بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی همدم است من به خوش آمد گویی تابلوی خیابان هم دلخوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا با خنده هاي با صدا ميشناسند... اما بالش بيچاره ام.....با گريه هاي بيصدا... بريدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از خاطراتی که وقتی بهشون فکر می کنم میگم:وای من چقدر احمق بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در آخر گفت "بازی" برد و باخت دارد! زبانم بند آمد ه بگویم : بی انصاف کدام بازی؟ من با تو زندگی می کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خل بازی های یک نفر ممکن است واقعیت زندگی دیگری باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : سلام نفسم در حالی که تازه بهم * شب به خیر * گفته بود!!!!!! چه اشتباه تلخی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا آمده است و ايستاده است پيش روي من مي پرسد چه ميخواستي؟ با عصا اورا كنار ميزنم همچنان چشم دوخته ام به دور دست، منتظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایم یخ بستند خدا بیا تا با هم آن ها را "ها" کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تودرگیر نفسهاتی تو اغوش یکی دیگه/تو رفتی و نمیدونی چقدر دلگیر و داغونم/تو اونجا روی ابرایی/من اینجا غرق بارونم/حال من و ابرای بارونی یه جورن/سویی ندارن دیگه چشمام بی تو کورن... (علیرضا روزگار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...نگذار دلتنگش باشم وقتی حتی در خیالشم هم نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را خوش نکن به این “دوستت دارم”ها … تمامشان تاریخ مصرف دارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـیـل نـیـامـدنـت از دو حـالـت خـارج نـیـسـت....!!! یـا نـمـی خـواهـی ام..... یـا...... یــا خـــدا.....! یـــعـــنـــی نـــمـــی خـــواهـــی ام.....؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم برای رسیدن به تو لحظه ها را سفر کردم اما تو به اندازه ی فاصله ها از من دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﺍﻗﻞ ﺑﮕﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ، ﺍﯾﻦﻃﻮﺭﯼ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد...... کودکی که دفتر خاطراتم را خواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرتت كجاست؟؟؟؟؟؟زماني كه معشوقت از تجاوز تنهايي رنج ميكشد... به جاي دركش.....تركش ميكني؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی همدم است من به خوش آمد گویی تابلوی خیابان هم دلخوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا با خنده هاي با صدا ميشناسند... اما بالش بيچاره ام.....با گريه هاي بيصدا... بريدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از خاطراتی که وقتی بهشون فکر می کنم میگم:وای من چقدر احمق بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در آخر گفت "بازی" برد و باخت دارد! زبانم بند آمد ه بگویم : بی انصاف کدام بازی؟ من با تو زندگی می کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خل بازی های یک نفر ممکن است واقعیت زندگی دیگری باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : سلام نفسم در حالی که تازه بهم * شب به خیر * گفته بود!!!!!! چه اشتباه تلخی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا آمده است و ايستاده است پيش روي من مي پرسد چه ميخواستي؟ با عصا اورا كنار ميزنم همچنان چشم دوخته ام به دور دست، منتظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایم یخ بستند خدا بیا تا با هم آن ها را "ها" کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تودرگیر نفسهاتی تو اغوش یکی دیگه/تو رفتی و نمیدونی چقدر دلگیر و داغونم/تو اونجا روی ابرایی/من اینجا غرق بارونم/حال من و ابرای بارونی یه جورن/سویی ندارن دیگه چشمام بی تو کورن... (علیرضا روزگار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...نگذار دلتنگش باشم وقتی حتی در خیالشم هم نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را خوش نکن به این “دوستت دارم”ها … تمامشان تاریخ مصرف دارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـیـل نـیـامـدنـت از دو حـالـت خـارج نـیـسـت....!!! یـا نـمـی خـواهـی ام..... یـا...... یــا خـــدا.....! یـــعـــنـــی نـــمـــی خـــواهـــی ام.....؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم برای رسیدن به تو لحظه ها را سفر کردم اما تو به اندازه ی فاصله ها از من دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﺍﻗﻞ ﺑﮕﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ، ﺍﯾﻦﻃﻮﺭﯼ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد...... کودکی که دفتر خاطراتم را خواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرتت كجاست؟؟؟؟؟؟زماني كه معشوقت از تجاوز تنهايي رنج ميكشد... به جاي دركش.....تركش ميكني؟؟