بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد سکوت کنم،در خودم بشکنم وهیچ نگویم؛اگر چه سکوتم نشان رضایت درونی ام نیست اما این آه دلتنگی ست که مدام این سکوت را میشکند.حالم مثل رقص برگ در باد است ... لایک= همدردیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درمعرفت يكتانبودي دلم بيهوده دلتنگت نميشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان از دوریت بیمارم... که دلتنگی برایم آرزوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام اهن ...یه مدت سراغشو نگیری خودش زنگ میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه..  بین موندن و رفتن شک داری... "بــــرو" به سلامت. چون نباید کار به اینجا می رسید که تردید کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته وقتی مجبور باشی تو قفسی که خودت ساختی زندانی باشی .دیگه ای کاش هیچ فایده ای نداره.انگار سرنوشتت اینه که همیشه به نرسیدن محکومی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ....! که تعداد اس غریبه ای توی گوشیت بیشتر از اس های عشقت باشد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش..! دلت که "گیر" باشد رها نمیشوی..! یادت باشد؛ خداوند بندگانش را با آنچه به آن دل بسته اند می آزماید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻫﻨوز ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند:دل تنگ نباشم!خداي من......انگاربه آب مي گويندخيس نباش؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است! اتفآقے رآ انتظآر بڪشے که خودت هم بدآنے... در رآه نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَعنی فِلفِل نَبین چِ ریز اَست رآ... روزی فَهمیدم... کِ اَشک هآیَم بِ این کوچَکی ... پَر از حَرف هآ و غَم هآی بَزَرگ شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تو به تنهایی برایم یک جمعیتی به تنهایی یک شهری یک کشوری و من به اندازه ی چند میلیون نفر به تو وابسته ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا دلم...‏‏ ‏ هرچقدر دنبالش بری، طاقچش بالاتر میره...‏!!‏
‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مانند چُرت صبحگاهی است، با خودم میگویم فقط پنج دقیقه دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا با دیدن بعضی چیزا دلت میگیره حتی موقعی که دیگه به تو مربوط نیست..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد سکوت کنم،در خودم بشکنم وهیچ نگویم؛اگر چه سکوتم نشان رضایت درونی ام نیست اما این آه دلتنگی ست که مدام این سکوت را میشکند.حالم مثل رقص برگ در باد است ... لایک= همدردیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درمعرفت يكتانبودي دلم بيهوده دلتنگت نميشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان از دوریت بیمارم... که دلتنگی برایم آرزوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام اهن ...یه مدت سراغشو نگیری خودش زنگ میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه..  بین موندن و رفتن شک داری... "بــــرو" به سلامت. چون نباید کار به اینجا می رسید که تردید کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته وقتی مجبور باشی تو قفسی که خودت ساختی زندانی باشی .دیگه ای کاش هیچ فایده ای نداره.انگار سرنوشتت اینه که همیشه به نرسیدن محکومی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ....! که تعداد اس غریبه ای توی گوشیت بیشتر از اس های عشقت باشد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش..! دلت که "گیر" باشد رها نمیشوی..! یادت باشد؛ خداوند بندگانش را با آنچه به آن دل بسته اند می آزماید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻫﻨوز ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند:دل تنگ نباشم!خداي من......انگاربه آب مي گويندخيس نباش؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است! اتفآقے رآ انتظآر بڪشے که خودت هم بدآنے... در رآه نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَعنی فِلفِل نَبین چِ ریز اَست رآ... روزی فَهمیدم... کِ اَشک هآیَم بِ این کوچَکی ... پَر از حَرف هآ و غَم هآی بَزَرگ شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تو به تنهایی برایم یک جمعیتی به تنهایی یک شهری یک کشوری و من به اندازه ی چند میلیون نفر به تو وابسته ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا دلم...‏‏ ‏ هرچقدر دنبالش بری، طاقچش بالاتر میره...‏!!‏
‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مانند چُرت صبحگاهی است، با خودم میگویم فقط پنج دقیقه دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا با دیدن بعضی چیزا دلت میگیره حتی موقعی که دیگه به تو مربوط نیست..!