بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من سربه راه نمیشه عاشقه همیشه میگم آخه بسه میگه آخریشه دل من با خودم غریبست باز میمونه بی کس خسته میشم از بس بی حواس سادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی: وقتی خسته از سر کار میرسه خونه تا اومد جلو اول بگی: گل یادت رفت باز! اون هم بگه: گل که داریم تو خونه! بگی: کجاس؟! اون هم بغلت کنه و بگه: بین بازوهای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا یک صبح سرد، یک چای داغ و یک صبح بخیر تو، برایم کافی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه توام نشان به آن نشان که سر مصرع تمام شعرهایم تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود کمی با هم حرف بزنیم؟ دلـــــــــم... برای لبخند های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده... ای دوست داشتنی ترین مغرور دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُعلقَ م، دُرست در جایی که میخواستم تو را ببوسَ م وَ صُبح شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه نمیدونی درگیر عاشقیم نمیدونی که یادم رفته کیم نمیدونی تکه کلام منی نمیتونی از من دل بکنی بیا که هوا پسه تو دل من بیا که شده جادو دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا "مـن " راه بـیا ... کـه بـرای " تـو " ... از هـمـه " بـیـراهـه " هـا گـذشتـه ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیایی است هیچ کس برای کسی کاری انجام نمی دهد، "بی مزد" حتی به اندازه گفتن یک "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا تو باشی دل من همونجاست حتی اگه فاصلمون یه دنیاست نگاه من میدزده خنده هاتو ، برای اون لحظه که خیلی تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم که میگی شب به خیر . . . . از خوشحالی , تا صبح خوابم نمیبره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــ♥ــو  شُــدی هّــمِـــه جــــونـِــه  کسـی کــه دیگــه نمــیتــونـــه  حــتـــی قّــدِ یــه نّــفّـــسّــم بــا کــســی بــه غــیرِ تـــ♥ـــو بمــونـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو فنجان قهوه سفارش میدهم و بی محابا دستهای تو را میگیرم راحت باش! هیچکس ما را نخواهد دید اینجا کافه ی «خیال من» است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوس داری غافلگیرشی, مثلن بفهمی یه نفر اون دور دورها, اونجایی که فکرشم نمیکنی‏ (دوستت داره‏)‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از اعتراف های عاشقونم اینه :لذتی که تو کوتوله گفتناش هست تو عزیزم گفتناش نیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم این حسی زودگذر نیست عشقی به پاکی دریاست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من سربه راه نمیشه عاشقه همیشه میگم آخه بسه میگه آخریشه دل من با خودم غریبست باز میمونه بی کس خسته میشم از بس بی حواس سادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی: وقتی خسته از سر کار میرسه خونه تا اومد جلو اول بگی: گل یادت رفت باز! اون هم بگه: گل که داریم تو خونه! بگی: کجاس؟! اون هم بغلت کنه و بگه: بین بازوهای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا یک صبح سرد، یک چای داغ و یک صبح بخیر تو، برایم کافی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه توام نشان به آن نشان که سر مصرع تمام شعرهایم تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود کمی با هم حرف بزنیم؟ دلـــــــــم... برای لبخند های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده... ای دوست داشتنی ترین مغرور دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُعلقَ م، دُرست در جایی که میخواستم تو را ببوسَ م وَ صُبح شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه نمیدونی درگیر عاشقیم نمیدونی که یادم رفته کیم نمیدونی تکه کلام منی نمیتونی از من دل بکنی بیا که هوا پسه تو دل من بیا که شده جادو دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا "مـن " راه بـیا ... کـه بـرای " تـو " ... از هـمـه " بـیـراهـه " هـا گـذشتـه ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیایی است هیچ کس برای کسی کاری انجام نمی دهد، "بی مزد" حتی به اندازه گفتن یک "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا تو باشی دل من همونجاست حتی اگه فاصلمون یه دنیاست نگاه من میدزده خنده هاتو ، برای اون لحظه که خیلی تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم که میگی شب به خیر . . . . از خوشحالی , تا صبح خوابم نمیبره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــ♥ــو  شُــدی هّــمِـــه جــــونـِــه  کسـی کــه دیگــه نمــیتــونـــه  حــتـــی قّــدِ یــه نّــفّـــسّــم بــا کــســی بــه غــیرِ تـــ♥ـــو بمــونـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو فنجان قهوه سفارش میدهم و بی محابا دستهای تو را میگیرم راحت باش! هیچکس ما را نخواهد دید اینجا کافه ی «خیال من» است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوس داری غافلگیرشی, مثلن بفهمی یه نفر اون دور دورها, اونجایی که فکرشم نمیکنی‏ (دوستت داره‏)‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از اعتراف های عاشقونم اینه :لذتی که تو کوتوله گفتناش هست تو عزیزم گفتناش نیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم این حسی زودگذر نیست عشقی به پاکی دریاست.