بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم چون بدون تو سخت است دلتنگم چون وجودم از توست دلتنگم چون بی تو زندگی بی معنیست  دوستت دارم عزیزترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا هی گیر میدی...غر میزنی...بداخلاقی میکنی...میگی:دوستت دارم...دوستت ندارم...کلا هی بهونه میگیری...خودتم نمیدونی چته...اما جوابش فقط سه بخشه...دل تنگ ی.... موافقی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلم گاهی پدر می شوم ! خشمگین می گویم : بس کن تو دیگر بزرگ شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هم حس جالبیست ....! داغ نیست اما .... میسوزاند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت که میروی مرا هم جمع کن و بگذار پشت در ! شکسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همیشه دلتنگشم اما یه وقتایی پیش خودم میگم "دیگه نمیخوام ببینمش" میدونی چرا؟ چون نگاههای سردش سوزاننده تر از جهنم نبودنشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدهم به هرزبانی که باشدبغضم رامیشکند... نمیدانم بغضم ب چند زبان زنده دنیازنده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی دلت تنگ باشه اما دستت زیر سنگ.... نه بتونی ببینیش نه حتی صداشو بشنوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصلگی یعنی دوتا هدفون... قفل رو یه موزیک... تنهایی یعنی روزهای روتین... غرق تو دنیایی مجازی... بغض یعنی یکی بپرسه دردت چیه بگی " نمیدونم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد تا زودس برگرد این دل هر روز برایت تنگ تر میشود  نکند روزی بیایی که از تنگی دلم جایی برایت نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اینکه صبح ها… دلت نمی خواهد بیدار شوی.. از تنبلی نیست! خسته ای از زندگی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دیگر حوصله ای نیست، تورا هم نيست؛خوب ميدانم! اما چه مي توان كرد،زندگيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه همیشگی گریست.بگذار بگرید و بداند هر آنچه خواست همیشه نیست.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عا قا دنبال نيمه گم شدتون نگرديد خودش گم شده خودشم پيدا ميشه اگه هم پيدا نشد مرده .با اين نيمه گمشده هامون گندشا ديگه در اوردند .دلتنگشم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، از خودت و اشتباهاتت با هم میگذرن اونام آدمن دیگه، خوب بودنشان حدی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میـزد گلـم و من گلـی بودم در باغـچه ی دلش امـا او باغبـان عاشقی نبـود گاهی سـر می زد و دل مـی برد! بعدها دانـستم که مـن تنـها نبودم او باغـبان گل هـای زیـادی بود …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم چون بدون تو سخت است دلتنگم چون وجودم از توست دلتنگم چون بی تو زندگی بی معنیست  دوستت دارم عزیزترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا هی گیر میدی...غر میزنی...بداخلاقی میکنی...میگی:دوستت دارم...دوستت ندارم...کلا هی بهونه میگیری...خودتم نمیدونی چته...اما جوابش فقط سه بخشه...دل تنگ ی.... موافقی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلم گاهی پدر می شوم ! خشمگین می گویم : بس کن تو دیگر بزرگ شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هم حس جالبیست ....! داغ نیست اما .... میسوزاند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت که میروی مرا هم جمع کن و بگذار پشت در ! شکسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همیشه دلتنگشم اما یه وقتایی پیش خودم میگم "دیگه نمیخوام ببینمش" میدونی چرا؟ چون نگاههای سردش سوزاننده تر از جهنم نبودنشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدهم به هرزبانی که باشدبغضم رامیشکند... نمیدانم بغضم ب چند زبان زنده دنیازنده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی دلت تنگ باشه اما دستت زیر سنگ.... نه بتونی ببینیش نه حتی صداشو بشنوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصلگی یعنی دوتا هدفون... قفل رو یه موزیک... تنهایی یعنی روزهای روتین... غرق تو دنیایی مجازی... بغض یعنی یکی بپرسه دردت چیه بگی " نمیدونم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد تا زودس برگرد این دل هر روز برایت تنگ تر میشود  نکند روزی بیایی که از تنگی دلم جایی برایت نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اینکه صبح ها… دلت نمی خواهد بیدار شوی.. از تنبلی نیست! خسته ای از زندگی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دیگر حوصله ای نیست، تورا هم نيست؛خوب ميدانم! اما چه مي توان كرد،زندگيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه همیشگی گریست.بگذار بگرید و بداند هر آنچه خواست همیشه نیست.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عا قا دنبال نيمه گم شدتون نگرديد خودش گم شده خودشم پيدا ميشه اگه هم پيدا نشد مرده .با اين نيمه گمشده هامون گندشا ديگه در اوردند .دلتنگشم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، از خودت و اشتباهاتت با هم میگذرن اونام آدمن دیگه، خوب بودنشان حدی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میـزد گلـم و من گلـی بودم در باغـچه ی دلش امـا او باغبـان عاشقی نبـود گاهی سـر می زد و دل مـی برد! بعدها دانـستم که مـن تنـها نبودم او باغـبان گل هـای زیـادی بود …