بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای هم پیر شده ایم... من..و خیال تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا... میــدونم از رگ گــردن بــه مــن نــزدیک تــری, امــا مــن حالیــم نمیشــه... بغلــم کــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ما شدیم ولی نمی دانستم که مایمان آوازی می شود برای گاوی که در طویله ی دلت مخفی کرده بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته خط یعنی... . . . . اهنگ های مجید خراطها هم چاره دردت نباشه و ارومت نکنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رفع دلتنگیهای کشنده ام چاره ای نیست جز سکوت درداور و صبری تلخ تر از تلخ.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقــط بيـــا . . . بودنتـــ را مي خواهم ... دلـم بـراي يـک درد تـنـــگ شـده ... درد فـشرده شـدن مـيـــان آغوش مـــعشوقـم ....خـودمـــانـيم ... چـه درد شـيريني بـود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که رفت.... ترک هایی را روی قلبم جا گذاشت که چشمانم رو به ترک های دیوار خیره کرده است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که رادىدم از مجنون و عشقش قصه گفت...اما هىچکس نگفت که در اىن ره چه بر لىلا گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیــم را چنان گریاندند که بوی "نا" گـرفت... "نامهربان" شـدم ... براستی مهربانی تا کی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــــی خــیابــان شلـوغــی استــ کـه تـــو در میــــانه اش ایســــتاده بــاشی بـبینـــی می آیـــــــند بـبینـــــی می رونـــــد و تو همچنـــــان  ایستـــــــاده بـاشـی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست... فقط چند قدم دلتنگی... مقداری لیاقت... همین... دلم امام رضا میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این شهر کوچیک هرجاکه قدم میزارم,به یادش می افتم!!!! اونقدر به یادش افتادم که حالا خیلی وقته شکستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعـضی ها گفـت ناراحـت چـی هسـتی؟ دنـیا که به آخـر نرسـیده من نـشد یـکی دیـگـه تـو کــه عـادت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین بار بگو که دوستم داری نترس من اسمان را گرفتم که به زمین نخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیتو مرور کنی و اخرشم بگی (به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم)!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمیتوان باانداختن سنگ های پی در پی تصوماه را از حافظه ی اب پاک کرد! پس هیچوقن فکر نکن از یادم رفته ای

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای هم پیر شده ایم... من..و خیال تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا... میــدونم از رگ گــردن بــه مــن نــزدیک تــری, امــا مــن حالیــم نمیشــه... بغلــم کــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ما شدیم ولی نمی دانستم که مایمان آوازی می شود برای گاوی که در طویله ی دلت مخفی کرده بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته خط یعنی... . . . . اهنگ های مجید خراطها هم چاره دردت نباشه و ارومت نکنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رفع دلتنگیهای کشنده ام چاره ای نیست جز سکوت درداور و صبری تلخ تر از تلخ.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقــط بيـــا . . . بودنتـــ را مي خواهم ... دلـم بـراي يـک درد تـنـــگ شـده ... درد فـشرده شـدن مـيـــان آغوش مـــعشوقـم ....خـودمـــانـيم ... چـه درد شـيريني بـود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که رفت.... ترک هایی را روی قلبم جا گذاشت که چشمانم رو به ترک های دیوار خیره کرده است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که رادىدم از مجنون و عشقش قصه گفت...اما هىچکس نگفت که در اىن ره چه بر لىلا گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیــم را چنان گریاندند که بوی "نا" گـرفت... "نامهربان" شـدم ... براستی مهربانی تا کی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــــی خــیابــان شلـوغــی استــ کـه تـــو در میــــانه اش ایســــتاده بــاشی بـبینـــی می آیـــــــند بـبینـــــی می رونـــــد و تو همچنـــــان  ایستـــــــاده بـاشـی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست... فقط چند قدم دلتنگی... مقداری لیاقت... همین... دلم امام رضا میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این شهر کوچیک هرجاکه قدم میزارم,به یادش می افتم!!!! اونقدر به یادش افتادم که حالا خیلی وقته شکستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعـضی ها گفـت ناراحـت چـی هسـتی؟ دنـیا که به آخـر نرسـیده من نـشد یـکی دیـگـه تـو کــه عـادت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین بار بگو که دوستم داری نترس من اسمان را گرفتم که به زمین نخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیتو مرور کنی و اخرشم بگی (به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم)!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمیتوان باانداختن سنگ های پی در پی تصوماه را از حافظه ی اب پاک کرد! پس هیچوقن فکر نکن از یادم رفته ای