بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــگر از آن همه شیطــنت و شلوغی خبــری نیست انقدر بخـــاطر ضبدرهای جلوی اسمم چوب روزگــار را خوردم که تبـــدیل شـدم به ساکــــــــــت ترین شاگـــــرد کلاس زنـــدگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا تا کی اسیر یاد یاری؟ ز هجر یار تا کی داغ داری؟ کنون عمریست با امید وصلت درون سینه آسایش نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها " یه شب " چند روز طول میکشه از سر دلتنگی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود گاهی برای خودم همیشه برای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تمام عشقت را به کسی بدهی، تضمینی بر این نیست که او هم همین کار را بکند ! ((عشق سالهای وبا * گابریل گارسیا مارکز))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش بامن، چشم هايش در خيابان و دلش... اين را نمي خواهم بدانم ولي لعنت به دل هرزه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چمدان های تقدیر بسته می شوند،‏ هر چیزی را می شود در آن ها جای داد جز.... دلتنگی هایی که در هیچ چمدانی جا نمی شوند‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام ... که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد قدمش را میبوسم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از دلخوشيهايى ک ديگه نيست، "ها" کردن دستاش از پشت تلفنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با من يكرنگ بودي... سياهم مي كردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... اینهمه دل در دنیا هست , که هیچ کدام برایم تنگ نمیشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را وقت دلتنگی خود دارم و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شـناخت آدمـا فقـط کافیـه خـلاف میلـشون عـمل کنـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــه همیــن بــوده دعــاهای بیهــوده در آغــوش تکــرار خــواب و بیــداری تـــــو و مــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم راهم بزن.... خیلی وقت است خوشحالی هایم ته نشین شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و قصه بگو مادربزرگ... قصه هایش همیشه کابوس می آورد این قوطی دیازپام..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــگر از آن همه شیطــنت و شلوغی خبــری نیست انقدر بخـــاطر ضبدرهای جلوی اسمم چوب روزگــار را خوردم که تبـــدیل شـدم به ساکــــــــــت ترین شاگـــــرد کلاس زنـــدگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا تا کی اسیر یاد یاری؟ ز هجر یار تا کی داغ داری؟ کنون عمریست با امید وصلت درون سینه آسایش نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها " یه شب " چند روز طول میکشه از سر دلتنگی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود گاهی برای خودم همیشه برای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تمام عشقت را به کسی بدهی، تضمینی بر این نیست که او هم همین کار را بکند ! ((عشق سالهای وبا * گابریل گارسیا مارکز))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش بامن، چشم هايش در خيابان و دلش... اين را نمي خواهم بدانم ولي لعنت به دل هرزه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چمدان های تقدیر بسته می شوند،‏ هر چیزی را می شود در آن ها جای داد جز.... دلتنگی هایی که در هیچ چمدانی جا نمی شوند‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام ... که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد قدمش را میبوسم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از دلخوشيهايى ک ديگه نيست، "ها" کردن دستاش از پشت تلفنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با من يكرنگ بودي... سياهم مي كردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... اینهمه دل در دنیا هست , که هیچ کدام برایم تنگ نمیشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را وقت دلتنگی خود دارم و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شـناخت آدمـا فقـط کافیـه خـلاف میلـشون عـمل کنـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــه همیــن بــوده دعــاهای بیهــوده در آغــوش تکــرار خــواب و بیــداری تـــــو و مــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم راهم بزن.... خیلی وقت است خوشحالی هایم ته نشین شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و قصه بگو مادربزرگ... قصه هایش همیشه کابوس می آورد این قوطی دیازپام..