسی جز اونو نمی خواد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کسانی که از شدت دلتنگی به کما رفته اند! حرف نمیزنند… راه میروند…! نفس میکشند… ولی چیزی را حس نمیکنند! فقط فکرمیکنند و فکرمیکنند و فکرمیکنند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ... نه براي کسي ... دلتنگم از بي کسي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه آدم میگه، هیچ کس منو دوست نداره منظورش از هیچ کس، یک نفر بیشتر نیست... همون یه نفری که برای اون همه کسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند چیزی جز آغوش آدم آرامش نمیکند حتی اگر خدا برایش سیب بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میرفتی بهار بود تابستان که نیامدی... پاییز شد پاییز که برنگشتی ...پاییز میماند تو را به دل پاییزی ات... فصلها را به هم نریز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه دارم حکمت بازی های کودکانه رو میفهمم..! زوووووووو... تمرین این روزهای نفس گیر بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از رومم... نه از زنگم... همان بیرنگ بیرنگم... بیا بگشای در بگشای... که من دلتنگ دلتنگم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دست اتفاق رو گرفت تا نیفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی، یه وقتی هست که دیگه چهرش هم از یادت میره. اون وقته که به چشمت و حافظتم فحش میدی که حدأقل عشقتو یادش میموند. تا دیوونه نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻨﻪ... ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻪ, ﺑﺎﺯ ﺩﻡ ﺩﻣﺎﯼ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﯽ ﺍﺯﻡ ﻣﯽﭘﺮﺳﻪ ﭼﺮﺍ...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بی همگان به سر شود..." و من کمی نگران شده ام؛ چون بی تو هم دارد به سر می شود انگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم ,دلخوریهایم و تمام اشکهای من بماند برای بعد...تنها ب من بگو با "او" چگونه میگذرد ....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته دفعه قبل بهت گفتم از چشمام افتادی و تو گفتی کجا منم گفتم توی قلبم اما اینبار ... برای همیشه از چشمام افتادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا بی تو نمی شد اما حالا با تو نمی شود زندگی کرد...........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تازه ای ندارم … فقط خزان در راه است … کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند ، شاید یادت بیافتد جیب هایت را وقتی دست هایم مهمانشان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی عشقش رو تازه فهمیدم!!!  تازگیا یه نفر عجیب منو میخواد  اصلا برام میمیره  از همه لحاظم ایده آله  ولی... دلم عشق هیچ کسی جز اونو نمی خواد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کسانی که از شدت دلتنگی به کما رفته اند! حرف نمیزنند… راه میروند…! نفس میکشند… ولی چیزی را حس نمیکنند! فقط فکرمیکنند و فکرمیکنند و فکرمیکنند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ... نه براي کسي ... دلتنگم از بي کسي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه آدم میگه، هیچ کس منو دوست نداره منظورش از هیچ کس، یک نفر بیشتر نیست... همون یه نفری که برای اون همه کسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند چیزی جز آغوش آدم آرامش نمیکند حتی اگر خدا برایش سیب بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میرفتی بهار بود تابستان که نیامدی... پاییز شد پاییز که برنگشتی ...پاییز میماند تو را به دل پاییزی ات... فصلها را به هم نریز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه دارم حکمت بازی های کودکانه رو میفهمم..! زوووووووو... تمرین این روزهای نفس گیر بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از رومم... نه از زنگم... همان بیرنگ بیرنگم... بیا بگشای در بگشای... که من دلتنگ دلتنگم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دست اتفاق رو گرفت تا نیفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی، یه وقتی هست که دیگه چهرش هم از یادت میره. اون وقته که به چشمت و حافظتم فحش میدی که حدأقل عشقتو یادش میموند. تا دیوونه نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻨﻪ... ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻪ, ﺑﺎﺯ ﺩﻡ ﺩﻣﺎﯼ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﯽ ﺍﺯﻡ ﻣﯽﭘﺮﺳﻪ ﭼﺮﺍ...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بی همگان به سر شود..." و من کمی نگران شده ام؛ چون بی تو هم دارد به سر می شود انگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم ,دلخوریهایم و تمام اشکهای من بماند برای بعد...تنها ب من بگو با "او" چگونه میگذرد ....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته دفعه قبل بهت گفتم از چشمام افتادی و تو گفتی کجا منم گفتم توی قلبم اما اینبار ... برای همیشه از چشمام افتادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا بی تو نمی شد اما حالا با تو نمی شود زندگی کرد...........