بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس داشتم حداقل یه اردک باشم تا بتونم پا به پای قایق سهراب شنا کنم !!! فقط برم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چونکه با احساسم هرچی بدتر میشی،بازم روت حساسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که دی است اما من بهمن میکشم  و...... قلبم تیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام احساس دلتنگی ات را یک به من چه پاسخ میگیری به کسی چه که چقدر غمگینی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم باید از مادرم بپرسم شاید پنج شنبه ب دنیا امده ام ک ب هر چه دل میبندم باید فاتحه اش را بخوانم .  ههههییی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگ کسی باش که فرصت دلتنگی بهت نده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني: بازيگوشي تو،توي خيال من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می گویم  دلتنگتم.... اشکهایم را ببین که چگونه دامانت را خیس کرده بی وفا عجب بد زمانه ایست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برخي از آدم ها بــــــاران را احساس مي كنند . . . بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه فقط خيس مي شوند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکی خاکی ام... آنچنان زمینم زدن که تا آخر عمر باید خودم را بتکانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها پر است از لحظه هایی که دوستشان ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها پر است از لحظه هایی که دوستشان ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه شعر دارم را _____ میفروشم با پولش ... تمام بلندگو های اطرافم را میخرم خاموششان میکنم تا وقتی آرام میگویم : دلم ... گرفته ... است ، صدایم به خودم برسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند ... ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ؛ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﮔﺬﺷﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای ک چند بار فتح شود بی شک تفریحگاه عمومی میشود... مراقب دلت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این چشم ها ابرها درگیرند و من کنار خنده هایت می مانم در این دقایق دلتنگی .........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس داشتم حداقل یه اردک باشم تا بتونم پا به پای قایق سهراب شنا کنم !!! فقط برم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چونکه با احساسم هرچی بدتر میشی،بازم روت حساسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که دی است اما من بهمن میکشم  و...... قلبم تیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام احساس دلتنگی ات را یک به من چه پاسخ میگیری به کسی چه که چقدر غمگینی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم باید از مادرم بپرسم شاید پنج شنبه ب دنیا امده ام ک ب هر چه دل میبندم باید فاتحه اش را بخوانم .  ههههییی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگ کسی باش که فرصت دلتنگی بهت نده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني: بازيگوشي تو،توي خيال من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می گویم  دلتنگتم.... اشکهایم را ببین که چگونه دامانت را خیس کرده بی وفا عجب بد زمانه ایست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برخي از آدم ها بــــــاران را احساس مي كنند . . . بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه فقط خيس مي شوند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکی خاکی ام... آنچنان زمینم زدن که تا آخر عمر باید خودم را بتکانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها پر است از لحظه هایی که دوستشان ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها پر است از لحظه هایی که دوستشان ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه شعر دارم را _____ میفروشم با پولش ... تمام بلندگو های اطرافم را میخرم خاموششان میکنم تا وقتی آرام میگویم : دلم ... گرفته ... است ، صدایم به خودم برسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند ... ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ؛ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﮔﺬﺷﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای ک چند بار فتح شود بی شک تفریحگاه عمومی میشود... مراقب دلت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این چشم ها ابرها درگیرند و من کنار خنده هایت می مانم در این دقایق دلتنگی .........