بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه تمام شيرها پاكتي اند وقتي كه تمام پتنگها صورتي اند وقتي كه دوپينگ پهلوان ميسازد ايراد مگير عشق ها ساعتي اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی دنیا دنیــــــای سردیست از محبت تو گرفته تا عشق من که روزی داغ داغ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله دورت نمی کند عزیزم...! در خوب ترین جای جهان جا داری نفسم...! جایی که دست هیچ کسی به تو نمی رسد: "قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش داشتم ، دوستم نداشت. . . . ! عاشقش بودم ، معشوقم نشد. . . . ! نازش دادم ، ولى خسته بود. . . . ! رفتم به دنبالش ، او رفته بود. . . . ! آخر ندانيستم كى بود ، او كه مثلى فرشته بود. . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا هیچکس واسه شکار کردن از طعمه استفاده نمیکنه {دوستت دارم}بهترین طعمه و کم هزینه ترین روشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبای رفتن تو شبای بی ستاره س ببین که خاطراتم بی تو چه پاره پاره س با هر نفس تو سینه بغض تو تو گلومه با هر کی هرجا باشم عکس تو رو به رومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد میخواهد . . . . خاطرات را بدون اشک مرور کردن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال من که هیچ...! تمام زندگی من بی تو...... زیر درخت آلبالو گم شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالم مـــثه وقتـــیــــه کــــه سرهنـــــگ راهـــنمایی ورانندگی میـــگه: بــــــــرو پایـــیـــن مــــــردود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پذیرم این شکستو ... چون همیشه خواستنی ها داشتنی نیستـــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها شبیه جودی ابوت شده ام.برای بابا لنگ درازی می نویسم که خودم هم نمیشناسمش!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاپرکی می گیری ، خیلی آرام تا رهایش کنی شاپرک میان دستانت له می شود نیت تو کجا و سرنوشت کجا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من همین است شبـ کـه می شـود روی تــختم دراز میــــــکشم… عـاشقـانه ای مـی نـویســـم ... خیـــره مـی شــوم بـه عکست و بـا خـودم فکـر مـی کنـــم مگــر مـی شــود تــو را دوستــ نـداشـتــ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم جا مانده یک گوشه، همانجا که نمیدانم، امانت دست تو باشد، دل و احساس و ایمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکم...  ولی میخندم به سختی به قول فروغ که میگفت: شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضے در گلو دارم...خروشان تر از یک سیل هرچھ بیشتر سعی میکنم قورتش دهم بیشتر نفسم را بند مے آورد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه تمام شيرها پاكتي اند وقتي كه تمام پتنگها صورتي اند وقتي كه دوپينگ پهلوان ميسازد ايراد مگير عشق ها ساعتي اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی دنیا دنیــــــای سردیست از محبت تو گرفته تا عشق من که روزی داغ داغ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله دورت نمی کند عزیزم...! در خوب ترین جای جهان جا داری نفسم...! جایی که دست هیچ کسی به تو نمی رسد: "قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش داشتم ، دوستم نداشت. . . . ! عاشقش بودم ، معشوقم نشد. . . . ! نازش دادم ، ولى خسته بود. . . . ! رفتم به دنبالش ، او رفته بود. . . . ! آخر ندانيستم كى بود ، او كه مثلى فرشته بود. . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا هیچکس واسه شکار کردن از طعمه استفاده نمیکنه {دوستت دارم}بهترین طعمه و کم هزینه ترین روشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبای رفتن تو شبای بی ستاره س ببین که خاطراتم بی تو چه پاره پاره س با هر نفس تو سینه بغض تو تو گلومه با هر کی هرجا باشم عکس تو رو به رومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد میخواهد . . . . خاطرات را بدون اشک مرور کردن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال من که هیچ...! تمام زندگی من بی تو...... زیر درخت آلبالو گم شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالم مـــثه وقتـــیــــه کــــه سرهنـــــگ راهـــنمایی ورانندگی میـــگه: بــــــــرو پایـــیـــن مــــــردود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پذیرم این شکستو ... چون همیشه خواستنی ها داشتنی نیستـــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها شبیه جودی ابوت شده ام.برای بابا لنگ درازی می نویسم که خودم هم نمیشناسمش!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاپرکی می گیری ، خیلی آرام تا رهایش کنی شاپرک میان دستانت له می شود نیت تو کجا و سرنوشت کجا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من همین است شبـ کـه می شـود روی تــختم دراز میــــــکشم… عـاشقـانه ای مـی نـویســـم ... خیـــره مـی شــوم بـه عکست و بـا خـودم فکـر مـی کنـــم مگــر مـی شــود تــو را دوستــ نـداشـتــ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم جا مانده یک گوشه، همانجا که نمیدانم، امانت دست تو باشد، دل و احساس و ایمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکم...  ولی میخندم به سختی به قول فروغ که میگفت: شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضے در گلو دارم...خروشان تر از یک سیل هرچھ بیشتر سعی میکنم قورتش دهم بیشتر نفسم را بند مے آورد...