بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن :دل به دل راه داره اگه واقعیت اینه که تو هم الان باید  مثل خودم "دلتنگ" باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<دوستت دارم>ها در سینه میمانند و همچنان قربانی میگیرند... تا زمانی که حاصل ابرازشان تنها... شکستن <غرور> باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از تو چقدر انتظار زیبا بود و من نمیدانستم! هیچ میدانستی با آمدنت تنها بهانه ام را ازبین یردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون سرد و پر ستاره ی قلبم وجود یه ماهی مثل تو, نوری از مهربونی رو به تموم قلبم میتابونه و باعث کم نوری ستاره ها میشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دو ضلعِ یک زاویه ایم انگار، هرچه پیش می رویم دورتر می شویم ...  بیا به ابتدایِ عاشقی برگردیم ... ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برنامه ای که تکرارش آرزوی من است پخش زنده ی نگاه توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوب است..." کسی بیاید وباورهای تلخت را به این سادگی تنها با بودنش از تو بگیرد.... چقدر خوب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را میبندم........... نترس نقابت را بردار تا صورتت هوایی بخورد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناب ترین لحظاتم را بی تو باختم درکم کن  من یک بازنده هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره... نبودن اونکسی که میگفت:  "میخوام تو تمام سرنوشتم باشی نه بخشی از خاطراتم"  درد داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهایم را با لحظات دوریمان روانه ات میکنم.... تا بدانی همان قدر که از هم دوریم دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين كاردنيا بى محلى كردن به كسيه كه باتمام وجود دوسش دارى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا دور می زدی..... و من....... دلم را خوش کرده بودم...... که در محاصره توام…!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ام میکند زلف هایی که برای دیگری در باد رها میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستان سرد نیز بگذرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه در مقابل دردات سکوت کنی خدا حرفاتو میزنه...مشکل اینجاست که من به اندازه خدا صبرو تحمل ندارم...خداجون یه چیزی بگو لطفا،پشتم فقط به تو گرمه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن :دل به دل راه داره اگه واقعیت اینه که تو هم الان باید  مثل خودم "دلتنگ" باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<دوستت دارم>ها در سینه میمانند و همچنان قربانی میگیرند... تا زمانی که حاصل ابرازشان تنها... شکستن <غرور> باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از تو چقدر انتظار زیبا بود و من نمیدانستم! هیچ میدانستی با آمدنت تنها بهانه ام را ازبین یردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون سرد و پر ستاره ی قلبم وجود یه ماهی مثل تو, نوری از مهربونی رو به تموم قلبم میتابونه و باعث کم نوری ستاره ها میشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دو ضلعِ یک زاویه ایم انگار، هرچه پیش می رویم دورتر می شویم ...  بیا به ابتدایِ عاشقی برگردیم ... ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برنامه ای که تکرارش آرزوی من است پخش زنده ی نگاه توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوب است..." کسی بیاید وباورهای تلخت را به این سادگی تنها با بودنش از تو بگیرد.... چقدر خوب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را میبندم........... نترس نقابت را بردار تا صورتت هوایی بخورد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناب ترین لحظاتم را بی تو باختم درکم کن  من یک بازنده هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره... نبودن اونکسی که میگفت:  "میخوام تو تمام سرنوشتم باشی نه بخشی از خاطراتم"  درد داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهایم را با لحظات دوریمان روانه ات میکنم.... تا بدانی همان قدر که از هم دوریم دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين كاردنيا بى محلى كردن به كسيه كه باتمام وجود دوسش دارى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا دور می زدی..... و من....... دلم را خوش کرده بودم...... که در محاصره توام…!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ام میکند زلف هایی که برای دیگری در باد رها میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستان سرد نیز بگذرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه در مقابل دردات سکوت کنی خدا حرفاتو میزنه...مشکل اینجاست که من به اندازه خدا صبرو تحمل ندارم...خداجون یه چیزی بگو لطفا،پشتم فقط به تو گرمه