بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله زندگی : ....اما دوستت دارم بدترین جمله زندگی: دوستت دارم اما.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد نگاهت داره دیونم میکنه بی انصاف خاطره هات آتیش بجونم میزنه بی انصاف من که همه ی دنیا رو زیر پات گذاشتم  جز دل خستم بخدا چیزی نداشتم بی انصاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست یادت. اگر خودت بودی، چه "غوغایی"بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا محکــم تر در آغوش خود بگیـر … مــن هنــوز هم نـمی خواهم تــو را به دسـت خاطرات ” لــعنـتـی ” بسپـارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی را دوست میداشتم هنگام تولد گریه نمی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق ميكند ابتداي راه باشم يا انتهاي راه ، وقتي به تو ختم نميشود ... (قدسي قاضي نور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق ميكند ابتداي راه باشم يا انتهاي راه ، وقتي به تو ختم نميشود ... (قدسي قاضي نور).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب بعضی حرف ها یه نفس عمیقه اونم بذار تو دلت بمونه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی...فکر می کنم... بعضی ها!!!همان بعضی هااا بمانند بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــــــه مـ ـے گفتنــــد سختــــــے ها نمکـــ زندگــ ـیستــ امــــا چــــرا کسـے نفهمیـــــد “نمکـــــ” براے من که خاطـــــراتم زخمــ ـےستــــ شور نیستــــ مـــــزه “درد” مـے دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــوشهــایم را مــــی گـــیرم... چـــشم هــایم را مـــی بـــندم... زبــــــانــــم را گـــاز مـــی گـــیرم... امـــا حـــریف افـــکارم نمـــی شوم چـــه بی اندازه دردنـــاک اســـت "فــــهمـــیدن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... مث وقتی که اگه دستتو دراز کنی میتونی دستشو بگیری...ولی یهو متوجه میشی خیلی دورتر از اونیه که حتی بتونه ببینتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم را به که بگویم.... حالا که تو نیستی بغض می شود در گلو دردی که در دلم می ماند بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی برای خودش خیابانی دارد… کوچه ای… کافی شاپی.. و شاید عطری… که بعد از سالها… خاطراتش گلویش را چنگ میزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــن ناشناس ترین نقاش زمینم فقط آه می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما حافظه شون ضعيف نيست ! بلكه طاقت و تحمله اينو ندارن تا بعضي خاطرات تلخ رو يادشون نگه دارن .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله زندگی : ....اما دوستت دارم بدترین جمله زندگی: دوستت دارم اما.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد نگاهت داره دیونم میکنه بی انصاف خاطره هات آتیش بجونم میزنه بی انصاف من که همه ی دنیا رو زیر پات گذاشتم  جز دل خستم بخدا چیزی نداشتم بی انصاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست یادت. اگر خودت بودی، چه "غوغایی"بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا محکــم تر در آغوش خود بگیـر … مــن هنــوز هم نـمی خواهم تــو را به دسـت خاطرات ” لــعنـتـی ” بسپـارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی را دوست میداشتم هنگام تولد گریه نمی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق ميكند ابتداي راه باشم يا انتهاي راه ، وقتي به تو ختم نميشود ... (قدسي قاضي نور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق ميكند ابتداي راه باشم يا انتهاي راه ، وقتي به تو ختم نميشود ... (قدسي قاضي نور).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب بعضی حرف ها یه نفس عمیقه اونم بذار تو دلت بمونه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی...فکر می کنم... بعضی ها!!!همان بعضی هااا بمانند بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــــــه مـ ـے گفتنــــد سختــــــے ها نمکـــ زندگــ ـیستــ امــــا چــــرا کسـے نفهمیـــــد “نمکـــــ” براے من که خاطـــــراتم زخمــ ـےستــــ شور نیستــــ مـــــزه “درد” مـے دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــوشهــایم را مــــی گـــیرم... چـــشم هــایم را مـــی بـــندم... زبــــــانــــم را گـــاز مـــی گـــیرم... امـــا حـــریف افـــکارم نمـــی شوم چـــه بی اندازه دردنـــاک اســـت "فــــهمـــیدن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... مث وقتی که اگه دستتو دراز کنی میتونی دستشو بگیری...ولی یهو متوجه میشی خیلی دورتر از اونیه که حتی بتونه ببینتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم را به که بگویم.... حالا که تو نیستی بغض می شود در گلو دردی که در دلم می ماند بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی برای خودش خیابانی دارد… کوچه ای… کافی شاپی.. و شاید عطری… که بعد از سالها… خاطراتش گلویش را چنگ میزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــن ناشناس ترین نقاش زمینم فقط آه می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما حافظه شون ضعيف نيست ! بلكه طاقت و تحمله اينو ندارن تا بعضي خاطرات تلخ رو يادشون نگه دارن .....