بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋـﺖ ﮐـﻪ ﺯﻧـﮓ ﻣـﯽﺯﻧـﺪ ... ﻣـُﺪﺍﻡ ﺑـﻪ ﺍﯾـﻦ ﻓـﮑﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﻢ ﮐـﻪ ﺗــﻮ ﺍﺯ ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﻢ ﮐـﻤﺘـﺮﯼ ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم را ب لبم رساندی از بس نامش را شنیدی و زار زدی.... دلت برایش ب تنگ آمده برو پی اش انقدر سراغش را از چشمانم مگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم، از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل.....این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت تمام ناگفته هانقطه دار میشود....لکه دار میشود! تنگ میشود ازبس واژه های نقطه دار را در خودش تلنبار میکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدم.. هر زبانی که باشه..  بغضم را می شکند.. نمیدانم این بغض لعنتی به چند زبان مسلط است..؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه دلامون که دلتنگ کسایی میشن که اصلا نمیدونن دل چیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی روزها آنقدر دلم میگیرد که شک میکنم نکند جمعه ای پر از انتظار باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز تو را .... مثل تمام شدن مشق شب  بچگی هایم  دوست دارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ایـــــنجا صدایت میـــــکنم ! تو از آنــــــجا بغلم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شباحت متفاوتی بین ماست: تو دل شکسته ای، من دلشکسته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی شانه هایت دوش به دوشم باشد اما نتوانم از دلتنگی به آن پناه ببرم... حسرت یعنی تو که در عین بودنت، داشتنت را آرزو می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي باران فرقي نداره كي داره يا كي نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪاﯾﺎ... . . اﻧﺪﻛﯽ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﻛﻦ،........ . . ﻛﻪ راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﯿﻢ ...! ﻣُﺮدﯾﻢ از ﺑﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻪ روی ﺧﻮدﻣﻮن ﻧﯿﺎوردﯾﻢ....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺳﻤﺖ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﮐﻨﻢ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي دلتنگ روزهايي هستم كه كنار دريا بوديم و دريارو نميديديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک تک ثانیه هایم به انتظاری میگذرد که تو در آن سهیمی... .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋـﺖ ﮐـﻪ ﺯﻧـﮓ ﻣـﯽﺯﻧـﺪ ... ﻣـُﺪﺍﻡ ﺑـﻪ ﺍﯾـﻦ ﻓـﮑﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﻢ ﮐـﻪ ﺗــﻮ ﺍﺯ ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﻢ ﮐـﻤﺘـﺮﯼ ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم را ب لبم رساندی از بس نامش را شنیدی و زار زدی.... دلت برایش ب تنگ آمده برو پی اش انقدر سراغش را از چشمانم مگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم، از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل.....این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت تمام ناگفته هانقطه دار میشود....لکه دار میشود! تنگ میشود ازبس واژه های نقطه دار را در خودش تلنبار میکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدم.. هر زبانی که باشه..  بغضم را می شکند.. نمیدانم این بغض لعنتی به چند زبان مسلط است..؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه دلامون که دلتنگ کسایی میشن که اصلا نمیدونن دل چیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی روزها آنقدر دلم میگیرد که شک میکنم نکند جمعه ای پر از انتظار باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز تو را .... مثل تمام شدن مشق شب  بچگی هایم  دوست دارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ایـــــنجا صدایت میـــــکنم ! تو از آنــــــجا بغلم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شباحت متفاوتی بین ماست: تو دل شکسته ای، من دلشکسته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی شانه هایت دوش به دوشم باشد اما نتوانم از دلتنگی به آن پناه ببرم... حسرت یعنی تو که در عین بودنت، داشتنت را آرزو می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي باران فرقي نداره كي داره يا كي نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪاﯾﺎ... . . اﻧﺪﻛﯽ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﻛﻦ،........ . . ﻛﻪ راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﯿﻢ ...! ﻣُﺮدﯾﻢ از ﺑﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻪ روی ﺧﻮدﻣﻮن ﻧﯿﺎوردﯾﻢ....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺳﻤﺖ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﮐﻨﻢ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي دلتنگ روزهايي هستم كه كنار دريا بوديم و دريارو نميديديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک تک ثانیه هایم به انتظاری میگذرد که تو در آن سهیمی... .