بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را با دلم پیوند زدم"تا ازتو دوربودن رااحساس نکنم"اما"باز دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــردم ایـــــن شهــر دردی دارنــد ابـ ــــــــــدی اسمـــش را گـــــذاشتـــــه اند "یـــــــ ـــــــــار" هــــم در بــــــودنـش مــی نـــالنــــد هــــم از نبــــودنـش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... نگذار دلتنگش باشم حتی وقتی در خیالشم نیستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حالم شبیه روزهای بارانیست: دلتنگ و ابری و خیس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی بود که زندگیم معنا گرفته بود... گذشت... دیگه نه اون روزا برمیگرده نه عشقم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می‌شود جای آلو را  خرمالو می‌گیرد جای دلتنگی را دلتنگی "علیرضا روشن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره پایان نامه "دوست داشتنت" تمام شد... اما هنوز اول راهم چون قرار است برای دفاع جلوی" زندگی" بایستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخه ... خودت مجبور بشی بزاری بری اما دلت باهات نیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب سردیست...انگار کسی در دنیا نیست... یا شاید هم من در دنیای کسی نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز، شاه قلبم، مات تصویر رخت می شود  هنوز، فکر می کنم، تو هستی و من با آمدنت از دور سرم را پایین می اندازم و فقط به صدای قدم هایت بوسه می زنم هنوز، آرزوی با تو بودن ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها که تو بودی، هزار توحید داشت، نمازهایم در شب امروز اما شب هایم بی نمازی طی می کند، بی لمس دستانت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـــگمـــ دلتنگـــ کسی که گردش روزگارش به من که رسیـــد از حرکتـــــــــ ایستـــاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـگـم مانند نقطه چین هایی که هیچ وقت به هم نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی دل کندن از چیز هایی که دوستشون داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند اشک بریز خالی میشوی... خالی که نشدم هیچ...پر شدم از بی کسی که چرا کسی اشک هایم را پاک نمیکند و بگوید اشک نریز تو من را داری...!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران... عاشقانه اش نکن... بغضم را نترکان... خاطرات را زنده نکن... من و او دیگر کنار هم نیستیم... او زیر چتر دیگری و من خیس خاطراتم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را با دلم پیوند زدم"تا ازتو دوربودن رااحساس نکنم"اما"باز دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــردم ایـــــن شهــر دردی دارنــد ابـ ــــــــــدی اسمـــش را گـــــذاشتـــــه اند "یـــــــ ـــــــــار" هــــم در بــــــودنـش مــی نـــالنــــد هــــم از نبــــودنـش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... نگذار دلتنگش باشم حتی وقتی در خیالشم نیستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حالم شبیه روزهای بارانیست: دلتنگ و ابری و خیس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی بود که زندگیم معنا گرفته بود... گذشت... دیگه نه اون روزا برمیگرده نه عشقم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می‌شود جای آلو را  خرمالو می‌گیرد جای دلتنگی را دلتنگی "علیرضا روشن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره پایان نامه "دوست داشتنت" تمام شد... اما هنوز اول راهم چون قرار است برای دفاع جلوی" زندگی" بایستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخه ... خودت مجبور بشی بزاری بری اما دلت باهات نیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب سردیست...انگار کسی در دنیا نیست... یا شاید هم من در دنیای کسی نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز، شاه قلبم، مات تصویر رخت می شود  هنوز، فکر می کنم، تو هستی و من با آمدنت از دور سرم را پایین می اندازم و فقط به صدای قدم هایت بوسه می زنم هنوز، آرزوی با تو بودن ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها که تو بودی، هزار توحید داشت، نمازهایم در شب امروز اما شب هایم بی نمازی طی می کند، بی لمس دستانت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـــگمـــ دلتنگـــ کسی که گردش روزگارش به من که رسیـــد از حرکتـــــــــ ایستـــاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـگـم مانند نقطه چین هایی که هیچ وقت به هم نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی دل کندن از چیز هایی که دوستشون داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند اشک بریز خالی میشوی... خالی که نشدم هیچ...پر شدم از بی کسی که چرا کسی اشک هایم را پاک نمیکند و بگوید اشک نریز تو من را داری...!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران... عاشقانه اش نکن... بغضم را نترکان... خاطرات را زنده نکن... من و او دیگر کنار هم نیستیم... او زیر چتر دیگری و من خیس خاطراتم...