بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلـتـنــگِ تـوأم پـُشـتِ پـرچـيـنِ اُردیـــ‌بــهـــشــت مُـنـتـظــرت مـی ‌مــانـم ... ! " , سیدعلی صالحی ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﯾﮏ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﯿﺮﻩ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺄﻭﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺒﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که "بی تابم" دلم تاب میخواهد ویک هل محکم.... که دلم هری بریزد پایین هرچه درخودش تلنبار کرده را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود، گاهی برای خودم، دائم برای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی میکند آنسوی دنیا باشیم یا چند کوچه آنطرفتر؟ پای دوست داشتن که در میان باشد "دلتنگی" دمار آدم را در می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازي دگرم انتخاب مجدد جفت ها ! شايد اين بار نوحي بيايد ، مرا برگزيند در کنار " تو " !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دلتنگی شبهای ملول و تهی مانده خود از شادی ذهنم از خاطرها سرشار من به تنهایی خویش و به تنهایی باغ… و به یک معجزه می اندیشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده ….. قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده ….. خیلی وقته دیگه بارون نزده ….. رنگ عشق به این خیابون نزده ….. خیلی وقته ابری پر پر نشده ….. دل آسمون سبکتر نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر که بودم ، فکر می کردم؛ "تنهایــــــــــــــــی" یعنی هیچکی خونه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال اینکه باگذشت زمان عشق فراموش میشود ثانیه هارادرحسرت گذراندم... اما بعد از سالها هنوز داغی کهنه اشکم را در میاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که در نزد توام با شاخه گل کوچکی شادم کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا انقدر دلگیر است که سوت قطار های نیمه شب.......هر ادمی را وسوسه میکند که برود و دیگر بازنگردد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند بيمار شدن است...نميداني چه طور اتفاق مي افتد.... عطسه ميكني..يهوميلرزي...داغ ميشي...تب ميكني...وديگر دير شده و سرما خوردي.... ...عـــاشق شـــــــدن را مــيگــــويم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مثل بچگیمون هرکی بیشتر باهامون بازی کنه بیشتر دوسش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؟ کمی بیا جلوتر... میخواهم در گوشت چیزی بگویم..! این یک اعتراف است... من... بی او... دوام نمی اورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند چه کسی عاشق تر است؟ مسئله این است که آخر این بازی تو سهم من نیستی …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلـتـنــگِ تـوأم پـُشـتِ پـرچـيـنِ اُردیـــ‌بــهـــشــت مُـنـتـظــرت مـی ‌مــانـم ... ! " , سیدعلی صالحی ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﯾﮏ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﯿﺮﻩ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺄﻭﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺒﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که "بی تابم" دلم تاب میخواهد ویک هل محکم.... که دلم هری بریزد پایین هرچه درخودش تلنبار کرده را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود، گاهی برای خودم، دائم برای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی میکند آنسوی دنیا باشیم یا چند کوچه آنطرفتر؟ پای دوست داشتن که در میان باشد "دلتنگی" دمار آدم را در می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازي دگرم انتخاب مجدد جفت ها ! شايد اين بار نوحي بيايد ، مرا برگزيند در کنار " تو " !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دلتنگی شبهای ملول و تهی مانده خود از شادی ذهنم از خاطرها سرشار من به تنهایی خویش و به تنهایی باغ… و به یک معجزه می اندیشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده ….. قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده ….. خیلی وقته دیگه بارون نزده ….. رنگ عشق به این خیابون نزده ….. خیلی وقته ابری پر پر نشده ….. دل آسمون سبکتر نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر که بودم ، فکر می کردم؛ "تنهایــــــــــــــــی" یعنی هیچکی خونه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال اینکه باگذشت زمان عشق فراموش میشود ثانیه هارادرحسرت گذراندم... اما بعد از سالها هنوز داغی کهنه اشکم را در میاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که در نزد توام با شاخه گل کوچکی شادم کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا انقدر دلگیر است که سوت قطار های نیمه شب.......هر ادمی را وسوسه میکند که برود و دیگر بازنگردد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند بيمار شدن است...نميداني چه طور اتفاق مي افتد.... عطسه ميكني..يهوميلرزي...داغ ميشي...تب ميكني...وديگر دير شده و سرما خوردي.... ...عـــاشق شـــــــدن را مــيگــــويم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مثل بچگیمون هرکی بیشتر باهامون بازی کنه بیشتر دوسش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؟ کمی بیا جلوتر... میخواهم در گوشت چیزی بگویم..! این یک اعتراف است... من... بی او... دوام نمی اورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند چه کسی عاشق تر است؟ مسئله این است که آخر این بازی تو سهم من نیستی …