بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازباران بی ترانه گریه های بی بهانه میخوردبرسقف قلبم یادم ارد روی ماهت باورت شاید نباشدکه دلم تنگ است برایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است پاییز ، سبزتر میکند اندوهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی ام را با فاصله می نویسم تا شاید فاصله ای بین دلم و تنگی بیفتد ، چه خیال خامی ! این مدار فاصله مورب است ، چندی که بگذرد دوباره میشود : “تنگی دل”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخت منتظربرگشت کسی باشی که تمام انتظارش لحظه ی جدایی ازتوباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـاطـراتـت بـمـبـهـای خـوشـه ايـی هـسـتـنـد کـه هـر شـب دانـه ای از آن زيـر پـای دلـم مـی تـرکـد . . . "بهمن فاطمی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو که بودم، عاشق رنگ سبز بودم و همیشه با نشاط امّا حالا... ربطی به محرّم ندارد، دنیای من مشکیِ مشکیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرامـوش کــردن، تـوهـم سـربـاز خـستــه ای است کـه خیــال مـی کنــد،  چـون جـای زخـمـی روی بـدنـش نـیست ســالـم از جنــگ بـه خـانـه بـرگـشته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضی ها علم را زیر سوال میبرد! آنقدر آرامت میکند که هیچ مسکنی نمیتواند جایش را بگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید از لحظه ی دیدار تو چیزی باقیست، یا که از بی کسی من همه چیز اجباریست، من درین خلوت خاموش خودم می گریم، تا ندانم که بدون تو غمم طولانیست... سروده ی خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمیپرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ب ك بسپارم وقتي ك دلم تنگ است پيدا نكنم همدل،دلها همه از سنگ است گويا ك در اين وادي از عشق نشاني نيست گر هست يكي عاشق،آلوده ب صد رنگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مثل همیشه دلم گرفته  و پیش هیچکس نمی تونم هیچی بگم خدا جون میشه راست و ریسش کنی؟ خدایا فقط زود باشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم.... می خوانمت باتمام ناپاکی هایم توهم مرا دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجان اون دوستای که سر صف پاهامون 180 باز میکردیم که براشون جا بگیریم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است بیشعور بودن هم درست مشابه همین وضع است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های خوب شیشه خالیشونم بعد سال ها بوی عطر میده مث جای خالیه تو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازباران بی ترانه گریه های بی بهانه میخوردبرسقف قلبم یادم ارد روی ماهت باورت شاید نباشدکه دلم تنگ است برایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است پاییز ، سبزتر میکند اندوهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی ام را با فاصله می نویسم تا شاید فاصله ای بین دلم و تنگی بیفتد ، چه خیال خامی ! این مدار فاصله مورب است ، چندی که بگذرد دوباره میشود : “تنگی دل”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخت منتظربرگشت کسی باشی که تمام انتظارش لحظه ی جدایی ازتوباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـاطـراتـت بـمـبـهـای خـوشـه ايـی هـسـتـنـد کـه هـر شـب دانـه ای از آن زيـر پـای دلـم مـی تـرکـد . . . "بهمن فاطمی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو که بودم، عاشق رنگ سبز بودم و همیشه با نشاط امّا حالا... ربطی به محرّم ندارد، دنیای من مشکیِ مشکیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرامـوش کــردن، تـوهـم سـربـاز خـستــه ای است کـه خیــال مـی کنــد،  چـون جـای زخـمـی روی بـدنـش نـیست ســالـم از جنــگ بـه خـانـه بـرگـشته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضی ها علم را زیر سوال میبرد! آنقدر آرامت میکند که هیچ مسکنی نمیتواند جایش را بگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید از لحظه ی دیدار تو چیزی باقیست، یا که از بی کسی من همه چیز اجباریست، من درین خلوت خاموش خودم می گریم، تا ندانم که بدون تو غمم طولانیست... سروده ی خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمیپرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ب ك بسپارم وقتي ك دلم تنگ است پيدا نكنم همدل،دلها همه از سنگ است گويا ك در اين وادي از عشق نشاني نيست گر هست يكي عاشق،آلوده ب صد رنگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مثل همیشه دلم گرفته  و پیش هیچکس نمی تونم هیچی بگم خدا جون میشه راست و ریسش کنی؟ خدایا فقط زود باشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم.... می خوانمت باتمام ناپاکی هایم توهم مرا دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجان اون دوستای که سر صف پاهامون 180 باز میکردیم که براشون جا بگیریم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است بیشعور بودن هم درست مشابه همین وضع است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های خوب شیشه خالیشونم بعد سال ها بوی عطر میده مث جای خالیه تو...