بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم درد میکند . . . و دردم سر میکند با من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقـــویم امســـالم داره تمـــوم میشــــه بســـه بــرگــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام که اگر نامه رسانت گرگ بیابان باشد قدمش را می بوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز حال من اگر پرسی... به جز دوری ملالی هم اگر باشد تو خوش باشی خیالی نیست.... نمیدانم که از خاطر بردی نام مرا یا نه.... ولی این را بدان هرگز... خیالم از تو خالی نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که آمد نماند و رفت و پایان داد به هرچه داشتم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدم نمیدانم !برای تو یا شاید برای دیروزهایی که با تو بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها..... هيچىوقت دوست داشتن راكمرنگ نمي كند،بلكه دلتنگي را بيشترمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزو میکنم مثله رفتنت بی رحمانه وبدموقع بیایی حتی دراوج خوشبختی ام باکس دیگر،این ارزوراچطوربه گوشت برسانم تا دلتنگیم را بفهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم وقتی گند زدى به زندگی طرف حداقل وقت رفتن دهنتو ببند نگو قسمت نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... مانند دختری که عاشق سرباز دشمن شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میگـــــــی دیگه برای همیـــــشه فراموشــش کردی و هیچ احتــیاجی بهـــش نداری و تمام بد و بیـــراهه های دنیا رو نصیـــبش میکنی دقیقا همـــون زمانیه که بیشتر از همیشه دلت براشــ تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهايم خاموشند اما اى كاش غوغاى درونم راميشنيدى وباورم ميكردى ك دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد حس کنم یک لحظه آغوش تورا... حس کنم بوی وجودت،عطر تنپوش تورا... کاش میشد دست من شانه کند موی تورا...همزمان مهمان کنم با بوسه ای روی تورا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روزی دل ز غم دوری نجست و غم ز دل مهربانتر زین دویار مهربان پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکسی دوست بودم که گذشت را خوب بلد بود ! حتی ازمنم گذشت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو یــا تــــو! دو رویــ ســکـهــ ایــ کـــهــ تـــمــامــ زنـــدگــیــ امــ بــــود ، و هـــیــچــ وقـــتــ نـــیــامـــد ... ! " , کاظم خوشخو , 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم درد میکند . . . و دردم سر میکند با من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقـــویم امســـالم داره تمـــوم میشــــه بســـه بــرگــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام که اگر نامه رسانت گرگ بیابان باشد قدمش را می بوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز حال من اگر پرسی... به جز دوری ملالی هم اگر باشد تو خوش باشی خیالی نیست.... نمیدانم که از خاطر بردی نام مرا یا نه.... ولی این را بدان هرگز... خیالم از تو خالی نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که آمد نماند و رفت و پایان داد به هرچه داشتم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدم نمیدانم !برای تو یا شاید برای دیروزهایی که با تو بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها..... هيچىوقت دوست داشتن راكمرنگ نمي كند،بلكه دلتنگي را بيشترمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزو میکنم مثله رفتنت بی رحمانه وبدموقع بیایی حتی دراوج خوشبختی ام باکس دیگر،این ارزوراچطوربه گوشت برسانم تا دلتنگیم را بفهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم وقتی گند زدى به زندگی طرف حداقل وقت رفتن دهنتو ببند نگو قسمت نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... مانند دختری که عاشق سرباز دشمن شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میگـــــــی دیگه برای همیـــــشه فراموشــش کردی و هیچ احتــیاجی بهـــش نداری و تمام بد و بیـــراهه های دنیا رو نصیـــبش میکنی دقیقا همـــون زمانیه که بیشتر از همیشه دلت براشــ تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهايم خاموشند اما اى كاش غوغاى درونم راميشنيدى وباورم ميكردى ك دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد حس کنم یک لحظه آغوش تورا... حس کنم بوی وجودت،عطر تنپوش تورا... کاش میشد دست من شانه کند موی تورا...همزمان مهمان کنم با بوسه ای روی تورا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روزی دل ز غم دوری نجست و غم ز دل مهربانتر زین دویار مهربان پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکسی دوست بودم که گذشت را خوب بلد بود ! حتی ازمنم گذشت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو یــا تــــو! دو رویــ ســکـهــ ایــ کـــهــ تـــمــامــ زنـــدگــیــ امــ بــــود ، و هـــیــچــ وقـــتــ نـــیــامـــد ... ! " , کاظم خوشخو ,