بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی ها رو ؛ خیلی راحت میبخشی ! چون دوس داری ، بازم تو زندگیت باشن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد دلتنگم که دلتنگیم تو واژه دلتنگتم جا نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ســـــرم درد می کند برای دعـــــواهایی که با هم نکردیم نامهربان... !  چقدر مــــــهربان رفتی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نفس میکشم... تا تمام شود همه ی آن هوایی ک سراغ تو را میگیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام! نمیدانم برای شما یا برای دیرروزهایی که با شما گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دلتنگ شدن به اینه که هرجا دلش بخواد سرک میکشه! این لحظه قسمت تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری .دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنع تو و تو یعنی تمام دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعضی ادمها خاطره میماند از بعضی های دیگر هیچ خاطره ساختن لیاقت میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من…! مرا که میشنـاسی؟! خودمم کسی شبیه هیچکس! کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر اگر نوشته هایم را بیابی ، منم همان حوالی ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب ماندی ای دل نه غمی.. نه غم گساری.... نه به انتظار یاری... ...نه ز یار انتظاری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است سکوت از کوچه لبریز است صدایم خیس و بارانیست نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبيست که از تو دورم. و آسمان اين شب ها چقدر پرستاره است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه گوشت کن: هیچ وقت شوخی شوخی کسیو به دلت راه نده، چون ممکنه جدی جدی عاشقت بشه، و آخرش راستی راستی دلشو میشکونی... به همین سادگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سایه ی مثلثی در نیمه باز... روی زمین دراز کشیده ام... و به سقف دلتنگی هایم خیره نگاه میکنم...! کاش بودی و چراغ این اتاق روشن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی… دیگر انتظار معنایی ندارد… یک نگاه کمی نامهربان! یک واژه کمی دور از انتظار! یک لحظه فاصله! میشکند دیوار فولادی بغضت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تودر زیرباران نرفته ام اما... باران که می بارد دلم برایت تنگ تر میشود  راه می افتم... بدون چتر...  من بغض می کنم و اسمان نیرمیگرید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی ها رو ؛ خیلی راحت میبخشی ! چون دوس داری ، بازم تو زندگیت باشن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد دلتنگم که دلتنگیم تو واژه دلتنگتم جا نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ســـــرم درد می کند برای دعـــــواهایی که با هم نکردیم نامهربان... !  چقدر مــــــهربان رفتی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نفس میکشم... تا تمام شود همه ی آن هوایی ک سراغ تو را میگیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام! نمیدانم برای شما یا برای دیرروزهایی که با شما گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دلتنگ شدن به اینه که هرجا دلش بخواد سرک میکشه! این لحظه قسمت تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری .دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنع تو و تو یعنی تمام دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعضی ادمها خاطره میماند از بعضی های دیگر هیچ خاطره ساختن لیاقت میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من…! مرا که میشنـاسی؟! خودمم کسی شبیه هیچکس! کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر اگر نوشته هایم را بیابی ، منم همان حوالی ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب ماندی ای دل نه غمی.. نه غم گساری.... نه به انتظار یاری... ...نه ز یار انتظاری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است سکوت از کوچه لبریز است صدایم خیس و بارانیست نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبيست که از تو دورم. و آسمان اين شب ها چقدر پرستاره است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه گوشت کن: هیچ وقت شوخی شوخی کسیو به دلت راه نده، چون ممکنه جدی جدی عاشقت بشه، و آخرش راستی راستی دلشو میشکونی... به همین سادگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سایه ی مثلثی در نیمه باز... روی زمین دراز کشیده ام... و به سقف دلتنگی هایم خیره نگاه میکنم...! کاش بودی و چراغ این اتاق روشن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی… دیگر انتظار معنایی ندارد… یک نگاه کمی نامهربان! یک واژه کمی دور از انتظار! یک لحظه فاصله! میشکند دیوار فولادی بغضت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تودر زیرباران نرفته ام اما... باران که می بارد دلم برایت تنگ تر میشود  راه می افتم... بدون چتر...  من بغض می کنم و اسمان نیرمیگرید...