بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی! کوچکترین میز تک نفره ی کافه ات را نشانم بده... بد جوری جای خالی اش عذاب آور شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالبه!!! درست وقتی که فهمید دلِ من براش تنگ میشه،دلش از سنگ شد!!! هه . . .!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از همه بیشتر دلت برا اونی تنگ میشه که نمیتونی عکسشو رو دیوار اتاقت آویرون کنی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترسم كه با ديگري خو كني... تو با من چه كردي كه با او كني؟؟؟؟؟؟ لايك:بايد اينجوري خودمو دلداري بدم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم...ابدش چه زود عفو خورد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره ی بارانم کدام واژه می فهمد برایت چقدر دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بخاطر دزديدن يك قرص نان 19سال زنداني كردن و هر روز يك قرص نان مجاني به من دادند‎. ژان وال ژان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود!!!!!! پر رنگ نوشته بودمت... به سختى پاک مى شوى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود… ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ … ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ … ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪ … ﻣﻬﺮ ﺷﺪ … ﮔﺮﻡ ﺷﺪ...ﻋﺸﻖ ﺷﺪ … ﯾﺎﺭ ﺷﺪ … ﺗﺎﺭ ﺷﺪ … ﺑﺪ ﺷﺪ … ﺭﺩ ﺷﺪ … ﺳﺮﺩ ﺷﺪ...ﻏﻢ ﺷﺪ … ﺑﻐﺾ ﺷﺪ … ﺍﺷﮏ ﺷﺪ … ﺁﻩ ﺷﺪ … ﺩﻭﺭ ﺷﺪ … ﮔﻢ ﺷﺪ ...ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه دلم مشکوک قدم نزن .... اینجا جز خودت کسی را نمی یابی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت میکنند... بعد هی می پرسند چرا چیزی نمی گویی؟! این خند دارترین نمایشنامه دنیا بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شده ام دیگر به باران امیدی نیست ! باید نماز بخوانم ، سنگ ببارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه  هواسرد نیست سرمای کلامت دیوانه ام میکند بی رحم! شوق نگاهم را ندیدی؟ تمام من به شوق دیدنت پر میکشید ولی... همان نگاه بی تفاوت برای زمین گیر شدنم کافی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دوست .... باران هم بوی تشنگی میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب را بدون طعمه به آب بینداز,هستند ماهی هایی که از زندگی سیرند.  لایک نمیخوام فقط گفتم بدونید منم مثل شماها سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شرافت آدم ها  فقط "شر" و "آفت" مانده است.... اگر کسی اندازه ی تو نیست به اندازه ی خودت دست نزن.... ...حسین پناهی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی! کوچکترین میز تک نفره ی کافه ات را نشانم بده... بد جوری جای خالی اش عذاب آور شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالبه!!! درست وقتی که فهمید دلِ من براش تنگ میشه،دلش از سنگ شد!!! هه . . .!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از همه بیشتر دلت برا اونی تنگ میشه که نمیتونی عکسشو رو دیوار اتاقت آویرون کنی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترسم كه با ديگري خو كني... تو با من چه كردي كه با او كني؟؟؟؟؟؟ لايك:بايد اينجوري خودمو دلداري بدم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم...ابدش چه زود عفو خورد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره ی بارانم کدام واژه می فهمد برایت چقدر دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بخاطر دزديدن يك قرص نان 19سال زنداني كردن و هر روز يك قرص نان مجاني به من دادند‎. ژان وال ژان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود!!!!!! پر رنگ نوشته بودمت... به سختى پاک مى شوى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود… ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ … ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ … ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪ … ﻣﻬﺮ ﺷﺪ … ﮔﺮﻡ ﺷﺪ...ﻋﺸﻖ ﺷﺪ … ﯾﺎﺭ ﺷﺪ … ﺗﺎﺭ ﺷﺪ … ﺑﺪ ﺷﺪ … ﺭﺩ ﺷﺪ … ﺳﺮﺩ ﺷﺪ...ﻏﻢ ﺷﺪ … ﺑﻐﺾ ﺷﺪ … ﺍﺷﮏ ﺷﺪ … ﺁﻩ ﺷﺪ … ﺩﻭﺭ ﺷﺪ … ﮔﻢ ﺷﺪ ...ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه دلم مشکوک قدم نزن .... اینجا جز خودت کسی را نمی یابی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت میکنند... بعد هی می پرسند چرا چیزی نمی گویی؟! این خند دارترین نمایشنامه دنیا بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شده ام دیگر به باران امیدی نیست ! باید نماز بخوانم ، سنگ ببارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه  هواسرد نیست سرمای کلامت دیوانه ام میکند بی رحم! شوق نگاهم را ندیدی؟ تمام من به شوق دیدنت پر میکشید ولی... همان نگاه بی تفاوت برای زمین گیر شدنم کافی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دوست .... باران هم بوی تشنگی میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب را بدون طعمه به آب بینداز,هستند ماهی هایی که از زندگی سیرند.  لایک نمیخوام فقط گفتم بدونید منم مثل شماها سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شرافت آدم ها  فقط "شر" و "آفت" مانده است.... اگر کسی اندازه ی تو نیست به اندازه ی خودت دست نزن.... ...حسین پناهی...