بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار كلمه بر جاي خالي ات ريختم اما پر نشد به گمانم از جنس  بي نهايتي براي عزيزترين عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلَـــمْ پُـــرْ اَزْ حَــرْفـــْهــآييســـْـتْ كـــه هيچْــكَــسْ حـآضِــرْ بــه گــوشْـ دادَنَــشْ نيســـْتْ جُـــزْ... בفْتَـ ــ ــرِ خــ ــ ــآطــِرآتَـ ــ ــمْ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی چشمانم حاکی از انتظاریست که برای امدنت میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی را با چه اندازه می گیرند................ دلتنگم............. از اینجا تا تو.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقده سخته بدونی اون ک میخایش نمیمونه .. ک دلش یه جایه دیگس و همه وجودش ماله اونهههههه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارَم تـــَــن مــیــــــــدَم بــِه کـــاری کــِه بــِه مــِـــیــلـَم نـــیــســت امـــــــا  مــیــگـَـن صــَلاحــَمـــِه.... خــُـدایــا پـَـشــیــمــونـَـم نــَــکــُــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدنت  همانند دکتریست که من بابت مریضی ام فقط به او سر میزنم ! جالب اینجاست که من هر روز مریضم . . .و دکتر هم تسکین بلند مدت نمیدهد. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راتنها کسانی شکستند که هرگز دلم راضی به شکستن دلشان نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک پرم نماندی ... خیالی نیست ، دیگری پرپرت میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارها از پونه ها خوششان می آید  آدمیان قصه سازی می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگنی دادم ... تا فهمیدم... کسی که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دلـــــــــــت را با کســــــــــی نگو یاد می گیرد چگونه دلت را به درد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با تلخی راه ، گاه با یک گل سرخ «گاه با یک دل تنگ» گاه باید رویید در میان باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگذرند روز هایی که مال ما نیست..... روزگار باتو هستم. روز ما هم میرسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای لعنتتتتتتتت به همه قانونای دنیااااااا....... که دل شکستن پیگرد قانونی ندارد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا دلم میخواد وقتی کسی بهم گفت دوست دارم یه لبخنده ملیح بزنم، اروم اروم بهش نزدیک بشم، سرمو بذارم روی شونه هاش و خیلی محترمانه بهش بگم خفه شو! والا فک کرده باورم میشه...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار كلمه بر جاي خالي ات ريختم اما پر نشد به گمانم از جنس  بي نهايتي براي عزيزترين عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلَـــمْ پُـــرْ اَزْ حَــرْفـــْهــآييســـْـتْ كـــه هيچْــكَــسْ حـآضِــرْ بــه گــوشْـ دادَنَــشْ نيســـْتْ جُـــزْ... בفْتَـ ــ ــرِ خــ ــ ــآطــِرآتَـ ــ ــمْ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی چشمانم حاکی از انتظاریست که برای امدنت میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی را با چه اندازه می گیرند................ دلتنگم............. از اینجا تا تو.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقده سخته بدونی اون ک میخایش نمیمونه .. ک دلش یه جایه دیگس و همه وجودش ماله اونهههههه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارَم تـــَــن مــیــــــــدَم بــِه کـــاری کــِه بــِه مــِـــیــلـَم نـــیــســت امـــــــا  مــیــگـَـن صــَلاحــَمـــِه.... خــُـدایــا پـَـشــیــمــونـَـم نــَــکــُــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدنت  همانند دکتریست که من بابت مریضی ام فقط به او سر میزنم ! جالب اینجاست که من هر روز مریضم . . .و دکتر هم تسکین بلند مدت نمیدهد. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راتنها کسانی شکستند که هرگز دلم راضی به شکستن دلشان نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک پرم نماندی ... خیالی نیست ، دیگری پرپرت میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارها از پونه ها خوششان می آید  آدمیان قصه سازی می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگنی دادم ... تا فهمیدم... کسی که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دلـــــــــــت را با کســــــــــی نگو یاد می گیرد چگونه دلت را به درد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با تلخی راه ، گاه با یک گل سرخ «گاه با یک دل تنگ» گاه باید رویید در میان باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگذرند روز هایی که مال ما نیست..... روزگار باتو هستم. روز ما هم میرسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای لعنتتتتتتتت به همه قانونای دنیااااااا....... که دل شکستن پیگرد قانونی ندارد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا دلم میخواد وقتی کسی بهم گفت دوست دارم یه لبخنده ملیح بزنم، اروم اروم بهش نزدیک بشم، سرمو بذارم روی شونه هاش و خیلی محترمانه بهش بگم خفه شو! والا فک کرده باورم میشه...!