بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه فرهاد شود در ره عشق همه کس در نظرش شیرین است تهمت کفر به عاشق نزنید عاشقی پاک ترین آیین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسرمهربانم عشقمان در قلبهایمان ابدیست  ما با هم هستیم  بدون هیچ تعهد نوشتی وفاب ما با خون و جونمان ثبت شده میخواهمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم آمدم انگارتویی در من بود این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"‏به نام چشماش‏"‏ بیا تا گل شقایق جون بگیره از نگاهت ‏.. جشن زندگی بپا شه توی چشمای سیاهت ‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال كســـي بودم كه بتوانم با او زندگي كنم.... اما... كسي را يافتم كه نميتوانم بي او زندگي كنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توے رابطہ ھاتون گاھے سنگ بندازین تا عمقش مشخص بشہ . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی به اینکه عشق ده زن بوده باشی نیس مردان قدرتمند تنها یک نفر دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بگیر ...! ببر ...! بہ دور دستهایے کہ در دسترس ھیچ ...! دستے نباشم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک باد ... خانه مردی که ... نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه بغض و بارون اشکام میریزه توی خیابون  حال و روزم مثله مجنون  یخ کرده دستام مثله زمستون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتنت" را پنهان کردم ... !! نه از دست "تو" از "ترس روزگار" ... روزگاری که همه ی دوست داشتنی هایم را از من گرفت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه تو عشق آدم موفقی نبودم اما بازم براهمه دعامیکنم عاشق شن.......عشق یه هدیه ی قشنگ خداست.....زندگیتون سرشاراز عشق و لبخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـدرخـشــــی ... مــیـتــابـــــی ... امــــا دوری ... « مـــــــــــاه بـــودن هــمــیـــن اســــــت » مـــ♥ـــاه مـــن دوسـ♥ـــتـــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه مي رود تنهاترست!!!! آنكه مي ماند درياتر !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدر مطلق منی در اغوش تو احوال من همیشه مثبت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شاهت است بین دو جمله دوستت دارم ولی... و ... ولی دوستت دارم ولی این کجا و آن یکی کجا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه فرهاد شود در ره عشق همه کس در نظرش شیرین است تهمت کفر به عاشق نزنید عاشقی پاک ترین آیین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسرمهربانم عشقمان در قلبهایمان ابدیست  ما با هم هستیم  بدون هیچ تعهد نوشتی وفاب ما با خون و جونمان ثبت شده میخواهمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم آمدم انگارتویی در من بود این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"‏به نام چشماش‏"‏ بیا تا گل شقایق جون بگیره از نگاهت ‏.. جشن زندگی بپا شه توی چشمای سیاهت ‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال كســـي بودم كه بتوانم با او زندگي كنم.... اما... كسي را يافتم كه نميتوانم بي او زندگي كنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توے رابطہ ھاتون گاھے سنگ بندازین تا عمقش مشخص بشہ . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی به اینکه عشق ده زن بوده باشی نیس مردان قدرتمند تنها یک نفر دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بگیر ...! ببر ...! بہ دور دستهایے کہ در دسترس ھیچ ...! دستے نباشم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک باد ... خانه مردی که ... نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه بغض و بارون اشکام میریزه توی خیابون  حال و روزم مثله مجنون  یخ کرده دستام مثله زمستون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتنت" را پنهان کردم ... !! نه از دست "تو" از "ترس روزگار" ... روزگاری که همه ی دوست داشتنی هایم را از من گرفت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه تو عشق آدم موفقی نبودم اما بازم براهمه دعامیکنم عاشق شن.......عشق یه هدیه ی قشنگ خداست.....زندگیتون سرشاراز عشق و لبخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـدرخـشــــی ... مــیـتــابـــــی ... امــــا دوری ... « مـــــــــــاه بـــودن هــمــیـــن اســــــت » مـــ♥ـــاه مـــن دوسـ♥ـــتـــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه مي رود تنهاترست!!!! آنكه مي ماند درياتر !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدر مطلق منی در اغوش تو احوال من همیشه مثبت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شاهت است بین دو جمله دوستت دارم ولی... و ... ولی دوستت دارم ولی این کجا و آن یکی کجا